Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Kestävämmän meijerituotannon puolesta, tänään ja huomenna

Meijeriteollisuus Suomessa toimii vastuullisen ja kestävän kehityksen mukaisen tuotannon puolesta. Vastuullisuus on toiminnan tärkeä arvo, ja tavoitteena on tulevaisuudessa tuottaa hiilineutraalia maitoa. Laadukas koulutus varmistaa, että tulevaisuuden tavoitteille löytyy myös tekijöitä.

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen huomioiminen työskentelytavoissa ja prosesseissa alkaa jo alalle kouluttautuessa. Meijerialan tutkintoja tarjoavat Hämeen ammatti-instituutti ja Hämeen ammattikorkeakoulu panostavat kestävyyteen ja vastuullisuuteen tutkinto-ohjelmiensa sisällöissä ja opetuksen arjessa. Tulevaisuuden ammattilaiset koulutetaan toimimaan nämä teemat huomioon ottaen prosessin jokaisessa vaiheessa. 

Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsevät suorittamaan opintojaan Hämeenlinnan Sairiossa sijaitsevaan opetusmeijeriin, joka vastaa teollisuudessa toimivia meijereitä. Kestävän kehityksen näkökulmasta, opetusmeijerin toiminnassa mm. käytetään kotimaisia raaka-aineita suomalaisilta tiloilta, käsitellään materiaalien kiertoa maitotuotteiden jalostuksessa, ja opitaan kiinnittämään huomiota energiankulutuksen vähentämiseen. 

Opetusmeijerin digitalisointi on mahdollistanut myös tarkemman datan keräämisen ja toiminnan tehostamisen, joka näkyy esimerkiksi pienentyneenä veden- ja energiankulutuksena. Digitalisoinnin avulla myöskään maitoraaka-ainetta ei valu viemäriin. Suomalaiset meijerit ovat alansa edelläkävijöitä, ja digitaalisten ratkaisujen käyttö jo opetuksessa antaa opiskelijalle hyvät valmiudet siirtyä alan työtehtäviin ja toteuttaa niitä kestävien periaatteiden mukaisesti. 

”Tuotantolaitosten järjestelmissä logiikka ja toimintaperiaatteet ovat samat kuin meidän opetusmeijerissämme. Täältä opiskelijat saavat hyvät valmiudet siirtyä alalle töihin”, kertoo Hämeen ammatti-instituutin lehtori Pekka Puputti.

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO – MEIJERISTI

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneita meijeristejä Suomessa valmistuu ainoastaan Hämeen ammatti-instituutista. Tutkinto antaa pätevyyden työskennellä myös muissa elintarvikealan yrityksissä. Koulutukseen sisältyy paljon käytännön harjoittelua opetusmeijerissä. Työpaikalla järjestettävä koulutus (TJK) suunnitellaan yhteistyössä alan yritysten, oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa. Oppisopimuksen mukaisilta TJK-jaksoilta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tutkinto antaa pätevyyden työskennellä meijerialan lisäksi myös muissa elintarvikealan yrityksissä. Työ on usein kolmivuorotyötä.

Lisätiedot koulutuksesta


BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA – INSINÖÖRI (AMK)

Hämeen ammattikorkeakoulusta (HAMK) valmistuu ainoana Suomessa meijeriteknologiaan erikoistuneita bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä (AMK).

Hakukohde on Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka. Meijeriteknologian syventäviin opintoihin paneudutaan yhteisten perusopintojen jälkeen. Meijerialan opintoihin sisältyy palkallista harjoittelua alan yrityksissä sekä käytännön opintoja opetusmeijerissä.

Tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia esimiehenä tai tuotantoprosessien kehitys-, suunnittelu-, laadunvalvonta- sekä käyttöönottotehtävissä. 

Lisätiedot koulutuksesta

Voit lukea lisää oppilaitosten toiminnasta kestävän kehityksen edistämiseksi täältä sekä täältä.

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita