Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Jyväskylän yliopiston DI-koulutuksesta moniulotteiseen työelämään

Teksti Riikka Hollo 

Jyväskylän yliopiston DI-koulutusohjelmat avaavat uusia ja nykyaikaisia työllistymisen mahdollisuuksia. Voit opiskella Jyväskylässä diplomi-insinööriksi tieto- ja ohjelmistotekniikan tai teknologiajohtamisen koulutusohjelmissa. Tekniikan opintoihin yhdistyy laaja-alaisesti oman valinnan mukaisia inhimillisten alojen opintoja. Tutkinto-ohjelmissa pääset rakentamaan itsellesi merkityksellisen sekä tulevaisuuden työelämässä halutun osaamiskokonaisuuden.

Jyväskylän yliopistossa voi opiskella diplomi-insinööriksi tieto- ja ohjelmistotekniikasta yhdistäen opinnot inhimillisiin aloihin. Tämä mahdollistaa opiskelijalle runsaasti vaihtoehtoja sopivan opintokokonaisuuden rakentamiseksi. Omiin DI-opintoihin voi sisällyttää opintoja esimerkiksi psykologiasta, liikuntatieteistä, musiikkitieteestä tai vaikkapa viestinnästä.

Syksyllä 2023 ensimmäistä kertaa aloittava teknologiajohtamisen koulutusohjelma taas on erikoistunut ohjelmistoteknologiaan, -liiketoimintaan sekä asiantuntijaryhmien johtamiseen. 

Jyväskylän yliopiston moniulotteiset DI-ohjelmat tuovat tekniikan rinnalle opintoja myös muilta aloilta ja tarjoavat opiskelijalle useita vaihtoehtoja yhdistää opintoja itselle sopivaksi kokonaisuudeksi. 

Monitieteinen ja humanistinen lähestymistapa onkin Jyväskylän yliopiston DI-koulutuksen ehdoton vahvuus ja erottuvuustekijä muihin alan koulutusohjelmiin verrattuna.

”Jyväskylän yliopistolla on tunnetusti humanistinen perusvire. Inhimillisiä aloja tekniikkaan monipuolisesti yhdistävät DI-koulutusohjelmat tarjoavat oivallisen mahdollisuuden itselle merkityksellisen opintokokonaisuuden rakentamiseen. Tekniikkaa ja inhimillistä osaamista monipuolisesti yhdistävät diplomi-insinöörit ovat haluttua työvoimaa tulevaisuuden työelämässä”, ohjelmistotekniikan professori Tommi Mikkonen sanoo.

Kuvassa ohjelmistotekniikan professori Tommi Mikkonen.

Teknologiaa ja inhimillisyyttä tarvitaan kaikkialla

Teknologiaa tarvitaan nykyään lähes kaikilla aloilla, ja teknologian kehittäjälle tai asiantuntijalle on erityisen tärkeää tuntea, miten ja mihin teknologiaa käytetään. 

”Näin teknologia vastaa paremmin niihin tarpeisiin, joihin sitä suunnitellaan. Kun kehittäjällä on tietoa siitä, miten teknologiaa olisi paras hyödyntää ja käyttää, lisää se käyttömukavuutta ja -mahdollisuuksia huomattavasti. Luovat ja toimivat teknologiset ratkaisut syntyvät teknisen osaamisen ja inhimillisyyden kautta”, Mikkonen summaa.

Jyväskylän DI-koulutus ei keskity pelkästään teknologiaan tai tekniikkaan, vaan omannäköiseen kokonaisuuteen, johon pystyy vaikuttamaan esimerkiksi valinnaisilla aineilla. Ohjelmistot pyörittävät maailmaa ja ovat läsnä ihmisten arjessa joka päivä. Ollakseen hyvä diplomi-insinööri, on tärkeää ymmärtää sitä alaa, jota helpottamaan ohjelmistoja rakennetaan. 

”Merkityksellisyys tulee monitieteisyyden kautta. Kun yhdistää tekniikkaan esimerkiksi liikuntatieteitä tai psykologiaa, voi luoda sellaisen työuran, jonka kokee itselleen merkitykselliseksi. Samalla pääsee myös oikeasti auttamaan ihmisiä ja niin sanotusti parantamaan maailmaa. Monitieteisyys tekee opiskelusta aidosti mielenkiintoista”, Mikkonen kannustaa.

Teknologian ja humanististen aineiden yhdistäminen onkin ollut monelle ”ei niin tekniselle” opiskelijalle yksi keskeisistä asioista opiskelupaikkaa kartoittaessa. Erilaisten ainevalintojen yhdistelmillä saa uusia näkökulmia opiskeluun ja teknologiaan liittyviin kysymyksiin. Myös opiskelumotivaatio pysyy paremmin yllä, kun tutkinnossa yhdistyy monta mielenkiinnon kohdetta. 

Monipuolinen DI-koulutusohjelma sisältää laaja-alaisesti erilaisia aineita – eikä esimerkiksi pelkkää matematiikkaa ja fysiikkaa. Inhimillisyys ja ihmisläheinen ote yhdistettynä tekniikkaan on läsnä kaikkialla.

Informaatioteknologian tiedekunta sijaitsee Jyväskylässä aivan Jyväsjärven rannassa.

Miksi hakeutua Jyväskylän yliopiston DI-koulutukseen?

Jyväskylän yliopiston diplomi-insinööri koulutuksessa opiskellaan tieto- ja ohjelmistotekniikan tai teknologiajohtamisen koulutusohjelmissa. Koulutus tähtää työllistymiseen sekä elinikäisen oppimisen perustaitojen kartuttamiseen. Koska nykypäivän työelämä on jatkuvaa oppimista, osaamista tulee pitkän työuran aikana syventää, kehittää ja laajentaa.

Yhteiskunnassa on jatkuvasti tarvetta IT-ammattilaisille ja -johtajille, jotka muuttavat maailmaa kehittämällä arjen sujuvuutta helpottavia laitteita, tuotteita ja järjestelmiä – ja tekevät elämästä inhimillisempää. Uusien järjestelmien luomiseksi tarvitaan tekijöitä, jotka ymmärtävät sekä koneita että ihmisiä. Lisäksi tarvitaan visioita siitä, kuinka vanhat menetelmät voidaan korvata uusilla ja aiempaa paremmilla ratkaisuilla. 

Jyväskylän yliopistossa tehdään työtä humanistisella otteella, ihmisen ehdoilla. Merkityksellisyyden tunne syntyy onnistumisista ja siitä, että saa työskennellä niiden asioiden parissa, joissa on vetovoimaa. 


Lue lisää: Diplomi-insinöörikoulutus Jyväskylän yliopistossa — Jyväskylän yliopisto (jyu.fi)

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita