Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Kaupallinen yhteistyö: Jos palveluksessa sattuu…

Teksti ja kuva Saana Sjöblom-Hasselblatt

Valtiokonttorin tapaturmaturva tukee varusmiesten paluuta arkeen ja työelämään yksilöllisesti suunniteltujen kuntoutustoimenpiteiden myötä.

Valtiokonttori korvaa varusmiehille palveluksessa sattuneen tapaturman tai palvelussairauden aiheuttamat kustannukset palveluksen päätyttyä. Varusmiesten kannattaa ottaa Valtiokonttoriin yhteyttä sotilastapaturmailmoituksella mikäli palveluksessa sattunut vahinko aiheuttaa sairaanhoidon tarvetta tai työkyvyttömyyttä vielä kotiutumisen jälkeen. Tapaturmaturva tarkoittaa tarpeellisesta sairaanhoidosta sekä mahdollisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuten fysioterapiasta, aiheutuvien kulujen korvaamista.

Tapaturmaturvaan kuuluu myös ammatillinen kuntoutus, jonka tarve selvitetään mahdollisimman aikaisin. Palveluksen keskeydyttyä nuorta tuetaan työhön ja opiskeluun liittyen työkokeilun, työhönvalmennuksen sekä työpaikkakoulutuksen muodossa. Kuntoutuksella varmistetaan, että varusmies palaa normaaliin arkeen mahdollisimman nopeasti tapaturman tai palvelussairauden jälkeen.

Verve Oy:n tarjoaman kevyen kuntoutuksen malli sisältää palvelu-, kuntoutus- ja yksilöohjausta sekä neuvontaa työelämän ja opintojen raiteille palaamiseksi. Kuntoutuspolun alkuhaastattelussa selvitetään ammatilliset tavoitteet, vahvuudet, kiinnostus, motivaatio, terveydentila sekä elämäntilanne urasuunnitelmia varten. Koska tuen tarve on yksilöllistä, kuntoutus rakentuu sen mukaan, millaiset palvelut hyödyttävät ketäkin. Myös kuntoutuksen kesto vaihtelee, mutta keskiarvo on noin puoli vuotta. Kuntoutuksessa voidaan tehdä myös esimerkiksi ansioluetteloa yhdessä tai arvioida soveltuvuutta uuteen alaan.

Sotilastapaturmailmoituksen täyttäminen muuttui kesäkuussa 2020 siten, että jatkossa varusmiehen on täytettävä ilmoituslomake itse sen sijaan, että varuskunnan henkilökunta voisi täyttää sen hänen puolestaan. Syy muutokseen on henkilötietoja välittävissä digitaalisissa palveluissa edellytetty vahva henkilökohtainen tunnistautuminen. Digitaalinen tunnistautuminen mahdollistaa Omakannan käytön, joten prosessi on helpottunut korvauksen hakijalle. Sairaskertomukset voi liittää hakemukseen jatkossa kätevästi suoraan Omakannasta.

Sotilastapaturman ilmoituksen täyttäminen on nopeaa ja ilmoitus ohjaa täyttäjää. Sen voi tehdä valmiiksi kerralla tai vaihtoehtoisesti tallentaa ja viimeistellä myöhemmin, kun kaikki liitteet ovat käsillä. Ilmoituksen täyttämiseen saa edelleen apua kotiutumisen kynnyksellä esimerkiksi varuskunnan sosiaalikuraattorilta tai varuskuntasairaalasta. Myös Valtiokonttorin henkilöstö auttaa palveluksen päättymisen jälkeen.

Artikkeli on osa Varusmiesliiton ja Valtiokonttorin yhteistyötä.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita