Varusmiesliiton hallitusohjelmatavoitteet

Varusmiesliitto on julkistanut omat hallitusohjelmatavoitteensa, joiden tarkoituksena on mahdollistaa laadukas varusmiespalvelus mahdollisimman monelle.

Varusmiesliiton kolme keskeisintä tavoitetta ovat: (1) kaikkia koskeva varusmiespalvelus, (2) varusmiesten mielenterveyspalveluiden kehittäminen ja (3) varusmiesten toimeentulon turvaaminen.

”Toivomme, että hallitusneuvotteluissa huomioidaan varusmiespalveluksen kehittämisen tarpeet. Maanpuolustuksemme kuitenkin nojaa varusmiespalvelukseen”, Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riuttamuistuttaa. “Maanpuolustustahto on korkealla ja juuri nyt on momentum kehittää nykyistä järjestelmää vielä entistäkin paremmaksi.”

Varusmiesliitto tunnustaa nykyisen lainsäädännön syrjivän miehiä velvoittamalla vain heidät palvelukseen, mutta samalla se syrjii myös naisia jättämällä heidät pois varusmiespalveluksen positiivisista vaikutuksista.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Varusmiesliitto on erittäin huolissaan nuorten sekä eritoten varusmiesten kasvavista mielenterveysongelmista. Varusmiesliitto näkee, että asepalvelusta suorittaville tulee resursoida mahdollisuudet mielenterveyspalveluiden piiriin. Näin estetään palveluksen keskeyttäminen ja tarjotaan onnistumisen mahdollisuus saada haasteista huolimatta palvelus suoritettua.

Varusmiesliitto näkee, että varusmiesten taloudellinen asema on heikentynyt merkittävästi vuosien varrella, koska päivärahojen korotukset ovat olleet lähinnä kosmeettisia eivätkä ole pysyneet inflaation mukana. Varusmiehet ansaitsevat toimeentulon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason palveluksen aikana.

Varusmiesliiton kolme hallitusohjelmatavoitetta ovat:

  1. Kaikkia koskeva varusmiespalvelus
  • Siirrytään sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen. Asevelvollisuuden tulisi tulevaisuudessa koskea koko ikäluokkaa, josta parhaiten soveltuvat ja motivoituneimmat yksilöt valittaisiin suorittamaan asepalvelusta.

2.  Varusmiesten mielenterveyspalveluiden kehittäminen

  • Jokaisessa varuskunnassa on oltava pääsy mielenterveyden ammattilaisen luo ja varusmiehille on varmistettava ohituskaista mielenterveyspalveluihin 
  • Avun saanti mahdollisuuksista on tiedotettava varusmiehille, heidän omaisilleen sekä varusmiehiä kouluttaville kantahenkilökunnan jäsenille, jotta he osaavat tarvittaessa ohjata varusmiehen avun piiriin.
  • Varusmiesliitto tukee terapiatakuuta.

3. Varusmiesten toimeentulon turvaaminen

  • Tulorajat tulee poistaa sekä päivärahat tuplata. Päivärahat on sidottava reaaliaikaisempaan indeksiin.
  • Sotilasavustuksen on sisällytettävä pakolliset vakuutukset mm. kotivakuutus.
  • Ruokarahaa tulee maksaa kaikilta lomapäiviltä.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta