Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Monipuolinen urapolku Merivoimissa

Teksti Riikka Hollo 

Kuvat Merisotakoulu

Maanpuolustuskorkeakoulun Merivoimien koulutusohjelmassa voi suuntautua laivasto-, rannikkojoukko- tai merivartio -koulutusohjelmaan. Koulutukseen hakeutuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta Merivoimista.

Laivastolinjan opinnoissa Merisotakoululla painotetaan merenkulkua sekä valvonta- johtamis- ja asejärjestelmiin perehtymistä. Tältä opintosuunnalta valmistunut upseeri osaa käyttää taistelualusten pääasejärjestelmiä ja saa sotilasmerenkulkuun tarvittavat pätevyydet. Opintoihin kuuluu ohjattua harjoittelua Merivoimien aluksilla, johon sisältyy myös noin kuuden viikon mittainen koulutuspurjehdus. Harjoittelu tukee merisotilaan perustaitoja ja auttaa tottumaan elämään laivalla.

Samuli Piispanen, 25 ja Eemil Kuparinen, 23 ovat 2. vuosikurssin opiskelijoita laivasto-opintosuunnalla ja kiittelevät Merisotakoulun hyvää ilmapiiriä ja laadukasta opetusta.

”Olin lukioaikana kilpaurheilija ja jääkiekko oli tärkeä osa elämääni. Ajattelin, että käyn varusmiespalveluksen vain nopeasti pois, mutta sotilasura Merivoimissa alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Reserviupseerikoulutuksen myötä pääsin sopimussotilaaksi ja nyt aionkin edetä uralla mahdollisimman pitkälle”, Eemil Kuparinen kertoo.

Eemil ja Samuli osallistuivat kesäkuussa viikon mittaiseen purjehduskoulutukseen Helsingin Kulosaaressa.

”Viikon aikana opetellaan purjehduksen perusteet ensin teoriassa ja sitten käytännössä merellä. Koulutuksessa parasta onkin juuri merellä olo”, Eemil summaa.

Yhdessä tekeminen on yksi merkittävä vahvuus ”ammattisotilaan” arjessa. Merivoimista saa paljon uusia kavereita ja samalla myös epämukavuuden sietokyky kasvaa huimasti – kun harjoituksia tehdään usein vaativissakin olosuhteissa.

”Opiskelin aiemmin konetekniikan insinööriksi ammattikorkeakoulussa Tampereella, mutta varusmiespalveluksessa suoritin aliupseerikoulutuksen, jonka jälkeen päätin vaihtaa alaa. Nykytyöelämä on hyvin kilpailuhenkistä ja epävarmaakin; työ Merivoimissa tuntui itselleni sopivalta ja vakaalta”, Samuli Piispanen kertoo.

Monella nuorella saattaa olla myös haaveena päästä ohjaamaan suurta sotalaivaa. Niin Piispasella ja Kuparisellakin.

”Uskon myös, että aiemmasta konetekniikan insinöörin koulutuksesta on minulle hyötyä myös tulevissa tehtävissä. Parasta on, että Merivoimissa omaan urapolkuunsa voi vaikuttaa”, Samuli Piispanen pohtii.

Laadukasta opetusta ja aidosti hauskaa

Eemil Kuparinen ja Samuli Piispanen kiittelevät ammattitaitoista opetusta ja hyvää yhteishenkeä. Opiskelu on aidosti hauskaa. 

”Täällä on porukkaa ympäri Suomen ja viikot kuluvat nopeasti. Vapaa-ajalla pelaan golfia ja vietän aikaa tyttöystäväni, perheeni ja ystävieni kanssa. Normaalisti päivät päättyvät kello 15.30-16 aikaan, mutta merellä ollessa laivalla ollaan kellon ympäri”, Eemil Kuparinen sanoo.

”Asun itse Tampereella eli olen viikot Helsingissä ja viikonlopuksi matkustan kotiin. Saamme matkakorvauksen kaksi kertaa kuukaudessa kotimatkoja varten”, Samuli Piispanen kiittelee.

Myös kansainvälisyys on entistäkin suuremmassa roolissa Merivoimien koulutusohjelmissa. Kansainvälisiä laivavierailuja tehdään puolin ja toisin.

”Laivastovierailut ovat upeita. Olemme tavanneet esimerkiksi Norjan, Ruotsin, Hollannin, Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian laivastojen jäseniä”, Eemil Kuparinen listaa.

Useita tehtäviä maalla ja merellä

Merivoimien tehtävänä on merialueemme valvonta ja sen koskemattomuuden turvaaminen, alueloukkausten torjunta sekä maallemme elintärkeiden meriyhteyksien ja meriliikenteen suojaaminen.

Merivoimissa meriupseeri voi työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Meriupseerit toimivat Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa koulutus-, johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä.

Uraan kuuluu nousujohteinen täydennys- ja jatkokoulutus, joka vaikuttaa uralla etenemiseen. Jatkuvaan oman osaamisensa kehittämiseen sitoutuminen on tärkeää. Palkkataso vaihtelee tehtävästä riippuen: meriupseerit saavat palkkaa tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvan Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palkkausjärjestelmän mukaisesti.

Kansainvälisiä uramahdollisuuksia

Upseerit voivat toimia uransa aikana myös ulkomailla. Puolustusvoimien upseeri palvelee mm. kriisinhallintaoperaatioissa ja kansainvälisissä esikunnissa, kuten NATO:n ja EU:n esikunnissa sekä sotilasasiamiehinä Suomen kansainvälisissä edustusoissa. Rajavartiolaitoksen upseerien kansainväliset tehtävät painottuvat Euroopan Unionin yhteisen rajaturvallisuuden saralle.

Merisotakoulussa opiskelet meren äärellä

Merisotakoulu on Merivoimien komentajan alainen puolustushaarakoulu, joka sijaitsee historiallisessa Suomenlinnan merilinnoituksessa Helsingin edustalla. Merisotakoulu kehittää merivoimien henkilöstön osaamista muun muassa merivalvonnassa ja – tiedustelussa, merialueen suojaamiseen liittyvissä tehtävissä sekä merenkulussa kansainvälisen STCW-standardin vaatimusten mukaisesti. Merisotakoulussa opiskelee varusmiehiä merivoimien reserviupseereiksi sekä sotatieteiden kandidaatteja, maistereita ja Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä merivoimien tehtäviin. Merisotakoulun opetus perustuu tutkittuun tietoon työelämätarpeet huomioiden. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Merivoimien tutkimus on keskitetty Merisotakouluun, ja se painottuu vedenalaiseen sodankäyntiin, alussuunnitteluun sekä operaatiotaidon ja taktiikan tutkimukseen.

Lähteet: MPKK valintaopas, Upseeriksi.fi, Merivoiminen nettisivut ja rekrymateriaali.

TIESITKÖ?

– Ura Merivoimissa lähtee usein varusmiespalveluksesta, eikä sillä ole merkitystä missä puolustushaarassa on varusmiespalveluksensa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanut.

– Upseerin uralle voi hakea joka kevät korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa. Lisätietoja: opintopolusta (linkki).  Maanpuolustuskorkeakoulun hakukohteissa ei ole ns. ensikertalaiskiintiötä.

– Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on:

+Suomen kansalainen

+ennen opintojen aloittamista suorittanut reservin upseerin tai reservin aliupseerin koulutuksen.*

+korkeakoulukelpoinen

+henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä ja nuhteettomuutensa ja luotettavuutensa puolesta sekä muutoin upseerin ammattiin sopiva

+enintään 26-vuotias (voidaan poiketa tapauskohtaisesti)

+suorittanut B-ajokortin 30.3.2023 mennessä.
Ajokortissa ei saa olla sellaisia ehtoja, jotka estävät tavanomaisten B-luokan ajoneuvojen käytön, kuten rajoitus ajoneuvoihin, joissa on automaattivaihteisto tai alkolukolla valvottu ajo-oikeus.

* Reservin aliupseerin koulutuksen suorittaneiden tulee ennen opintojen aloittamista suorittaa hyväksytysti joukkueenjohtajakurssin.

LINKIT:

Seuraa meitä: Insta/@Navyfi | Face/merivoimat – finska marinen – the finnish navy | Twitter/@Navyfi 

upseeriksi.fi Etusivu – Upseeriksi

Opintopolku: Sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto – Opintopolku

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita