Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Inhimillisempää DI-koulutusta


Teksti: Riikka Hollo 

Kuvat: Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa voit opiskella diplomi-insinööriksi teknologiajohtamisen tai tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelmissa. Jyväskylässä pääset yhdistämään tekniikan opintoihin laaja-alaisesti myös muita opintoja ja rakentamaan itsellesi merkityksellisen sekä tulevaisuuden työelämässä halutun osaamiskokonaisuuden.

Syksyllä 2023 alkava teknologiajohtamisen koulutusohjelma yhdistää teknologian ja ohjelmistokehityksen liiketalouden johtamisen kontekstiin.

Inhimillisiä aloja tekniikkaan monipuolisesti yhdistävät koulutusohjelmat tarjoavat mahdollisuuden itselle merkityksellisen opintokokonaisuuden rakentamiseen. Tekniikkaa ja inhimillistä osaamista monipuolisesti osaavat diplomi-insinöörit ovatkin haluttua osaamista tulevaisuuden työmarkkinoilla.

– Päädyin opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon DI-koulutusohjelmaan, koska ala kiinnosti ja jyväskyläläisenä tiesin, että tekniikan koulutus oli alkamassa. Koulutus ja opiskelu ovat antaneet uusia taitoja ja kokemuksia, tieto- ja ohjelmistotekniikkaa opiskeleva Lauri Laitinen sanoo.

Laitisen mukaan teknologiaa tarvitaan nykyään monella alalla ja on tärkeää, että teknologian kehittäjällä tai asiantuntijalla on tietoa siitä, miten ja mihin teknologiaa käytetään. 

Tällöin teknologia vastaa paremmin niihin tarpeisiin, joihin se on suunniteltu. Kehittäjällä on myös tietoa siitä, miten teknologiaa olisi paras hyödyntää alalla ja hän pystyy siten rakentamaan luovia ja toimivia ratkaisuja. 

Lauri Laitisen mielestä on hyvä asia, että Jyväskylän DI-koulutus ei keskity pelkästään teknologiaan tai tekniikkaan, vaan siitä pystyy muodostamaan omannäköisensä esimerkiksi valinnaisilla aineilla. 

– Koulutuksessa tulee paljon myös yleistä osaamista ja aineita pystyy yhdistämään eri aloihin. DI-koulutus antaa valmiuksia ja kehittää taitoja, joista on varmasti hyötyä myös ei-teknisillä aloilla, Laitinen summaa.

Jyväskylän yliopiston DI-koulutusohjelmat avaavat uusia ja nykyaikaisia työllistymisen mahdollisuuksia ja tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja yhdistää opintoja itselle sopivaksi kokonaisuudeksi. Minea Nupponen ja Lauri Laitinen opiskelevat Jyväskylän yliopiston DI-koulutusohjelmassa.

Myös Minea Nupponen opiskelee DI-koulutuksessa Jyväskylän yliopistossa ja kiittelee opintojen monipuolisuutta ja yliopiston hyvää henkeä.

– Päädyin Jyväskylän yliopistoon, koska halusin opiskelemaan kaupunkiin, jossa on paljon opiskelijoita. Itselle Jyväskylän yliopisto on antanut paljon mahdollisuuksia. Olen esimerkiksi päässyt mukaan kiltatoimintaan ja sitä kautta oppinut   tulevaisuudessakin hyödyllisiä taitoja. Täällä on myös mielestäni hyvä yhteishenki ja oman porukan löytäminen oli helppoa, Minea Nupponen summaa.

Teknologian ja ”pehmeiden aineiden” yhdistäminen on Minea Nupposen mielestä tärkeää, koska sillä tavoin saa uusia näkökulmia teknologiaan liittyviin kysymyksiin. 

– Eri aineiden opiskelu on myös hauskaa vaihtelua teknisten aiheiden ohella. Opiskelumotivaatio pysyy paremmin yllä, kun voi opiskella monipuolisesti erilaisia, toisiaan täydentäviä aineita. On myös kiva päästä yhdistämään montaa kiinnostuksen kohdetta samaan tutkintoon. Tämä voi olla etu myös työnhaussa.

Minea kannustaakin hakeutumaan tekniselle alalle, vaikka se ei ensimmäisenä mielessä olisikaan.– Olen itsekin sellainen, että en perinteisesti hakeutuisi tekniselle alalle, mutta Jyväskylän yliopiston DI-koulutus on sopinut minulle. Suosittelen muitakin hakemaan tähän monipuoliseen koulutukseen. Opintoihin kuuluu laaja-alaisesti kaikkea eikä esimerkiksi pelkkää matikkaa ja fysiikkaa. Oma ala ja kiinnostuksen kohde saattaakin löytyä yllättävältä taholta, Nupponen kannustaa.

UUDET MAHDOLLISUUDET TYÖELÄMÄÄN

Jyväskylän yliopistossa voit opiskella diplomi-insinööriksi teknologiajohtamisen tai tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutusohjelmassa. Koulutus tähtää sekä työllistymisen edellyttämän ammattitaidon ja elinikäisen oppimisen perustaitojen kartuttamiseen. Nykypäivän työelämä on jatkuvaa oppimista: osaamista voi ja pitää pitkän työuran aikana syventää, kehittää ja laajentaa edelleen.

Yhteiskunnassa on tarvetta IT-ammattilaisille ja -johtajille, jotka muuttavat maailmaa kehittämällä laitteita, tuotteita ja järjestelmiä, jotka helpottavat arjen sujuvuutta – ja tekevät elämästä inhimillisempää. Uusien järjestelmien luomiseksi tarvitaan tekijöitä, jotka ymmärtävät sekä koneita että ihmisiä. Lisäksi tarvitaan visioita, miten vanhat menetelmät voidaan korvata uusilla, aiempaa paremmilla ratkaisuilla. 

Jyväskylän yliopistossa tehdään työtä ihmisen ehdoilla. Merkityksellisyyden tunne syntyy onnistumisista ja siitä, että saa työskennellä sellaisten asioiden parissa, joissa on vetovoimaa. 

Lisätietoja täältä.

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita