Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Mielenkiintoista työtä riittää Helsingin kaupungin Toivo-palveluissa

Teksti: Santeri Nousjoki

Kuvat: Helsingin kaupungin Toivo-palvelut

Aikuistuminen ei ole aina helppoa, vaan lapset ja nuoret voivat kohdata aikuisiän kynnyksellä suuriakin haasteita. Helsingissä, näiden haasteiden kohtaamisessa auttaa lastensuojelun ja perhesosiaalityön Toivo-tiimi.

Toivo-palveluiden tavoitteena on tuottaa keskitetysti moniammatillista tukea ja erilaisia palveluja asiakkuuteen tuleville nuorille ja heidän perheilleen. Jokaiselle nuorelle määritetään vastuu sosiaalityöntekijä, joka muodostaa työtiimin yhdessä Toivo-palvelun ohjaajien ja mahdollisten yhteistyökumppanien kanssa.

Toivo-palveluiden tavoitteena on auttaa nuori ulos kriisistä ja rakentaa yhteistyössä nuoren ja perheen kanssa suunnitelmalliset tavoitteet, joiden avulla on mahdollista saavuttaa tasainen arki. Asiakkuuteen otetaan mukaan kaikki nuoren kannalta merkitykselliset toimijat, joiden avulla saadaan rakennettua mahdollisimman hyvä yhteistyöverkosto nuoren ja perheen ympärille. Yhteistyöverkoston toimijoina voi olla esimerkiksi poliisi, terveydenhuolto tai harrastusohjaaja.

Läsnäololla nuoren arjessa pyritään varmistamaan, että nuori kokee palvelun mahdollisimman yksilöllisenä. Nuorta voidaan tukea esimerkiksi viranomaisasioinnissa, koulunkäynnissä tai harrastustoiminnassa.

Rautaisen ammattilaisen paikka

Ville Söderblom on pitkän linjan lastensuojelun ammattilainen ja yksi Toivo-palveluiden ohjaajista. Söderblom kertoo asiakaskuntansa vaihtelevan suuresti, joka pitää työn mielenkiintoisena ja monipuolisena.

”Nuorten tilanteet voivat vaihdella erittäin paljon. Osa asuu kotona, osa on huostaanotettu ja sijoitettu kodin ulkopuolelle”, Söderblom avaa.

Myös ikäskaala vaihtelee laajasti aina 18 ikävuoteen asti, jolloin nuori siirtyy iän vuoksi pois Toivo-palveluiden piiristä. Söderblomin mukaan suurin osa nuorista on yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa.

”Nuorimmat asiakkaistamme ovat olleet 10-vuotiaita, joten Toivo-palveluiden toiminta-ala on hyvin laaja”, Söderblom kertoo.

Monipuolinen työ 

Ikäjakauma on yksi seikka, joka tekee hänen ohjaajan työstään mielenkiintoista asiakkaidensa moninaisuuden kautta. Jokaisen nuoren tilanne on yksilöllinen. Söderblom käyttääkin työssään erilaisia menetelmiä nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Tarvittaessa hän reagoi myös yllättäviin ja haastaviin tilanteisiin.

”Aina ei aamulla tiedä, minkälainen päivä on töissä luvassa”, Söderblom naurahtaa. 

Hänen mielestään omassa työssään on tärkeintä luoda yhteistyösuhde sekä nuoreen että tämän perheeseen. Söderblomin työ pitää sisällään nuoren ja perheen tapaamisia, joko yksilöidysti tai yhdessä. 

”Työssä voidaan hyödyntää myös muun muassa kokemusasiantuntijoita”, Söderblom avaa. 

Keskeistä on hänestä se, että nuori tulee kuulluksi välittävän aikuisen toimesta. Näin nuoren toiveisiin ja tarpeisiin voidaan reagoida. Työ on myös tavoitteellista, koska jokaiselle nuorelle on määritelty tavoitteita, joihin tuen avulla pyritään pääsemään. 

”Kun tavoitteet on tarkoituksenmukaisesti laadittu, on tarvittavaa tukea ja erilaisia palveluja helpompi kohdentaa”, Söderblom perustelee. 

Onnistumiset palkitsevat

Vaikka Söderblomin mukaan nuorten haasteet voivat olla ajoittain erittäin haastavia, niin nuorten haasteiden ratkaiseminen auttaa häntä jaksamaan työssään. Suuria menestystarinoita ei ole vielä ehtinyt muodostua Toivo-palveluiden vuoden toiminta-ajan aikana, mutta arkisissa asioissa on Söderblomin mukaan laajalla rintamalla onnistumisia. 

”Esimerkiksi nuori on saatu pois rikollisuuden parista tai koulussa on alkanut mennä paremmin. Arkiset onnistumiset ovat tämän työn suola”, Söderblom kuvaa. 

Myös hyvä työyhteisö auttaa häntä jaksamaan, sillä sosiaalipalveluissa nuorten ongelmia ei tarvitse ammattilaisen kohdata yksin. Tiimityöllä, johon kuuluu eri alojen ammattilaisia, autetaan nuoria eteenpäin.

”Tiimi auttaa osaltaan jaksamaan tässä työssä, kun haasteiden ratkaisemisessa ei olla yksin”, Söderblom tiivistää työskentelytavoista.

KIINNOSTUITKO LASTENSUOJELUN JA PERHESOSIAALITYÖN TYÖSTÄ?

-Toivo-palveluun töihin pääsee opiskelemalla sosiaali- ja terveysalan tutkinnon, kuten sosionomiksi tai sairaanhoitajaksi eduksi luetaan, jos sinulta löytyy kielitaitoa ja pitkäjänteisyyttä

-saat moniammatillisen tukiverkoston ympärillesi

-teet työtä, jolla voit oikeasti vaikuttaa nuorten tulevaisuuteen

-työtä tehdään yhdessä nuorten läheisten ja muiden verkostojen, kuten koulun, kanssa

Ota ihmeessä yhteyttä:

  stadinsoterekry

  @stadinsoterekry

  @stadinsoterekry

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita