Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Koulutus luo laatua Palmian turvapalveluihin

Turvallisuusala on ollut viime aikoina otsikoissa erilaisten ylilyöntien ja väärinkäytösten tiimoilta.
Tämä on koskettanut monia ihmisiä asiakkaista työntekijöihin ja vaikuttanut vahvasti turva-alaa koskevaan mielikuvaan. On selvää, että kaikki alan ammattilaiset eivät hyväksy väärinkäytöksiä. 

Yksi keskeinen keino väärinkäytösten ehkäisyyn on panostaa henkilökunnan osaamiseen ja ohjaukseen. Palmian turvapalveluissa työskentelee lähes 600 turvallisuusalan ammattilaista eri tehtävissä. Palmian turvapalvelujen toimintamalli rakentuu vahvasti koulutuksen, perehdytyksen ja ohjauksen tukevalle perustalle.

Mihin koulutukset, perehdytys ja ohjaus turva-alalla tähtäävät? 

Palmian valttina on lakisääteisten koulutusten lisäksi järjestettävät perehdytykset ja lisäkoulutukset. Lisäksi olemme kannustaneet ja mahdollistaneet ammattitutkinnon suorittamisen työn ohessa. Henkilökunnan ammattiosaaminen on meille tärkeää. Koulutusasioista olemme saaneet erittäin hyvää palautetta henkilökunnaltamme, Palmian turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Jyrki Lahtinen kertoo.

Arvojen mukainen toiminta on Palmialle tärkeää; kohtaamme, kuuntelemme, palvelemme ja kehitymme.

Turvallisuuspalveluissa asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä koulutuksen ja perehdytyksen osa-alueista. Asiakaspalvelun ohella Palmia järjestää itse tai koulutuskumppaniensa kanssa mm. kohde- ja asiakkuuskohtaisia koulutuksia, voimankäyttökoulutusta kertauksineen, työturvallisuuteen ja turvallisuusalaan liittyviä sertifiointikoulutuksia, esihenkilökoulutusta sekä työhön perehdyttämistä esimerkiksi oppivuorojen kautta. 

Koulutussuunnittelussa Palmia huomioi lakisääteisten koulutusten ohella hyvään asiakaspalveluun ja ammattieettiseen toimintaan ohjaavan osaamisen kehittämisen. 

Palmialla on tarjolla useita turvallisuusalan tehtäviä erilaisissa kohteissa. 

  • aula- ja paikallisvartiointi
  • metro- ja raitioliikenne
  • piirivartiointi
  • sote-kohteet

Parhaillaan haku on käynnissä kesätöihin.  
Lue lisää Palmian turvallisuuspalveluista työpaikkana ja katso videoilta, mitä työntekijämme kertovat: https://www.palmia.fi/fi/tyopaikat/tyonhakijalle/turvallisuuspalvelut/

Miksi Palmia panostaa auditointeihin ja omavalvontaan? 

Koulutuksen kautta opittua osaamista Palmissa seurataan säännöllisesti erilaisin auditointikeinoin ja esimerkiksi Mystery Shopping -menetelmän avulla. Menetelmässä tutkija esiintyy asiakkaana aidoissa tilanteissa sekä raportoi kokemuksensa ja havaintonsa kehitystyötä varten. Menetelmän kautta saadaan hyvin tietoa todellisista toimintatavoista kentällä.

Palmian turvallisuuspalvelujen toimintaohjeet on rakennettu alaa ohjaavaan lainsäädännön sekä viranomaismääritysten mukaisesti. Omavalvontaa, kohdekäyntejä ja tapahtumailmoituksia tehdään ohjeiden mukaisesti ja raportoidaan säännöllisesti. Turvallisuuspalveluihin liittyvät lupa- ja ilmoitusasiat hoidetaan Poliisihallitukselle lainsäädännön vaatimalla tavalla. Vartija- ja järjestyksenvalvojaluvat sekä luvat voimankäyttövälineisiin dokumentoidaan, jotta lupien voimassaolo ja niihin liittyvät mahdolliset uusinta- ja koulutustarpeet ovat ajan tasalla. Näin henkilöstön osaamisesta pystytään pitämään systemaattisesti huolta.  – Auditointien ja omavalvonnan ohelle käytössämme on laatujärjestelmä ja teemme jatkuvasti erilaisia asiakas- ja henkilötyytyväisyystutkimusta sekä suunnattuja mittauksia eri kohteissa. Toiminnan laadun seuranta on säännöllistä ja monipuolista, Jyrki Lahtinen täydentää.

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita