Fakta: Hallitusbudjetissa panostetaan turvallisuuteen

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen talouspolitiikan päämääränä on hyvinvoinnin lisääminen. Hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2020 rakentaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää yhteiskuntaa. Se myös lisää sekä osaamista että osallisuutta koko Suomessa, ja tuo lisätehoa esimerkiksi kertausharjoituksiin.

Vuoden 2020 talousarvioesitys sisältää merkittäviä investointeja koulutukseen, työllisyyteen ja kasvuun, suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä luonnonsuojeluun ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Budjettiesityksen loppusumma on 57,6 miljardia euroa. Siinä huomioidaan erityisesti lapset ja vähävaraiset vanhukset, mutta myös turvallisuudesta huolehtimiseen tulee lisäyksiä. Budjetti on noin kaksi miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa.

Puolustusvoimien toimintamenomäärärahoihin ehdotettiin 5,5 miljoonan euron korotusta. Muutos perustuu henkilö- ja tehtävämäärän lisäämiseen, kertausharjoitusten määrän lisäämiseen sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uuteen toimintamalliin panostamiseen. Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tyytyväinen uudistukseen.

– Puolustusministerinä pidän hyvänä, että ensi vuonna kertaamassa käy 1 200 reserviläistä enemmän kuin tänä vuonna, Kaikkonen kommentoi blogissaan syyskuussa.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Poliisitoimen määrärahoihin ehdotettiin 7,5 miljoonan euron lisäystä. Tavoitteena on nostaa poliisimiesten määrää asteittain 7 500 henkilötyövuoden tasolle vuoteen 2023 mennessä. Rajavartiolaitoksen maa- ja merirajojen teknisen valvontajärjestelmän uudistamiseen ehdotettiin puolestaan 15 miljoonaa euroa.

Suomalaisten turvallisuutta parannetaan myös osoittamalla rahaa rikollisuuden ennaltaehkäisyyn. Myös siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan lisätään. Ilmavoimien monitoimihävittäjien hankintaan osoitetaan kehyskaudella puolestaan yhteensä 4,5 miljardia euroa.

Myös uudenlaiset turvallisuusuhat on huomioitu budjetissa. Kyberturvallisuuden koordinointia tiivistetään, ja vastuu siitä on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Sille ehdotettiin tehtävään 2 miljoonaa euroa.

Hallituksen esityksessä mainitaan, että talouskasvu näyttää myönteiseltä kansainvälisen talouden heikoista uutisista huolimatta. ”Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua tulevina vuosina ja julkisen kulutuksen ja investointien merkitys kasvulle korostuu vuoden 2020 hallitusohjelmaan kirjattujen toimien seurauksena.”

Vientikysynnän kasvun uskotaan kuitenkin hidastuvan voimakkaasti. Sen sijaan työllisten määrän odotetaan kasvavan ja työllisyysasteen nousevan 73 prosenttiin ensi vuoden aikana. ”Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän noin kolmen prosentin vuosittaista kasvuvauhtia, minkä odotetaan vähitellen heijastuvan inflaatioon.”

Teksti Saana Sjöblom-Hasselblatt
Kuva Hanna Tuulonen

 

Mainos:

Varusmieslehden yhteistyökumppani: Energiateollisuus: Etsitkö työtä ilmastonmuutoksen parissa? Energia-alalla on kiehtovia uramahdollisuuksia. Se voi olla myös sinun paikkasi.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta