Kokemus kova, halukkuus hyvä

[wolf_single_image image=”1517″ image_size=”extra-large”]
[wolf_fittext max_font_size=”72″ text=”Kokemus kova, halukkuus hyvä” font_weight=”700″ letter_spacing=”0″]
Toisin kuin kuvitella saattaa, varusmiehille on tarjolla tehtäviä muuallakin kuin kiväärin, tykin ja singon varressa. Suomen puolustukseen voi osallistua oman harrastuksen, erityisosaamisen ja koulutuksen lähtökohdista käsin.

Teksti Hanna Tuulonen

Puolustusvoimilla on vuositasolla yhteensä noin 250 erilaista varusmiehille suunnattua erityistehtävää muun muassa tiedustelu- ja tutkimustehtävissä sekä tietotekniikka- ja media-aloilla. Vastaavasti erikoisjoukoissa palvelee vuosittain XXX varusmiestä. Omaa osaamista hyödyntävässä palveluksessa varusmiehet saavat parhaimmillaan arvokasta kokemusta sellaisten tehtävien parissa, joita he eivät välttämättä muutoin pääsisi tekemään.

Kerätty osaaminen näkyy myös kotiutumisen jälkeen, sillä useat erityistehtävissä palvelleet ovat jatkaneet menestyksekkäästi palvelustehtäviä vastaavissa opinnoissa tai työtehtävissä.

Vuosittain hakemuksia erityistehtäviin tulee yhteensä noin 400. Maavoimien esikunnassa koulutusosastolla työskentelevä majuri Mika Paavilainen kertoo, että hakijamäärät riittävät paikkojen täyttämiseen.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

“Jos kuitenkin käy niin, että johonkin tehtävään ei löydy riittävän pätevää tekijää, jätetään paikka mieluummin täyttämättä. Se on kaikkien – sekä Puolustusvoimien että varusmiehen – etu, että osaaminen on riittävällä tasolla näihin hommiin ryhtyessä”, Paavilainen kertoo.

Erityistehtävien palvelusaika on sama kuin kaikissa muissakin tehtävissä. Miehistötehtävät kestävät 165 päivää, vaativat miehistötehtävät 255 päivää ja alikersantti- sekä reserviupseerikurssin kurssin suorittavilla palvelusaika on 347 päivää.

Paavilaisen mukaan varusmiehet saavat tietoa erityistehtävistä ja erikoisjoukoista useissa eri tilanteissa.

“Ensimmäisen kerran niistä kerrotaan Varusmies-kirjasessa, joka lähetetään noin 6 kuukautta ennen kutsuntoja. Toisen kerran tieto tulee varmasti vastaan kutsunnoissa, joissa järjestetään infotilaisuus erikoisjoukko- ja erityistehtävähausta. Tehtäviä esitellään myös joukko-osastoissa peruskoulutuskauden aikana.”

Erityistehtäviin haetaan peruskoulutuskauden aikana. Niistä kiinnostuneen täytyy olla jonkin verran oma-aloitteinen, sillä tehtäviin ei määrätä vaan niihin on aina haettava erikseen.

Tutkija, aseseppä, säämies, lakimies – vaihtoehtoja varusmiespalveluksen suorittamiseen on monia.

Puolustusvoimat pyrkii kuitenkin kartoittamaan asevelvollisten osaamista ja ohjaamaan heitä sopiviin tehtäviin. Tulevalta varusmieheltä kysytään hänen osaamisestaan, halukkuudestaan ja harrastuksistaan. Myös peruskoulutuskaudella yksikön päällikkö ja kouluttajat kartoittavat varusmiesten toiveita ja erityisosaamisia.

Erityistehtävien lisäksi omaa kiinnostusta ja aiempaa kokemusta voi hyödyntää myös monissa muissa palvelustehtävissä ja erikoisjoukoissa. Esimerkiksi asesepän, säämiehen tai laivan konemiehen palvelustehtävät ovat sellaisia, joissa keskeneräisiä tai valmiita opintoja voi ja täytyy hyödyntää. Erikoisjoukot hakevat riveihinsä puolestaan osaavia soittajia sotilassoittokuntiin ja tietotekniikkaa taitavia elektronisen sodankäynnin joukkoihin.

Omaa ammatillista osaamista voi kasvattaa palveluksen aikana.

[wolf_single_image image=”1518″]

Erityistehtävät

Toimittaja, graafikko, tuottaja

Viestintä-, media ja tietotekniikka alan erityistehtävät ovat suurimmalle osalle jo entuudestaan tuttuja pääsääntöisesti siksi, että ne ovat näkyvin osa varusmiesten erityistehtäviä. Varusmiehet tuottavat sisältöä esimerkiksi Ruotuväki-lehteen, Combat Cameralle ja puolustusvoimien kotisivuille.

Edellä mainittujen lisäksi viestintä-, media ja tietotekniikka alalla on liuta useita erilaisia tehtäviä useissa eri varuskunnissa.

Johtamisjärjestelmä­keskukseen Tikkakoskelle (Jyväskylä) haetaan muun muassa järjestelmäasentajaa, jonka tehtäviin kuuluu lähiverkkojen ylläpito- ja rakennustehtävät, turvatekniikan työt ja ATK-lähituen asennustehtävät.

Palvelukeskukseen Tuusulaan etsitään puolestaan esimerkiksi ohjelmoijaa tekemään ohjelmistokehitystä sekä käyttöliittymäsuunnittelua ja -toteutusta. Tuusulaan hakevat myös verkkopedagogiset käyttötukihenkilöt, jotka ovat mukana verkko-oppimisalustan ja muiden verkko-oppimiseen liittyvien työvälineiden sisältöjen kehittämisessä.

Näiden lisäksi Puolustusvoimien tutkimuslaitokselle haetaan varusmiehiä erilaisiin tutkijan tehtäviin. Tutkimuslaitoksella on yksiköitä Ylöjärvellä, Riihimäellä ja Tuusulassa, ja niihin haetaan tutkijoita muun muassa sotatieteisiin, räjähdetutkimuksiin ja operaatioanalyysiin.

Tuottajan hommista kiinnostunut voi puolestaan hakea mediatuottajaksi johonkin puolustusvoimien kuudesta soittokunnasta. Tehtäviin kuuluu soittokunnan markkinointi kuvin, videoin ja tekstein.

Erityistehtäviin ei määrätä, vaan niihin on aina haettava erikseen.

[wolf_single_image image=”1519″]

Pappi, lakimies, lääkäri

Sodan ja rauhan ajan kirkollisiin tehtäviin koulutetaan varusmiespappeja ja varusmiesdiakoneja. Kirkollisen alan kurssille otetaan teologeja, sosionomeja ja yhteisöpedagogeja sekä näiden alojen opiskelijoita.

Oikeudellisella alalla lakimieskokelas työskentelee puolestaan esimerkiksi oikeusupseerin tai henkilöstöpäällikön avustajana. Tehtävä vaatii keskeneräisen tai valmiin ylemmän oikeustieteellinen tutkinnon.

Myös lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit ja proviisorit sekä alan opiskelijat voivat hakea erityistehtäviin varusmieslääkärikurssille. Lääkintäalan kurssin jälkeen palvelus jatkuu varuskuntien terveysasemilla. Osalla on mahdollisuus päästä jatkamaan palvelusta lääkintäreserviupseerikurssille, jossa opitaan suunnittelemaan ja johtamaan sodan ajan perus- ja joukkoyksikön lääkintähuoltoa.

[wolf_single_image image=”1521″]

Mediaseuraaja ja ohjelmoija

Tiedustelualan tehtävissä varusmiehellä on mahdollisuus käyttää hyväksi omia vahvuuksiaan kuten kielitaitoa, ohjelmointikykyjä ja harrastuksen kautta tullutta tietämystä. Mediaseuraajat ja ohjelmoijat suorittavat avoimien lähteiden tiedonkeräystehtäviä, tiedon arviointia ja raportointia.

Tutkija ja tutkimusassistentti

Yliopistossa opintoja jo suorittanut varusmies voi hakeutua Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksille tutkijaksi tutkimusavustajaksi sotatieteisiin. Jokainen tehtävä räätälöidään erikseen, mutta opintojen ja mahdollisen tutkinnot on tietenkin oltava soveltuvilta tieteenaloilta.

Varusmiestoimikunnat

Järjestötoiminnasta ja asioiden järjestämisestä tykkäävälle varusmiestoimikunta on oikea valinta. Jokaisessa joukko-osastossa on oma, noin neljän hengen porukka, joka järjestää lomakuljetukset, liikuntatapahtumia ja muita varusmiesten viihtyvyyttä edistäviä tempauksia. Pääesikunnassa palveluksensa suorittaa varusmiestoimikunnan pääsihteeri, joka koordinoi toimintaa valtakunnallisesti.

Erikoisjoukot

Erikoisjoukot eroavat erityistehtävistä muun muassa siinä, että niihin haetaan jo ennen palveluksen alkua. Itselle mieluisen erityistehtävän pääsyvaatimuksiin kannattaa tutustua huolella etukäteen, sillä hakijoiden taso on kova ja kunnon on oltava hyvä. Muutaman viikon valmistautuminen harvoin riittää.

Sukeltajat

Uimarit ja sukeltamisesta kiinnostuneet voivat hakea sukeltajakoulutukseen. Aikaisemman sukelluskokemuksen puuttuminen ei kuitenkaan ole karsiva tekijä. Sukeltajat koulutetaan kahdella eri linjalla joko raivaaja- tai taistelusukeltajiksi. Kummallakin linjalla on mahdollisuus suorittaa räjäyttäjän tutkinto ja urheilusukeltajan kortti.

Suomen kansainväliset valmiusjoukot

Rauhanturvaajaksi haluavan kannattaa hakea kansainvälisiin valmiusjoukkoihin. Eduksi katsotaan sopiva siviilikoulutus esimerkiksi kirvesmies, asentaja, sähkö- tai ATK-alan koulutus.

Elektronisen sodankäynnin koulutus

Radioamatööritoiminnasta ja matematiikasta kiinnostuneet voivat hyödyntää omaa osaamistaan elektronisen sodankäynnin ELSO-koulutuksessa. Tehtävät mahdollistavat muun muassa haun alan tehtäviin Puolustusvoimille tai kriisinhallintaoperaatioon ulkomaille.

Urheilukoulu

Huippu-urheilijat sekä hierojan ammattitutkinnon suorittaneet hakeutuvat usein varusmiespalvelukseen Urheilukouluun. Urheilulajin tulee olla Olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu.

Varusmiessoittokunnat

Vaikka sotilassoittokuntiin haetaan pääsääntöisesti puhallin- tai lyömäsoittajia, laulajia, kitaristeja ja jousisoittajia, voivat siellä suorittaa varusmiespalveluksensa myös ääni- ja valomiehet sekä kuoron- ja orkesterinjohtajat. Kokemusta ja esiintymistaitoja sotilassoittokuntiin kuuluvat saavat sekä Suomessa että ulkomailla.

[wolf_single_image image=”1522″]

Muut erityisosaamista vaativat ja ammatillista hyötyä antavat tehtävät

Aseseppä, konemies ja säämies

Metallialalta valmistunut voi hyödyntää osaamistaan aseseppänä. Tehtävässä pääse hieman joukko-osastosta riippuen tutustumaan useisiin eri aseisiin, niiden huoltoon ja ennakoivaan huoltoon. Ase- ja metsästysharrastus on tehtävässä eduksi.

Sähköasentajiksi tai konemieheksi kouluttautuvat voivat puolestaan suorittaa palveluksensa merivoimissa konemiehenä. Tehtäviä on sekä konehuoneessa että kannella useissa Merivoimien joukko-osastoissa.

Asesepän ja konemiehen tavoin myös luonnontieteitä opiskelevat voivat hyödyntää omaa osaamistaan muun muassa säämiehinä. Säämiehiä koulutetaan sääpalvelujen tuottamiseen, säähavaintojen tekemiseen ja päivystystehtäviin.

Hävittäjä- ja helikopteriapumekaanikot

Niille, joille ilmailu ja tekniikka ovat intohimo, on hävittäjä- ja helikopteriapumekaanikon paikka oikea vaihtoehto. Tehtävissä koulutetaan laajasti erilaisiin huoltotehtäviin ja varusmieskoulutuksen jälkeen asevelvollinen voi työllistyä vakituisiin lentoteknisen alan tehtäviin Puolustusvoimiin. Apumekaanikon hommat eivät vaadi alan koulutusta.

Kuljettajat, keittäjät, lääkintämiehet ja sotilaspoliisit

Kukapa ei tuntisi sotilaskuljettajia ja -keittäjiä, lääkintämiehiä tai sotilaspoliiseja? Näistä jo hyvin tunnetuista ja tavallisista tehtävistä saattaa olla varusmiehelle kuitenkin korvaamatonta hyötyä. Ammattipätevyyden saava kuljettaja säästää tuhansia euroja suorittaessaan yhdistelmäajoneuvokortin palveluksen aikana ja poliisiammattikorkeakouluun tai vartijaksi haluavalle sotilaspoliisin tehtävät antavat hyvät pohjatiedot.

Ravitsemusalasta kiinnostunut voi puolestaan hakeutua sotilaskeittäjäksi, ja vaikkapa ensihoitajan työtä pohtiva saa arvokasta kokemusta alasta jo ennen opintojen aloittamista.

Puolustusvoimat kartoittaa asevelvollisten osaamista ja ohjaa heitä sopiviin tehtäviin.

[wolf_single_image image=”1520″]

Päätyipä varusmiespalveluksen aikana mihin tehtäviin tahansa, koulutuksesta kannattaa ottaa kaikki hyöty irti sekä opintojen että ammatin kannalta. Ja jos kutsuntojen koittaessa ei ole vielä varma siitä, mitä haluaa opiskella, voi alaa käydä kokeilemassa varusmiespalveluksen ajan. Harvoin jos koskaan nimittäin käy niin, että aika intissä ei herättäisi mitään ajatuksia tai mielipiteitä oman tulevaisuuden suhteen.

Kuvat Vecteezy

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta