Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Ammattiopintoja ajan hermolla – Luksiassa opiskelu on käytännönläheistä ja kattavaa

Länsi-Uudellamaalla toimiva toisen asteen ammatillinen oppilaitos Luksia tarjoaa monipuoliset koulutusmahdollisuudet modernissa oppimisympäristössä. Entistä yksilöllisemmin suunnitellut koulutukset mahdollistavat etenemisen omassa tahdissa, minkä ansiosta Luksia on nopea ja tehokas tie työllistyä käytännönläheiseen ammattiin. Kiinnostaisiko esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan tai prosessiteollisuuden ala? Niihin voi hakea jo vaikka tänään!

Teksti ja kuvat Saana Sjöblom-Hasselblatt

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymään kuuluvassa Luksiassa voi opiskella itselleen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon valmistuen joko koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi. Opinnot alkavat kaikilla yhteisesti, kunnes tulee aika erikoistua itselle mieluisampaan suuntaan. Opettaja Kari Holopainen korostaa, että kummallakin linjalla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet.

– Alalla voi työllistyä moninaisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi pien- tai telakkateollisuuteen tai energialaitosten huoltoon, korjaukseen ja rakennukseen. Ammattitaitoisia metallialan osaajia tarvitaan aina, Holopainen painottaa.

Metalliteollisuutta varjostavat edelleen ennakkoluulot siitä, että työympäristö olisi kovin likainen tai olosuhteet epämukavat. Holopaisen mukaan alalla on otettu kuitenkin suuria harppauksia esimerkiksi ergonomian ja suojautumisen eteen.

– Alalla opiskeleminen ja työskenteleminen mielletään vieläkin likaisena, hikisenä ja fyysisesti raskaana hommana, jossa kipinät sinkoilevat ja savua ja pölyä on joka paikassa. Todellisuus on, että nostolaitteet tekevät nykyään suurimmat fyysiset ponnistelut. Ääntä koneista toki lähtee, Holopainen huomauttaa.

Sopivuudesta kone- ja tuotantotekniikan opintoihin voi kertoa esimerkiksi kiinnostus kädentaitoihin tai uteliaisuus asioiden kokeilemiseen ja korjaamiseen. Suuri sana alalla on nykyään 3D-mallinnus, minkä merkitys on vain kasvamaan päin. Luksiassa koneistajan tai levyseppähitsaajan tutkinnon voi suorittaa halutessa myös joustavasti esimerkiksi oppisopimuksella. Holopainen kertookin oman motivaation olevan tärkeintä tällä alalla, jonka jokainen oppii kyllä halutessaan.

– Ala on todella käytännönläheistä ja niin myös opiskelu Luksiassa. Ajoitamme työharjoittelut tarkoituksellisesti valmistumisen kynnykselle, jotta opiskelijat saisivat jalan oven väliin ja pääsisivät meiltä suoraan työelämään. Jatkuva haku mahdollistaa opintojen aloituksen joustavasti milloin vain.

Prosessiteollisuuden opettaja Sini Ervelä-Aro.

Prosessiteollisuus perustutkinto

Kemianteollisuuden osaamisalan prosessinhoitajan tutkinto on myös hyvä esimerkki Luksiassa kouluttautumisen käytännön läheisyydestä – opintojen aikana saadaan perusvalmiudet työskentelyyn alan monipuolisissa tehtävissä perehtymällä erilaisiin tuotantoprosesseihin, prosessien ohjaukseen ja käynnissäpitoon sekä teorian että tekemisen kautta.

– Kaikissa tehtaissa ja tuotantolaitoksissa suoritetaan prosesseja, minkä johdosta prosessinhoitajille on työllistymismahdollisuuksia lähes kaikkialla. Ala voi olla monille täysin vieras, mutta hyvät edellytykset opiskelulle saa jo huolellisuudesta ja valmiudesta tarttua työntekoon, prosessiteollisuuden opettaja Sini Ervelä-Aro havainnollistaa.

Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittanut tuntee erilaiset laitteistot, automaatio- ja ohjausjärjestelmät, kemikaalit ja niiden turvallisen käytön. Ervelä-Aron mainitsema huolellisuus kaikessa tekemisessä edesauttaa turvallisuuden takaamisen työskentelyssä, jossa pienillä virheillä voi olla suuria seurauksia. Alan haasteita ei tule kuitenkaan pelätä, sillä Luksiassa koulutetaan asiat perinpohjaisesti työelämää varten.

– Prosessinhoitajan koulutus ei monien harhaluuloista huolimatta painotu matematiikkaan, vaikka laskut liittyvät toki oleellisesti prosessityöskentelyn konkretiaan. Tärkeintä prosessiteollisuudessa on sen sijaan kyky toimia täsmällisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä, koska prosessit ovat monivaiheisia ja edellyttävät porrastettua tekemistä, Ervelä-Aro selventää.

Yksi merkittävä alalla huomioitava seikka on työaikojen vaihtelevuus. Prosessit ovat useimmiten pitkäkestoisia, joten vuorotyö on prosessiteollisuudessa ennemmin sääntö kuin poikkeus. Ervelä-Aron mukaan ainoa suoraan alalle sopivuutta rajoittava tekijä onkin se, jos ei ole valmis vuorotyöhön. Muuten sopivat valmiudet työelämään saa mukavasti Luksiasta, jossa prosessinhoitajia koulutetaan kattavalla teorian, tekemisen ja työharjoittelun kautta.

– Valitsin koulutuksen matemaattisiin aineisiin kohdistuneen kiinnostukseni johdosta, mutta alan monipuolisuus on hahmottunut paljon laajemmaksi opiskelun aikana. Olen todella tyytyväinen siihen, että alalle työllistyminen on näyttänyt varmalta pandemiankin aikana, sillä prosessejahan tapahtuu jatkuvasti, valmistumisen kynnyksellä oleva Mico Vinkka toteaa.


Luksia

  • Toimipaikat: Jorvas (Kirkkonummi), Lohja, Nummela (Vihti) ja Perkkaa (Espoo)
  • Koulutustarjonta: ammatillisen koulutuksen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, oppisopimuskoulutusta, työvoimakoulutusta, lyhytkoulutusta (kortit, passit, ammattipätevyydet) sekä henkilöstökoulutusta
  • Oppimisympäristöt: kampuksilla olevien työsalien lisäksi myös virtuaalisia ympäristöjä ja työharjoittelupaikkoja niin Suomessa kuin ulkomailla

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita