Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Laadukasta AMK-valmennusta modernissa verkkoympäristössä

Teksti Antti Kylmänen

Artikkeli on yhteistyökumppanin tuottamaa sisältöä kaupallisessa yhteistyössä Varusmies-lehden kanssa.

Opiskelijavalintauudistus teki valintakokeisiin valmistautumisesta haastavaa. Ammattikorkeavalmennuksen avulla varmistat koulupaikan ilman huippuarvosanoja.

Ammattikorkeakoulut siirtyivät käyttämään yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta syksyllä 2019. AMK-valintakoe on käytössä useimmilla koulutusaloilla. Yhteisellä AMK-valintakokeella korvattiin aiemmat koulutusalakohtaiset valintakokeet. Vuoden 2020 opiskelijavalintauudistuksen seurauksena useimmat opiskelijat valitaan ammattikorkeakouluihin todistusvalinnalla eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon perusteella.

Tämä ei ole poistanut valintakokeen merkitystä opiskelijavalinnoissa. Kovassa kilpailuympäristössä jokaisen toisen asteen tutkintotodistuksen arvosanat eivät välttämättä riitä avaamaan korkeakoulun ovia. Lisäksi todistusvalinta koskee ammattikoulun käyneistä vain ammatillisen perustutkinnon 1. elokuuta 2015 jälkeen suorittaneita.

Ammattikorkeaan pyrkivän on syytä tarkistaa ajoissa ammattikorkeakouluun.fi sivulta käyttääkö hakukohde AMK-valintakoetta sekä perehtyä kokeen sisältöön. Todistusvalinnan pisteytysmallista ja -rajoista kerrotaan tarkemmin myös samassa osoitteessa.

Kattavaa tukea kokeeseen valmistautumiseen

AMK-valintakokeesta tarjolla oleva tieto on varsin ympäripyöreää ja siksi valmistautuminen kokeeseen on haastavaa. Koe sisältää kolme kaikille aloille yhteistä osiota: päätöksentekotaidot, opetuskieli ja englannin kieli. Kunkin osion suorittamiseen on aikaa 30 minuuttia. Lisäksi valintakoe sisältää useita alakohtaisia osioita. Esimerkiksi tekniikan alan hakukohteisiin hakevat tekevät myös matemaattisia ja matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja testaavat osiot.

Uusi järjestelmä ja valintakokeen eri osioiden sisällöt saattavat aiheuttaa stressiä ja epävarmuutta ennen koetta. Epävarmuutta lisää entisestään se, etteivät aiempien vuosien valintakokeet ole nähtävillä julkisesti. Tämä tekee itsenäisestä valmistautumisesta kokeeseen haastavaa. Yleinen käsitys siitä, ettei AMK-valintakokeeseen voi valmistautua, ei kuitenkaan pidä täysin paikkansa.

Ammattikorkeavalmennus.fi tarjoaa useita erilaisia valmennuspaketteja, joiden avulla voit suunnata AMK-valintakokeeseen turvallisin mielin. Valmennuskurssien opettajat ovat perehtyneet uuteen AMK-valintakokeeseen, minkä ansiosta materiaalipaketit ja opetuksen sisältö on suunniteltu tukemaan kokeeseen valmistautumista parhaalla mahdollisella tavalla. 

Huippuunsa hiotun sähköisen oppimisympäristön ansiosta oman edistymisen seuraaminen, tehtävien kertaaminen ja avun kysyminen valmentajilta on vaivatonta.

Aikaisemmin Ekonomivalmennuksen kurssipäällikkönä toimineen Jukka Köngäksen mukaan Ammattikorkeavalmennuksen valmentajilla on vuosikymmenien kokemus kauppakorkeakoulun ja ammattikorkeakoulujen valmennuskurssien opettamisesta.

– Monet hakijoista menevät kokeeseen vähän takki auki ja yllättyvät siitä, kuinka haastava koe on. Kokeeseen kannattaa valmistautua etukäteen, Köngäs sanoo.

Hänen kokemuksensa mukaan päätöksentekotaitoja testaava osio aiheuttaa eniten pään raaputtelua hakijoiden keskuudessa. Osion suorittavat kaikki hakijat hakukohteesta riippumatta, ja ammattikorkeakouluun.fi-sivuilla kerrotaan ainoastaan osion testaavan ”loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja”. Kuvaus jättää paljon varaa arvailulle, vaikka osiosta saa 20 pistettä eli eniten kolmesta yhteisestä osiosta.

Ammattikorkeavalmennuksessa opetellaan tunnistamaan kokeessa kohdattavat päätöksentekotilanteet askel askeleelta. Kurssimateriaaleihin sisältyy noin 200 erilaista päätöksentekotilannetta, joihin vastaamista harjoitellaan kurssilla opittuja työkaluja käyttäen. Kurssin jälkeen tilanteiden lähestyminen on helpompaa ja vastaaminen nopeampaa myös valintakokeessa.

”Monet hakijoista menevät kokeeseen vähän takki auki ja yllättyvät siitä, kuinka haastava koe on.”

Laatuvalmennus ei maksa liikaa

Ammattikorkeavalmennuksessa jokaiselle hakukohteelle on rakennettu oma kurssikokonaisuutensa, joka palvelee juuri kyseisen alan valintakokeen osioissa menestymistä.

SOTELI-alojen eli sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan valmennus on ollut tekniikan alan ohella valmennuksista suosituin. SOTELI-alojen valintakokeessa testataan yhteisten osioiden lisäksi matemaattisia taitoja, eettisiä taitoja ja tunneälytaitoja. Ammattikorkeavalmennus.fi:ssä voit valita kolmesta valmennuspaketista sinulle sopivimman: materiaalipaketin, verkkokurssin tai eLive-kurssin.

SOTELI-alojen valmennuspaketeista suosituin on ollut verkkokurssi, jonka 199 euron hinnalla valmennettava saa harjoitustehtäviä, ratkaisut tehtäviin, oppiainekohtaisia teoriamateriaaleja sisältävän materiaalipaketin sekä oppiainekohtaiset opetustallenteet pänttäämisen tueksi.

Valmennuspaketeista kattavin on eLive-kurssi, johon sisältyvät kaikkien edellä mainittujen tallenteiden ja materiaalien lisäksi huippuopettajan johtamat aikataulutetut etäluennot. Kokonaisuudessaan paketti sisältää yhteensä 58 oppituntia eli 15 opetuskertaa sekä yli 1 200 harjoitustehtävää.

Tekniikan alojen materiaalipaketti on valmennuspaketeista laajin.

Jo pelkän materiaalipaketin 99 euron hinnalla, eli suunnilleen kolmeen lukiokirjaan uppoavalla rahalla, saa siis yli tuhat tehtävää. Materiaalipaketti on kaikilla aloilla samanhintainen, pois lukien tekniikan alojen materiaalipaketti, jonka hinta on laajemman sisällön ja useampien tehtävien takia 199 euroa.

– Monilla on mielikuva, että valmennuskurssit maksavat useita satoja tai tuhansia euroja. Näin asia ei kuitenkaan ole, Jukka Köngäs sanoo.

Ammattikorkeavalmennuksen huippuunsa hiotun sähköisen oppimisympäristön ansiosta valmennettava voi seurata omaa edistymistään vaivattomasti, kerrata tehtäviä rajattomasti ja tarvittaessa kysyä apua valmentajilta. Kysymysmahdollisuus sisältyy myös materiaalipaketin hintaan, joten teoriamateriaalien kanssa ei tarvitse suinkaan tuskailla yksin.

Ammattikorkeavalmennukseen osallistumalla liityt satojen valmennettavien joukkoon, kokeneiden opettajien ohjaukseen. Valmennukset toteutetaan tänä keväänä täysin etänä. Jatkossa koronatilanteen salliessa Ammattikorkeavalmennus tarjoaa myös lähiopetusta suurimmissa kaupungeissa.

Ammattikorkeavalmennus

  • valmistaa AMK-valintakokeeseen – opit esimerkiksi tunnistamaan päätöksentekotilanteet ja niissä tarvittavat vastaustekniikat
  • monipuoliset koulutusalakohtaiset kurssikokonaisuudet, jotka palvelevat valintakokeessa menestymistä
  • Suosituin kurssi vain 199 euroa
  • laajat kurssimateriaalit – materiaalipaketissa yli tuhat tehtävää
  • markkinoiden edistynein verkko-oppimisympäristö, jonka kautta voit seurata edistymistäsi, kerrata rajattomasti ja kysyä apua valmentajilta
  • valmentajina opetusalaansa erikoistuneet, kokeneet opettajat

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita