Kansanedustajat pitävät asevelvollisten toimeentuloa liian heikkona

Varusmies-lehden puolustusvaliokunnalle lähettämään kyselyyn vastanneista kansanedustajista valtaosa tunnistaa asevelvollisten toimeentulon ongelmat. Ongelmiin puuttumista hidastaa kansanedustajien mukaan kuitenkin heikko taloustilanne.

Kansanedustaja Markku Pakkasen (kesk) mukaan kaikkiin päivärahoihin tarvittaisiin tasokorotus, jotta asevelvollisten toimeentulo vastaisi nykyistä kustannustasoa. Myös Pakkasen puoluetoveri Marisanna Jarvan mukaan toimeentulossa on aukkoja. Pakkasesta poiketen hän keskittyisi kuitenkin kotiuttamisrahan palauttamiseen ja eläkekarttumaan.

    “Asevelvollisten taloudellisia etuja on syytä kehittää ja sikälikin resursseja olisi hyvä lisätä. Konkreettisimmat jatkotoimet koskevat kotiuttamisrahan palauttamista sekä varusmiespalvelusajan mahdollista huomioon ottamista eläkkeen määräytymisessä”, Jarva linjaa.

Myös perussuomalaisten Mika Raatikaisen mielestä varusmiesten ja reserviläisten sosiaaliset edut ovat jääneet jälkeen yleisestä hintakehityksestä. Hän nostaa esiin myös perheellisten varusmiesten ja heidän läheistensä toimeentulon.

“Päivärahoja tulisi korottaa ainakin indeksiin sidottuna. Varusmiesten ja reserviläisten toimeentulo ja hyvinvointi on tärkeä asia ja se hyvin hoidettuna lisää motivaatiota erityisesti varusmiesaikana”, hän arvioi.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) huomauttaa, että myös kehitystä on tapahtunut. Hän nostaa esiin sen, että varusmiesten kaikki lomamatkat saatiin maksuttomiksi vuodesta 2014 alkaen.

“Puolustusvaliokunta on selkeästi viestittänyt kannanotoissaan puolustushallinnon suuntaan, että asevelvollisten etuuksia on määrätietoisesti kehitettävä. Näin on myös tapahtunut”, Kanerva sanoo.

“Puolustusvaliokunta on selkeästi viestittänyt kannanotoissaan puolustushallinnon suuntaan, että asevelvollisten etuuksia on määrätietoisesti kehittettävä. Näin on myös tapahtunut.”

“Kehittämiskohteita vielä toki löytyy. Näistä esimerkkeinä esimerkiksi kotiuttamisrahan palauttaminen ja varusmiespalveluksen huomioiminen eläkekertymässä.”

Yleinen tahtotila asevelvollisten taloudellisen aseman kohentamiseksi on siis selvä. Toistaiseksi kehitystä hidastaa kuitenkin valtiontalouden tila. Kun muualta leikataan, ei yhden ryhmän etujen lisääminen ole ongelmatonta. Toisaalta asevelvollisten toimeentulo on pudonnut muun yhteiskunnan kelkasta jo aikoja sitten.

“Asevelvolliset ovat monessa suhteessa yhteiskunnan huono-osaisimpiin kuuluva ryhmä”, sanoo Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Eemil Nuuttila.

Varusmiesliiton arvion mukaan asevelvollisten toimeentulo pitäisi nykyisessä asevelvollisuusmallissa koostua noin 300 euron kuukausittaisesta päivärahakertymästä sekä sotilasavustuksesta, joka kattaisi kaikki omillaan asuvien asuinkustannukset ja tarjoaisi riittävän turvan perheellisten varusmiesten läheisille. Lisäksi eläkkeen pitäisi liiton mukaan karttua palvelusaikana ja asevelvollisuuden suorittaneilla tulisi olla oikeus määräaikaiseen verovähennykseen. Tällä tasattaisiin vuoden työpanoksen antamisesta yksilölle aiheutuvaa taakkaa. Varusmiesliitto on aloittanut selvitystyön verovähennyksen hyödyistä ja kustannuksista.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan asevelvollisten päivärahat eivät ole riittävällä tasolla.

“Korotustarve on ilmeinen ja tehtävä heti kun valtion talous antaa siihen mahdollisuuden. Myös kotiutumisraha on tärkeä”, hän toteaa.

Nuuttila arvioi asevelvollisten toimeentulon kriisiytyneen jo vuosia sitten. Hän ei kaikilta osin osta kansanedustajien selitystä siitä, että heikko taloustilanne estää asian korjaamisen.

“Kaikkia koskeva päivärahakorotus ja kotiuttamisraha olisivat tärkeitä, mutta niiden budjettivaikutus on suuri. En ole asiasta samaa mieltä, mutta ymmärrän myös sen kannan, että korotusten toteuttaminen voi olla tällä hetkellä vaikeaa”, Nuuttila sanoo.  

“Sen sijaan esimerkiksi omillaan asuvien asevelvollisten sekä erityisesti perheellisten varusmiesten aseman kohentaminen eivät ole kalliita toimenpiteitä. Niiden kohdalla on turha piiloutua taloustilanteen taakse. Kysymys on siitä, pitääkö valtio huolta niistä, jotka sen hyväksi palvelustaan suorittavat”, hän lisää.

Kuva: Kaartin jääkärirykmentin varusmiehet testasivat Eduskunnan väistötilojen äänestyslaitteistoa. Myös laitteiston vakituiset käyttäjät näyttävät vihreää valoa asevelvollisten paremmalle toimeentulolle, mutta merkittäviä muutoksia he eivät lupaa.

TekstiJuho Mäki-Lohiluoma
Kuva Hanne Salonen / Eduskunta

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta