Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Vaasan yliopistosta tekniikan alalle

Diplomi-insinöörejä tarvitaan aina – etenkin Vaasassa, joka on Suomen energiapääkaupunki. Vaasan yrityksissä tehdään suuria investointeja kestävään energiaan ja älykkääseen teknologiaan. Tervetuloa Vaasaan, täällä odottaa merkityksellinen työura tulevaisuuden aloilla!

Teksti: Riikka Hollo

Kuvat: Vaasan yliopisto

Alan työpaikka jo opiskeluaikana ja mahdollisuus muuttaa maailmaa? Vaasan yliopistossa tämä onnistuu. Valitsemalla Kestävä energia ja älykäs teknologia -kandidaattiohjelmamme työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset.  

Vaasan yliopiston tekniikan kandidaattiohjelman ydintä ovat tehokas ja luotettava energiantuotanto ja -jakelu sekä kestävät ja optimoidut tulevaisuuden ratkaisut. Diplomi-insinööritutkinnon opintosuunnan pääset valitsemaan kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa. 

Ainutlaatuisen takuuteekkari -ohjelman kautta työllistyminen onnistuu jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Vaasan yliopistosta saat lisäksi työkalut, joiden avulla voit parantaa maailmaa uusien energiaratkaisujen muodossa. Tämä lisää työn merkityksellisyyden tunnetta ja motivoi uralla eteenpäin”, koulutusohjelmavastaava Janne Koljonen sanoo.

Vaasan yliopisto

Tiivis yhteistyö yliopiston ja yritysten välillä tarjoaa opiskelijoille uusia näkökulmia teknologian ja liiketoiminnan kehityssuunnista. 

”Vaasa on energiatehokas kaupunki ja seudun energiakeskittymä, joka tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme harjoittelumahdollisuuksia ja kesätyöpaikkoja sekä meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille työpaikkoja. Vaasassa puhalletaan ns. yhteen hiileen”, Koljonen summaa.

Yhteisöllinen kampus merenrannalla

Tampereelta Vaasaan opiskelemaan muuttaneen Lam Honnin opinnot ovat opinnäytetyötä vaille päätöksessään. Hän kehuu Vaasan yliopiston erityisen yhteisöllistä ilmapiiriä ja aktiivista opiskelijayhteisöä, joka toimii yli ainerajojen. Hän työskentelee ohjelmistokehittäjänä alan yrityksessä ja aikoo jatkaa siellä myös valmistumisen jälkeen.

”Vaasan yliopistossa on hyvä opiskella ja täällä kaikki on lähellä. Yhteistyö yliopiston ja Vaasan alueen yritysten kanssa on sujuvaa ja työllistymismahdollisuudet ovat erinomaiset moneen muuhun kaupunkiin verrattuna. Kampukselta on kävelymatka keskustaan”, Lam Honn sanoo.

Vaasan yliopistosta valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme
huippua! Vaasan energia-ala keskittyy etenkin joustavaan ja ympäristöystävälliseen sähköntuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin, taajuusmuuttajiin sekä energiajärjestelmien
automaation ja ohjelmistojen kehittämiseen.

Lam on huomannut opiskellessaan myös sen, että Vaasan yliopistossa ollaan aina ajan hermolla. Kansainvälisiä yrityksiä seurataan ja alan trendit kulkevat tiiviisti mukana käytännön tekemisessä. Myös joustavuus saa Lamilta kiitosta. 

”Opintosuuntausta voi halutessaan vaihtaa ja kurssit voi räätälöidä itselleen sopiviksi”, Lam kertoo.

”Räätälöidyt opinnot onnistuvat meillä luontevasti ja Vaasan yliopistossa asioita tehdään paljon myös käytännössä. Huippuhienot laboratoriomme tarjoavat opiskelijoille ainutlaatuisen oppimismahdollisuuden Technobothnian avulla. Käytännön tekemisen myötä osaaminen karttuu ja työllistyminen helpottuu”, Janne Koljonen sanoo.

Vaasan yliopisto

Data-arkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Data-arkkitehtuurin opintosuunnassa suunnitellaan ja toteutetaan tietoteknisiä ratkaisuja, jotta alati kasvava datamäärä saadaan hallittua turvallisesti ja tehokkaasti. Dataa voidaan hyödyntää tuottavasti niin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, tuotannon ja liiketoiminnan suunnittelussa kuin ennakoivassa huollossa tai markkinoinnissakin. Jotta hyötyä saadaan, dataa on osattava mallintaa, yhdistellä, säilöä, hakea ja visualisoida. Siitä voidaan myös luoda uutta informaatiota tekoälymenetelmillä, joita opitaan koulutuksessa. Meillä hyödynnetään samoja teknologioita kuin mitä alan yritykset käyttävät, ja erilaisia työmahdollisuuksia on paljon, esimerkiksi ohjelmistoyrityksissä ja tietohallintotehtävissä.

Automaatio ja tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Automaatio ja tietotekniikka -opintosuunnassa opiskellaan ohjelmointia, tietotekniikkaa sisältävien laitteiden ja järjestelmien suunnittelua ja toteutusta sekä erilaisia tekoälymenetelmiä. Opit johtamaan ohjelmistoprojekteja sekä kehittämään älykästä teknologiaa, joka hyödyntää muun muassa koneoppimista. Osaat rakentaa laitesovelluksia käyttäen elektroniikkaa, nopeita laskentapiirejä ja tietoliikennetekniikkaa. Optimaalisten ratkaisujen etsimiseen käytät tietokonemallintamista ja tekoälymenetelmiä. 

Sähkö- ja energiatekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Opintojen syventymiskohteita ovat sähköntuotanto, sähköverkot ja sähkön käyttö. Opit muun muassa mallintamaan hajautettua energiantuotantoa, jossa hyödynnetään yhä kasvavassa määrin uusiutuvia energialähteitä ja energiavarastoja. Opit myös suunnittelemaan älykkäitä sähkökonekäyttöjä, taajuusmuuttajia ja tehoelektroniikkalaitteita. Energiatekniikassa syventymiskohteita ovat joustava energiantuotanto diesel- ja kaasumoottoreilla, pako- ja savukaasujen puhdistustekniikat sekä ns. sähköpolttoaineet, esimerkiksi uusiutuvalla sähköllä tuotettu vety ja sen käyttö voimalaitos- ja laivamoottoreissa.

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

Opinnot keskittyvät energia-alan liiketoiminnassa ja sen johtamisessa keskeisiin osaamisalueisiin, kuten kestävään kehitykseen, tuote- ja palvelukehitykseen, energia-alan yrittäjyyteen, tuotantotoimintaan sekä tilastotieteeseen perustuvaan päätöksentekoon. Opit analysoimaan datamassoja tilastollisin menetelmin ja siten kehittämään energiajärjestelmiä ja niihin liittyvää liiketoimintaa kokonaisuutena, kestävää kehitystä unohtamatta.  

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita