Aloitatko palveluksen heinäkuussa? Hae Kelan sotilasavustus nyt!

2/20-saapumiserässä aloittavat varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet voivat hakea nyt sotilasavustusta.

Kelan sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palveluksen aloittamista. Seuraavan saapumiserän varusmiespalvelus alkaa 6. heinäkuuta. Sotilasavustus on haettavissa sekä asevelvollisille että heidän omaisilleen.

Asevelvollisella tarkoitetaan joko ase- tai siviilipalvelusta tai aseetonta palvelusta suorittavaa henkilöä. Omaisella tarkoitetaan asevelvollisen puolisoa tai huollettavana olevaa lasta. Avopuoliso katsotaan omaiseksi vain, jos asevelvollisella on hänen kanssaan yhteinen lapsi.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin. Avustukseen oikeutettu asevelvollisen puoliso voi hakea perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta. Sotilasavustusta ei voi hakea takautuvasti, sillä Kela myöntää sen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta. Toimi siis ajoissa!

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Lisätietoja ja sotilasavustuksen hakeminen Kelan sivuilla:

https://www.kela.fi/asiointi
https://www.kela.fi/asevelvolliset

Teksti ja kuva Saana Sjöblom-Hasselblatt

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta