Mietintö valmis: Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus siirtymässä Puolustusvoimille

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on siirtymässä Puolustusvoimille nykyisin koulutusta järjestävältä Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK). Samalla uudistus keventää vapaaehtoisen koulutuksen järjestämiseen liittyvää byrokratiaa.

Mietintö vahvistaa syksystä asti keskusteltua suunnitelmaa, jossa kevennetään vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyvää byrokratiaa ja selkeytetään MPK:n toimintaa. Puolustusvoimilta poistetaan uusien lakien myötä oikeus ostaa koulutustoimintaa MPK:lta, jolloin Puolustusvoimat on ainoa koulutusta järjestävä taho.

Tämä yksinkertaistaa MPK:n toimintaa ja koulutuksen järjestämistä, sillä MPK:n ei tarvitse enää neuvotella kolutuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista Puolustusvoimien ja Puolustusministeriön kanssa. MPK tulee kuitenkin Ruotuväen mukaan edelleen järjestämään koulutusta. Sille annetaan tulevaisuudessa nykyistä laajempi oikeus järjestää valmiutta, sotilaallisia taitoja ja turvallisuustaitoja kehittävää koulutusta. MPK:n järjestämiin kansainvälisiin koulutuksiin kaivataan kuitenkin tarkempia sääntöjä koulutuksen sisällöstä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta.

Esityksessä on myös mainittu mahdollisuus perehdyttämiskursseihin, joilla tulevat varusmiehet voisivat tutustua varusmiespalvelukseen jo ennen palveluksen alkua.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Teksti: Joonas Koivisto
Kuva: Varusmiesliitto

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta