Kolumni: Varusmiesliiton puheenjohtaja muistuttaa myös varusmiehiä käyttämään ääntään

Ei ole salaisuus, että muutokset tapahtuvat hitaasti Puolustusvoimissa. Vaikka suhtautuminen uudistamiseen ja koulutuksen parantamiseen on yleensä myönteinen myös henkilökunnan keskuudessa, on selvää, ettei suuri laiva käänny hetkessä – muutosten toteuttaminen vaatii aikaa.

Politiikka on taho, jossa muutokset tapahtuvat hitaammin kuin Puolustusvoimissa. Usein tuntuu, että vaikka poliittista tahtoa löytyisi asioiden kehittämiseksi, vain yksittäiset teemat dominoivat keskustelua muiden jäädessä vähemmälle huomiolle. Ikävä kyllä, varusmiespalveluksen kehittäminen ja asevelvollisten aseman parantaminen ovat juuri niitä aiheita, jotka siirretään usein syrjään muiden tieltä.

Varusmiespalveluksen kehittäminen vaatii tahtoa sekä Puolustusvoimissa että politiikassa. Huolimatta siitä, että palveluksen kehittämiseen löytyy tahtoa sekä upseereilta että poliitikoilta, saattaa kulua vuosia, ennen kuin mitään saadaan aikaan. Tänä vuonna on kuitenkin toisin. Lähestyvät eduskuntavaalit määrittävät pitkälti sen, millaisia asioita Suomen hallitus ja eduskunta edistävät tulevina vuosina. On äärimmäisen tärkeää, että varusmiespalveluksen kehittäminen ja asevelvollisten aseman parantaminen ovat mukana näissä päätöksissä. Tänä vuonna päätetään siitä, kuinka korkealla poliitikkojen prioriteettilistalla on pureutua palvelusta koskeviin ongelmiin ja kehityskohteisiin.

Koska päätökset ja muutokset tapahtuvat hitaasti, on Varusmiesliitto puhunut jo pitkään tavoitteista, joilla varusmiespalvelusta voidaan parantaa. Julkaisimme viime vuonna pamfletin, jossa listasimme 11 askelta kohti parempaa asevelvollisuutta. Näihin lukeutui suuria ja pieniä tavoitteita aina ruoka-rahan maksamisesta koko järjestelmän muuttamiseen tasa-arvoiseen kansalaispalvelumalliin.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Asiat jäävät päättäjiltä huomioimatta usein siksi, etteivät he tiedä kuinka kipeästi parannusta tarvitsevia ongelmia ne ovat. Sama koskee erityisesti varusmiespalveluksen kehitystarpeita, sillä tieto kulkee varuskunnan sisältä ulos melko huonosti. Siksi on ehdottoman tärkeää, että ongelmista pidetään ääntä sosiaalisessa mediassa, vaaliteltoilla, vaalitenttien kysymysosioissa ja TV-tenttien Twitter-kentissä – siis kaikkialla, missä ehdokkaat ja päättäjät ovat kuuntelemassa.

Varusmiesliitto on puhunut paljon siitä, että sotilaskoteihin on saatava äänestyspaikat, jotta varusmiehet pääsevät äänestämään. Ikävä kyllä näin ei vielä ole. Sen sijaan varusmiehet joutuvat äänestämään lomilla tai kiinni ollessaan ennakkoäänestyksessä. Puolustusvoimien on tuettava kaikin mahdollisin keinoin varusmiesten äänestämistä ja joustettava, mikäli äänestäminen ei muuten onnistuisi esimerkiksi virka-avun takia.

Tulevissa eduskuntavaaleissa päätetään monien muiden asioiden lisäksi siitä, miten paljon palvelusta tullaan kehittämään seuraavan neljän vuoden aikana, ja miten asevelvollisten asemaa parannetaan. Siksi varusmiesten on merkittävää käyttää ääntänsä huolimatta siitä, että äänestäminen saattaa olla haastavaa palveluksesta käsin. Siispä varusmies; äänestä ja pidä ääntä. Se on ainut tapa varmistaa, että näkökulmasi ja ongelmasi huomioidaan.

Teksti: Matias Pajula
Kuva: Joonas Koivisto

Kirjoittaja on Varusmiesliiton puheenjohtaja ja ehdokkaana eduskuntavaaleissa Helsingissä Kokoomuksen listalta.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta