Korona-ajan hygieniaopeille toivotaan jatkoa

Puolustusvoimien todettiin onnistuneen hyvin koronaviruksen torjumisessa. Varusmiesten keskellä ei ole levinnyt pahaa epidemiaa ja positiivisena yllätyksenä arkeen tehdyt muutokset vähensivät myös omalta osaltaan muita sairasteluja, jotka ovat palvelusarjessa yleinen vitsaus. Miten Puolustusvoimissa jatketaan tästä eteenpäin, ja mitä epidemianaikaisista toimista on opittu. Varusmieslehden kysymyksiin vastaa Puolustusvoimien Kenttälääkintäkeskuksen johtaja, lääkintäeversti Jari Autto.

Mitä hygieniaan liittyviä muutoksia varuskuntien arkeen tehtiin keväällä epidemiatilanteen pahettua?

– Heti pandemian alkumetreillä korostettiin hyvän käsi- ja yskimishygienian merkitystä koronatorjunnassa varusmiehille sekä henkilökunnalle. Myös siivousta tehostettiin. Lisäksi varusmiehet jaettiin joukko-osastoissa kolmeen (A-B-C) toisistaan erillään toimiviin osastoihin. Nämä osastot olivat palveluksessa ja lomailivat 2+2+2 rytmillä eri aikoihin ja toisista erillään. Kaikki nämä toimet yhdessä ovat olleet hyvin tärkeitä ja tehokkaita torjuntakeinoja.

Ovatko toimet muuttuneet nyt syksylle?

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

– Nyt epidemian osoittaessa uudelleen pahentumisen merkkejä toimiin ei ole tulossa suuria muutoksia. Kasvomaskien käyttö tulee nyt uutena toimena koronatartuntojen ehkäisyyn ja niiden käytöstä palveluksessa on annettu ohjeistus. Pyrimme kaikilla toimilla takaamaan palvelusturvallisuuden myös koronan suhteen.

Toimet onnistuivat ilmeisesti hyvin myös muiden sairastelujen vähentämisessä. Onko arviota miksi näin kävi?

– Tästä suuri kiitos kuuluu itse varusmiehille ja henkilökunnalle. Koronatoimet otettiin vakavasti ja niitä noudatettiin tunnollisesti. Koronatorjuntatoimien vuoksi hengitystieinfektioita oli keväällä jopa vähemmän kuin edellisenä keväänä. Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa on nyt koronan esiintymismäärien jälleen hitaasti noustessa syytä pitää esillä, jotta tämä hyvä trendi hengitystieinfektoiden vähentymisen osalta jatkuisi. Hyvien saavutettujen tulosten en soisi katoavan.

Voitaisiinko toimia jatkaa myös koronaepidemian aikanaan väistyessä? Voisivatko ne vähentää sairasteluja myös normaalioloissa?

– Hyvällä käsi- ja yskimishygienialla saavutetaan varmasti paljon positiivista myös muiden tautien kuin koronan torjunnan osalta. Tämän vuoksi tähän tullaan panostamaan tulevaisuudessakin. Myös muiden toimien hyötyä tullaan arvioimaan ja hyvistä käytännöistä oppimaan. 

Teksti Joonas Koivisto
Kuva Saana Sjöblom-Hasselblatt

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta