Jos loukkaannut palveluksessa…

ILMOITUS

Huolettaako sinua toipuminen työelämään tai opiskeluun?

Valtiokonttorin tarjoama ammatillinen kuntoutus on nyt mahdollista entistä useammalle palveluksessa loukkaantuneelle.

Kun varusmies loukkaantuu tapaturmaisesti palveluksessa tai hänelle aiheutuu palvelussairaus, Valtiokonttorin tarjoaman turvan piiriin kuuluu ammatillinen kuntoutus palveluksen päätyttyä.  Kun ammatillinen kuntoutus aloitetaan riittävän ajoissa, sillä voidaan ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä ja nopeuttaa varusmiehen paluuta työhön tai opiskeluun.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Ammatillisella kuntoutuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla autetaan loukkaantunutta varusmiestä vammastaan tai sairaudestaan huolimatta jatkamaan entisessä toimessaan, tai siirtymään uuteen työhön tai ammattiin, josta hän voi saada pääasiallisen toimeentulonsa.

Ammatillisen kuntoutuksen selvittelyssä myös varusmiehen omalla aktiivisella toiminnalla on tärkeä merkitys, sillä selvittely perustuu aina yhteistyöhön.  Ammatillinen kuntoutus tähtää tulevaisuuteen ja sen avulla loukkaantunut varusmies kykenee siirtymään työelämään tai jatkamaan työelämässä vammastaan huolimatta. Tämä osaltaan ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä.

Asiantuntijat asialla

Valtiokonttorin yhteistyökumppani ammatillisen kuntoutuksen selvittelyssä on Vakuutuskuntoutus VKK, joka on kuntoutussuunnitteluun erikoistunut asiantuntijaorganisaatio.

Valtiokonttori on aloittanut keväällä 2017 Vakuutuskuntoutus VKK:n kanssa toimintamallin, jonka mukaan ammatillisen kuntoutuksen selvittäminen aloitetaan aina, kun varusmiehellä on merkittävä vamma tai sairaus tai hänen työkyvyttömyytensä kestää yli kaksi kuukautta. Selvittely aloitetaan myös silloin, kun vammaan tai sairauteen liittyy merkittävä työkyvyttömyyden riski tulevaisuudessa.

Kuntoutustoimenpiteillä voidaan tukea myös niitä palveluksen suorittaneita, joilla on oikeus korvaukseen aiemman vamman, vian tai sairauden johdosta määräaikaisesti vain puolen vuoden ajan. Tällainen voi tilanne olla esimerkiksi silloin, kun palvelus on pahentanut vammaa, joka on aiheutunut jo ennen palvelusta.

Valtiokonttorin korvauskäsittelijä ottaa varusmieheen yhteyttä, kun työkyvyttömyys on jatkunut yli kaksi kuukautta.  Haastattelun yhteydessä selvitetään varusmiehen aiempaa koulutus- ja työhistoriaa sekä kuullaan häntä vamman tai sairauden tilasta sekä hänen jatkosuunnitelmistaan.

Valtiokonttori tekee toimeksiannon Vakuutuskuntoutus VKK:lle, jos varusmiehen arvioidaan hyötyvän ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä. VKK nimeää varusmiehelle oman kuntoutussuunnittelijan, joka ottaa yhteyttä varusmieheen selvittelyn aloittamiseksi.

Henkilökohtaista neuvontaa ja kuntoutusta

Kunkin loukkaantuneen varusmiehen kuntoutuksen tarve arvioidaan yksilökohtaisesti.  Joskus pelkkä neuvonta ja opastus saattaa riittää, jos varusmiehellä on jo olemassa oma suunnitelma eikä vamma tai sairaus estä sen toteuttamista. Vamman aiheuttamia rajoitteita työssä tai opiskelussa voidaan kuitenkin tarvittaessa jäädä aluksi seuraamaan.

Varsinaisena ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteenä voivat olla esimerkiksi työkokeilu entisessä tai muussa työssä, työhönvalmennus, opinto-ohjaus, uraohjaus ja palveluohjaus. Selvittelyn tuloksena voidaan päätyä myös ammatilliseen uudelleenkoulutukseen, ellei varusmies vammansa tai sairautensa vuoksi enää kykene jatkamaan entisessä työssään tai opiskelussaan.

Päätöksen ammatillisen kuntoutuksen korvaamisesta tekee aina Valtiokonttori. Ammatillisen kuntoutuksen ajalta varusmiehelle maksetaan kuntoutusrahaa, joka vastaa ansionmenetystä.

Lisäksi hänelle korvataan kuntoutuksesta johtuvat kohtuulliset matkakulut sekä koulutuksen ajalta myös korvaus opintovälinekustannuksista.

Lisätietoja ammatillisesta kuntoutuksesta saa Valtiokonttorista tai VKK:sta.

Artikkeli on osa Varusmiesliiton ja Valtiokonttorin yhteistyötä.

Teksti: Terhi Koivisto & Hanna Tuulonen

Kuva: Joni Oksanen

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta