Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Riverian metsäalalla opiskelu on yksilöllistä

Työ metsässä on mielenkiintoista ja tarjoaa myös haasteita!

Riverian metsäalan perustutkinto tarjoaa laaja-alaisen koulutuksen metsäalan työtehtävistä kiinnostuneille. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintoja oman mielenkiinnon mukaan, syventää osaamista ja työllistyä haluamaansa ammattiin. Opinnot suunnitellaan aina yhdessä ja yksilölliset polut lisääntyvät koko ajan.

Tutkinnossa on useita suuntautumisvaihtoehtoja; metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäkoneenkuljettaja, metsäkoneasentaja ja puutavara-autonkuljettaja. Jatkuvan haun kautta hakeneille aikuisille opiskelujen kesto on noin kaksi vuotta. Kuljettajaopiskelijat suuntautuvat opintojen aikana kuormatraktorin, harvesterin, kaivinkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi. 

Tietoja ja taitoja kasvatetaan pala kerrallaan

Metsäalan tutkinnon perusteet antavat raamit sille, mitä kaikkea tulevien metsäosaajien täytyy hallita ennen valmistumista. Riverian metsäalalla onkin luotu vaiheistetun oppimisen malli, jossa alan tietoja ja taitoja kasvatetaan palanen kerallaan kohti ammattilaisuutta. 

Aluksi lähdetään liikkeelle perusteista ja esimerkiksi kaluston käyttöä harjoitellaan luokassa simulaattoreilla ja teoriatehtävillä. Taitojen kartuttua siirrytään pihalla olevien sähkökäyttöisten kenttäsimulaattoreiden sekä antureilla varustetun ajoradan pariin.
– Isolla konekalustomäärällä pystymme antamaan koululla tarpeeksi ajoharjoitteluaikaa, kertoo metsäalan koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa.

Opiskelijat dokumentoivat oppimista kuvilla ja videoilla. Näin tekemisestä saa palautetta ja samalla varmistetaan, että osaaminen kehittyy. Opiskelijan osaaminen arvioidaan näytöillä ja materiaalin kerääminen onkin yksi lisätyökalu oppimiseen.


Metsä tarjoaa monipuolisia harjoituskohteita

Opiskelijoilla on monipuolisia harjoituskohteita niin Metsähallituksen työmaalla kuin yksityisten maanomistajien mailla. 
– Kun opiskelijat saavat runsaasti henkilökohtaista ajoaikaa, niin myös työelämässä oppiminen käynnistyy vaivattomammin, sanoo Mikko Saarimaa.

Metsäalan koululutuspäällikkö Mikko Saarimaan mukaan alan työllisyystilanne on hyvä. Osalle opiskelijoista löytyy työpaikka jo opintojen aikana ja silloin koulutuksen voi suorittaa loppuun oppisopimuksella.

Koulutusta kehitetään yhdessä työelämän kanssa

Riverian Valtimon koulutusyksikössä on panostettu metsäosaajien koulutukseen ja erityisesti koulutuksen kehittämiseen. Koulutusta halutaan tarjota kaikkiin metsäalalla oleviin ammatteihin kuljettajista asentajiin.

– Koulutusta kehitetään jatkuvasti yhdessä työelämän ja tutkimuslaitosten kanssa. Työelämästä tulevat tavoitteet ammattitaidolle mahdollistavat hyvän työllistymisen opintojen jälkeen ja suurella osalla opiskelijoista jo opintojen aikana, Mikko Saarimaa kertoo.

– Uutena koulutuksena olemme aloittaneet metsän omistajille suunnatun koulutuksen eli metsätalousyrittäjän ammattitutkinnon. Koulutuksessa on keskeistä vastata metsän omistajan mieltä askarruttaviin kysymyksiin, kuten esimerkiksi miten metsää hoidetaan ja käsiteellään, mitä metsä tuottaa ja miten puukauppaa tehdään.

Mielenkiintoista tiimityötä ja sopivasti haasteita

Työelämässä on varsin suuret odotukset uuden metsäosaajan työn laadulle, määrälle ja työn taloudellisuudelle. Metsäalan osaajan täytyykin palvella sekä metsänomistajaa, urakanantajaa että yrittäjää, kertoo Mikko Saarimaa. 
– Metsänomistajalle on tärkeää, että metsäosaaja tekee hänen omistamalleen metsäomaisuudelle juuri sitä mitä hän arvostaa. Urakanantajan täytyy huolehtia siitä, että puutavara liikahtaa metsästä tehtaalle logistisesti järkevästi. Yrittäjä puolestaan vastaa urakoinnin laadusta ja toimintavarmuudesta. 


– Metsäalalla työskentely on mielenkiintoista ja sopii hyvin käytännön ammattilaiselle. Ala tarjoaa myös haasteita ja siinä pystyy kehittämään osaamistaan koko ajan. Metsässä on aina reilu meininki, summaa Mikko Saarimaa.

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita