Video: Varusmiesliitto avaa verkkoportaalin siviilipalvelusta harkitseville

Sivariin.fi-osoitteeseen avattava verkkoportaali on osa Varusmiesliiton verkkoviestintähanketta, jonka tavoitteena on parantaa siviilipalvelusvelvollisten tietoisuutta palvelukseen valmistautumisesta.

”Varusmiesliitto on kaikkien asevelvollisten edunvalvoja, joten sivarit ovat meille tärkeä kohderyhmä”, sanoo Varusmiesliiton pääsihteeri Kristian Kyllönen.

Keskeisessä asemassa portaalilla ovat siviilipalveluksen suorittaneiden tarinat, joiden tavoitteena on tarjota ajatuksia oman siviilipalveluksen suunnitteluun. Sivariin.fi-portaalin lisäksi Varusmiesliiton verkkoviestintähankkeeseen kuuluvat liiton omat verkkosivut, inttiin.fi-verkkoportaali sekä uudistettu Varusmies-lehden verkkolehti.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

“Monet keskeiset haasteet ovat kaikille asevelvollisille yhteisiä. Yksi esimerkki näistä on toimeentulo. Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että kaikilla siviilipalvelukseen astuvilla on  tieto edessä olevista toimeentulon haasteista. Varsinkin omillaan asuvat varus- ja siviilipalvelusmiehet voivat joutua taloudellisesti todella tiukoille palvelusaikana”, Kyllönen sanoo.

Hanke on Varusmiesliiton ja Opetusministeriön rahoittama. Pääpaino on tärkeän ja kiinnostavan asevelvollisuutta koskevan tiedon tarjoamisessa.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta