Aloite käsittelyssä – Tuloraja tekisi työnteosta kannattavaa varusmiehille

Työnteon kannattavuuden parantaminen palvelusaikana -aloite ehdottaa, että varusmiesten vapaan tulon raja sidotaan opintotuen tukikuukauden tulorajaan. Käytännössä tämä mahdollistaisi sen, että varusmies voisi tehdä kuukaudessa noin 10 työpäivää ja tienata muutamia satasia ilman, että työtulo nykymallin mukaisesti vähennettäisiin kokonaisuudessaan sotilasavustuksesta.

Joukko-osastojen varusmiestoimikunnat, VMTK:t, toimittavat puolivuosittain järjestettäville VMTK-päiville käsiteltäviksi 10–25 aloitetta. Näistä aloitteista kaikkia varusmiehiä koskevat aloitteet siirtyvät eteenpäin pääesikuntaan VMTK:n sihteeristölle. Tärkein tällä hetkellä käsittelyssä oleva aloite mahdollistaisi varusmiehille työssäkäynnin ilman, että tulot vaikuttavat välittömästi sotilasavustusta vähentävästi.

VMTK:n pääsihteeri, upseerikokelas Jaber McBreen kertoi elokuussa, että työssäkäyntiä koskeva aloite on sosiaali- ja terveysministeriön käsittelyssä. Se, eteneekö aloite jatkokäsittelyyn, selviää McBreenin mukaan syksyn aikana.

“Aloitteen käsittely alkoi poikkihallinnollisessa kehitysyhteistyöfoorumissa ja sen kohtalo selviää seuraavassa tapaamisessa, todennäköisesti lokakuussa”, McBreen kertoo.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Edellisessä kehitysyhteistyöfoorumin tapaamisessa paikalla oli muun muassa Kelan sekä valtiovarain- ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajia. McBreenin mukaan Kela on näyttänyt aloitteelle jo vihreää valoa. Vastaava ehdotus oli VMTK:n, foorumin sekä sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltävänä jo vuonna 2011, mutta ei koskaan edennyt lainsäädäntövaiheeseen asti.

McBreenin mukaan tuloraja olisi erityisen tärkeää omillaan asuville, sotilasavustusta nostaville varusmiehille.

“Totta kai nykyinen malli mahdollistaa varusmiesten työssäkäynnin. Se ei kuitenkaan ole kannattavaa, koska jokainen tienattu euro vähennetään sotilasavustuksesta. Töitä pitäisi tehdä aika paljon, jotta siinä olisi järkeä”, sanoo McBreen.

Ongelmallinen nykyinen malli on myös siksi, että se asettaa omillaan asuvat ja vanhempiensa luona asuvat varusmiehet eriarvoiseen asemaan.

“Taloudellisesti heikommassa asemassa olevat, siis omillaan asuvat, eivät voi tehdä töitä ilman vähennystä sotilasavustuksesta. Sen sijaan taloudellisesti paremmassa asemassa olevat, eli vielä vanhempiensa kanssa asuvat, voivat tienata vapaasti.”

McBreen iloitsee siitä, että asenteet varusmiesten vapailla ja lomilla tapahtuvaa työssäkäyntiä kohtaan ovat muuttuneet Puolustusvoimissa. Se helpottaa aloitteen toteutumista. McBreenin mielestä on erittäin mahdollista, että muutamien seuraavien vuosien aikana ehdotus toteutuu.

VMTK:n lisäksi myös Varusmiesliitto ajaa sotilasavustusta nostavien varusmiesten nollatulorajan poistamista.

“Sotilasavustuksen nollatulorajasta tulisi luopua ja tarjota yksin asuville varusmiehille mahdollisuus parantaa omaa taloudellista tilannettaan töitä tekemällä”, kirjoitti Varusmiesliiton puheenjohtaja Laitila liiton heinäkuisessa kannanotossa.

Fakta:

  • Sotilasavustus on eri asia kuin palveluksesta maksettavat päivärahat. Kela maksaa sitä varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle koko palvelusajalta.
  • Jos palvelustaan suorittava on perheellinen, myös hänen perheenjäsenensä voivat saada sotilasavustusta.
  • Yleisimmin sotilasavustuksena maksetaan palvelustaan suorittavan asumiskustannukset sekä opintolainojen korot.

Teksti Hanna Tuulonen

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta