Moni varusmies harkitsee tupakan ja nuuskan käytön lopettamista

Yli puolet asevelvollisuutta suorittavista käyttää nikotiinituotteita. Lukuun kuuluu tupakan, nuuskan, sähkötupakan ja korvaavien nikotiinituotteiden käyttö.

Varusmiesliiton ja keuhkoterveysjärjestö Filhan yhteistyössä toteuttamassa Nikotiinitutka-kyselyssä tiedusteltiin varusmiesten nikotiinituotteiden käyttötottumuksia. Kesän 2017 aikana kyselyyn vastasi 786 asevelvollisuuttaan suorittavaa henkilöä.

Tulosten mukaan lähes 75 prosenttia nikotiinituotteita käyttävistä asevelvollisista käyttää tuotteita päivittäin. Noin 15 prosenttia ilmoitti, ettei käytä nikotiinituotteita ollenkaan ja loput 10 prosenttia käyttää nikotiinituotteita satunnaisesti joko viikoittain tai kuukausittain.

Keuhkoterveysjärjestö Filhan projektivastaavan Anelma Lammin mukaan päivittäin nikotiinituotteita käyttävien varusmiesten määrä on korkeampi kuin suomalaisilla yleensä. Filhan aiempien kyselyiden perusteella noin 40 prosenttia kaikista varusmiehistä tupakoi tai nuuskasi, joten määrä nousi edellisistä kyselyistä.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Suurin osa nikotiinituotteita käyttävistä varusmiehistä on käyttänyt tuotteita 2–5 vuoden ajan ja lähes vastaava määrä yli 5 vuoden ajan. Vain alle viidesosa käyttäjistä on käyttänyt nikotiinituotteita vähemmän kuin kaksi vuotta.

Tavallisimmin nikotiinituotteita käyttävä varusmies kuluttaa kuukaudessa yli 50 euroa nikotiinituotteisiin. Varusmiehen päivärahoissa tämä tarkoittaa ensimmäisen puolen vuoden aikana, että päivärahasta jää nikotiinituotteiden jälkeen muihin kuluihin vain alle sata euroa. Nikotiinituotteisiin käytetty rahamäärä on suuri suhteessa varusmiehen tuloihin, sillä vain 20 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on päivärahan lisäksi muita tuloja.

Vaikka varusmiehet käyttävät enemmän nikotiinituotteita kuin suomalaiset keskimäärin, harkitsee niiden käytön lopettamista myös useampi. Lopettamista on harkinnut tai harkitsee yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista. Kyselyssä ei eritelty tai kysytty, mitä nikotiinituotteita vastaajat käyttävät, mutta Anelma Lammi tietää kertoa, että lopettamista harkitsevat todennäköisemmin tupakoitsijat kuin nuuskaajat.

“Tämä voi hyvin johtua siitä, että nuoret kiinnittävät nykyään enemmän huomiota terveyteensä ja ovat paremmin tietoisia myös esimerkiksi tupakoinnin haitoista”, Lammi pohtii.

Lammin mukaan erityisesti tupakointia palveluksen aikana vähentää se, että Puolustusvoimien kulttuuri kannustaa tupakoimattomuuteen. Lammin mukana tupakanmittaisista tauoista ja muusta tupakointiin liittyvästä kulttuurista täytyisikin luopua kokonaan, jotta tupakointi ei olisi enää osa palvelusta. Hänen mukaansa myös lopettamaan halukkaita pitäisi kannustaa ja tukea enemmän kuin nykyään tehdään.

Keuhkoterveysjärjestö Filha kannustaa omalta osaltaan tupakoimattomuuteen ja nuuskattomuuten muun muassa järjestämällä Intti ilman tupakkaa ja nuuskaa -kilpailuja varusmiehille.

Teksti & Kuvat: Joonas Koivisto

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta