Varusmiesliitto on valinnut uudeksi pääsihteeriksi oululaisen Niilo Heinosen, 22. Heinonen on toiminut aikaisemmin Varusmiesliiton varapuheenjohtajana ja vt. puheenjohtajana, sekä Reserviupseerikoulun oppilaskunnan puheenjohtajana. Sotilasarvoltaan Heinonen on reservin vänrikki.

Pääsihteeri vastaa liiton hallinnosta ja taloudesta, järjestöllisen toiminnan kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Uusi pääsihteeri aloittaa työssään 5.9.2016.

”Varusmiesliitto on viime vuosina vahvistanut asemaansa asevelvollisten suvereenina edunvalvontajärjestönä. Mahtavaa päästä mukaan rakentamaan liittoa entistä vaikutusvaltaisemmaksi ja vakaammaksi järjestöksi”, Heinonen kommentoi.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Rami Laitila on erittäin tyytyväinen päätökseen.

“Varusmiesliitto saa Heinosesta pätevän ja monipuolisen pääsihteerin. Varusmiesliitto on asettanut itselleen kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2020. Heinosen järjestöosaaminen ja laajat verkostot ovat suureksi avuksi näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Entisenä puheenjohtajana Heinonen pystyy varsinaisten työtehtäviensä ohella tukemaan myös edunvalvonnallista työtämme”, Laitila sanoo.

Varusmiesliitto ry (ruots. Beväringsförbundet) on vuonna 1970 perustettu valtakunnallinen asevelvollisuuttaan suorittavien edunvalvontajärjestö. Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä puolustusvoimista riippumaton.

Liiton toiminnan tarkoituksena on parantaa varus- ja siviilipalvelusmiesten oikeudellista ja sosiaalista asemaa, edistää varusmies- ja siviilipalveluksen kehittämistä ja edistää turvallisuuspoliittista keskustelua.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja, Rami Laitila, 040 703 2665

Pääsihteeri, Niilo Heinonen, 0440 300 851