Lehti

Varusmies-lehti on Varusmiesliiton julkaisema aikakauslehti, joka ilmestyy painettuna lehtenä viidesti vuodessa. Lehti jaetaan kaikille Suomen kasarmeille ja lisäksi kahdesti vuodessa kaikkiin Suomen lukiohin.

JULKAISIJA

Varusmiesliitto ry
Pl 1303
00101 Helsinki

toimitus@varusmiesliitto.fi

www.varusmiesliitto.fi

TOIMITUS

Päätoimittaja:
Saana Sjöblom-Hasselblatt
saana.sjoblom@varusmiesliitto.fi

Toimituspäällikkö:
Antti Kylmänen
antti.kylmanen@varusmiesliitto.fi

Media

Kustantaja ja ilmoitusmarkkinointi

BF Media Oy
PL 80, 02211 Espoo

Myyntivastaava:
Markku Rytkönen
Puh. 040 544 4027
markku.rytkonen@bfmedia.fi