Kolumni: Työ ei maksa mitään

Varusmies-lehti lähestyi eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseniä aiemmin keväällä ja kysyi heidän ajatuksiaan muun muassa asevelvollisten sosiaalis-taloudellisesta asemasta. Kysymyksiin vastanneilla kansanedustajilla oli erilaisia ja monipuolisia ajatuksia asevelvollisten asemasta, mutta yksi ajatus oli kaikilla lähes kaikilla sama: asevelvollisten toimeentulo ei ole riittävällä tasolla, mutta tämänhetkinen taloustilanne ei anna mahdollisuutta korjata sitä.

Jo useamman vuoden jatkunut heikko taloustilanne on johtanut siihen, että vain harva ryhmä Suomessa on säästynyt leikkauksilta. Ja kuten puolustusvaliokunnan jäsenten vastauksista käy selväksi, kun muiden toimeentulosta leikataan, on varusmiesten päivärahojen kohottaminen tai kotiuttamisrahan palauttaminen vaikeaa.

Heikko taloustilanne -korttia ei kuitenkaan voi käyttää keskustelussa loputtomasti. Varusmiesten toimeentuloa voidaan parantaa välittömästi, ilman että se olisi kenenkään muun etuuksista pois. Yksi asia nimittäin takaa toimeentulon paremmin kuin mikään yhteiskunnan maksama tuki tai päiväraha: työ.

Omillaan asuva varusmies voi hakea palveluksen ajaksi Kelasta sotilasavustusta, joka kattaa vuokran ja sähkölaskun, asuntolainojen korot, yhtiövastikkeen sekä vesi- ja lämmityskulut. Palveluksen aikana saatavat säännölliset tulot leikkaavat tätä tukeen kuitenkin suoraan. Viikonlopun aikana tienattu 100 euroa on tasan 100 euroa pois sotilasavustuksesta.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Viikonlopputöiden varaan asevelvollisten toimeentuloa ei voida kestävällä tavalla rakentaa. Nykyisessä tilanteessa omillaan asuvalla varusmiehellä on kuitenkin käytännössä kolme vaihtoehtoa, kun palveluksen aikaiset tulot eivät riitä menoihin: omiin säästöihin turvautuminen, läheisten taloudellinen tuki tai laina. Olisi kaikkien kannalta mielekästä vapauttaa tähän työkalupakkiin lisää mahdollisuuksia niille, joilla jaksaminen ja työtilanne työskentelyn mahdollistavat.

Erityisen huomattava muutos olisi yrittäjille, jotka harvoin voivat ainakaan kokonaan nostaa käsiään pystyyn palveluksen ajaksi ja siirtää vastuitaan sijaiselle. Nyt yrittäjäriskillä ansaitut rahat valuvat sotilasavustusloukkuun. Se tuskin on kenenkään mielestä reilua.  

Jos yhteiskunta ei pysty tarjoamaan varusmiehille riittävää toimeentuloa, on heille itselleen edes annettava mahdollisuus parantaa sitä. Pienet sivutulot salliva tulorajajärjestelmä mahdollistaisi lisätienestien hankkimisen lomien ja viikonloppuvapaiden yhteydessä.

Viikonlopun aikana tienattu 100 euroa on tasan 100 euroa pois sotilasavustuksesta.

Teksti Rami Laitila
Kirjoittaja on Varusmiesliiton puheenjohtaja

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta