KSML: Puolus­tus­mi­nis­teriö teettää selvityksen varus­mies­pal­ve­luksen saapu­mi­se­ristä ja aloi­tu­sa­jan­koh­dista

Keski-Suomalainen kertoi lauantaina, että Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö teet­tää sel­vi­tyk­sen va­rus­mies­pal­ve­luk­sen aloi­tu­sa­jan­koh­dis­ta ja saa­pu­mi­se­ris­tä.

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on antanut Pää­e­si­kun­nan tehtäväksi selvittää lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä, on­ko muu­tok­sille tar­vet­ta Suo­men puo­lus­tuk­sen tar­pei­den nä­kö­kul­mas­ta.

Pääesikunta selvittää muun muassa sitä, as­tu­vat­ko va­rus­mie­het jat­kos­sa pal­ve­luk­seen kak­si, kol­me vai nel­jä ker­taa vuo­des­sa.

Täl­lä het­kel­lä va­rus­mie­het as­tu­vat pal­ve­luk­seen kak­si ker­taa vuo­des­sa, tam­mi- ja hei­nä­kuus­sa.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusministeri Jussi Niinistö ehdotti viime talvena, että va­rus­mie­het as­tui­si­vat pal­ve­luk­seen nel­jä ker­taa vuo­des­sa. Keski-Suomalaisen mukaan Puo­lus­tus­voi­mis­sa suh­tau­du­taan Niinistön ehdotukseen kielteisesti. Puo­lus­tus­voi­mat ei ole myös­kään ollut in­nos­tu­nut aloi­tu­sa­jan­koh­tien muut­ta­mi­ses­ta.

Teksti Hanan Tuulonen
Kuva Aku Siukosaari

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta