Varusmies-lehti on varusmiesten ja siviilipalvelusvelvollisen valtakunnallisen edunvalvontajärjestön Varusmiesliiton julkaisema lehti. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja se jaetaan kaikkiin varuskuntiin, siviilipalveluskeskukseen sekä kaksi kertaa vuodessa myös kaikkiin Suomen lukioihin.

Varusmies-lehden ja verkkomedioiden päätoimittaja vastaa Varusmies-lehden, kolmen Varusmiesliiton nettisivun (varusmieslehti.fi, inttiin.fi ja sivariin.fi) ja lehden somekanavien toiminnasta yhdessä toimituspäällikön kanssa. Päätoimittaja johtaa toimituksen työskentelyä, vastaa artikkelien sisällöstä, toimittaa materiaalit painoon ja tuottaa materiaalia (tekstiä, valokuvia ja videokuvaa) myös itse. Lisäksi tehtävään kuuluu lehden budjetista vastaaminen ja yhteistyökumppanuuksien ylläpitäminen.

Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, erinomaista suomen kielen taitoa ja journalistista osaamista. Ymmärrys maanpuolustuksen toiminnasta ja ajantasainen käsitys asevelvollisten arjesta ovat tärkeitä osa-alueita päätoimittajan arjessa. Tärkeää on myös innostuneisuus ja halu tuottaa laadukasta journalismia varus- ja siviilipalvelusmiehille.

Päätoimittajan työajat ovat joustavat ja töitä voi tehdä pääsääntöisesti silloin, kun itselle sopii – myös iltaisin ja viikonloppuisin. Mahdollisuus joustaviin työskentelyaikoihin katsotaan eduksi. Työstä maksetaan palkkiota. Varusmiesliiton toimisto sijaitsee Helsingissä, mutta työtä voi tehdä myös etänä. Tehtävä sopii erinomaisesti esimerkiksi opiskelijalle.

Haku on avoin kaikille Varusmiesliiton jäsenille ja jäsenyyttä hakeneille. Varusmiesliiton jäseneksi voivat liittyä kaikki 17–29-vuotiaat Suomen kansalaiset. Päätoimittajan tulee voida myös allekirjoittaa Varusmiesliiton tavoiteohjelma ja strategiset pääpiirteet.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen hakemus ja mahdolliset juttunäytteet viimeistään 21. kesäkuuta osoitteeseen juho.karkkainen@varusmiesliitto.fi. Haastattelut järjestetään 25.–28. kesäkuuta Helsingissä tai puhelimitse. Haastatteluiden perusteella Varusmiesliiton hallitus tekee päätöksen valinnoista.

 

Lisätietoja:

Hanna Tuulonen
Päätoimittaja, Varusmieslehti
hanna.tuulonen@varusmiesliitto.fi

Juho Kärkkäinen
Pääsihteeri, Varusmiesliitto
juho.karkkainen@varusmiesliitto.fi
+358 50 300 1408