Näin Kela on osana varusmiehen toimeentuloa

Taloudellisen tilanteen tukeminen palveluksen aikana on suuri helpotus siviilipalvelus- ja varusmiehille sekä heidän omaisille.

Teksti ja kuva Saana Sjöblom

Kelan sotilasavustus on monille siviilipalvelus- ja varusmiehille korvaamaton taloudellinen tuki palveluksen aikana. Sotilasavustusta voidaan maksaa niin asevelvollisille, vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville naisille kuin palveluksessa olevien omaisille. Viime vuonna sotilasavustusta sai yhteensä 8 417 asevelvollista, 324 omaista sekä 28 lasta. Kelan analytiikkayksikön analytiikka- ja tilastoryhmän suunnittelijan Sami Tuorin mukaan saajamäärältään selvästi suurin etuuden osa on asumisavustus.

– Sotilasavustuksessa on useita osa-alueita, joilla turvataan asevelvollisten ja heidän omaisten toimeentulo palveluksen aikana. Asumisavustuksella korvataan vakinaisesta asunnosta koituvia kuluja kuten vuokramaksuja, Tuori selventää.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Muita sotilasavustuksen osia ovat perus-, elatus- ja erityisavustus sekä opintolainojen korot. Avustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytettävissä olevat nettotulot. Kuhunkin avustukseen liittyy ehtoja, joista voi lukea tarkemmin osoitteessa kela.fi/sotilasavustus. Tuori kertoo sotilasavustuksen myöntämisen olevan tarpeellista asevelvollisten elämäntilanteen takia.

– Otaksun avustuksen myöntämisen tärkeyden johtuvan asevelvollisten pienistä tuloista palveluksen aikana, sillä niillä on vaikea kattaa tarvittavia elämisen menoja, Tuori pohtii.

Viimeisen viiden vuoden aikana sotilasavustusta on nostanut vuosittain noin 8 500–9 000 asevelvollista. Monet varusmiehet kokevat tuen tärkeäksi varsinkin siksi, koska palveluksen aikana on vaativaa tehdä samanaikaisesti töitä. Ja koska kaikki työskentely palveluksen aikana on pois avustuksista, kokevat monet siviilipalvelus- ja varusmiehet sen hyödyttömäksi.

Sotilasavustusta voi hakea kuukautta ennen palveluksen alkamista. Kela myöntää avustuksen palvelukseenastumispäivästä alkaen, mutta kuitenkin aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Sotilasavustusta maksetaan sen kuukauden loppuun, jolloin asevelvollinen kotiutuu tai palvelus keskeytyy vähintään 14 päivän ajaksi. Puolustusvoimat tai siviilipalvelusmiehen palveluspaikka maksaa asevelvolliselle palveluksen ajalta puolestaan päivärahaa. Sotilasavustusta voivat saada myös reservin kertausharjoituksessa tai täydennyspalveluksessa olevat henkilöt ja heidän omaiset. 

Palveluksen päätyttyä töiden saamisessa voi kestää aikansa, joten kotiutumisen yhteydessä kannattaa selvittää myös mahdollisuus muihin tukiin – kuten esimerkiksi toimeentulotukeen. Viime vuoden maaliskuussa kotiutunut korpraali kertoo esimerkiksi hyötyneensä merkittävästi toimeentulotuen nostamisesta palveluksen päätyttyä.

– Kotiuduin maaliskuussa 2018 ja sain huhtikuulle toimeentulotukea Kelasta, koska ensimmäinen palkka kilahti tilille vasta huhtikuun viimeisenä päivänä ja se laskettiin siten toukokuun tuloksi, reservin korpraali kertoo.

Saapumiserässä 2/17 palveluksen suorittanut reserviläinen muistelee toimeentulotuen saamisen olleen tärkeää, koska hänellä ei ollut juurikaan säästöjä ja yksin asuessa pakolliset menot oli pystyttävä hoitamaan itse.

– Kelalta saamastani muutamasta sadasta eurosta oli paljon apua ja toukokuusta eteenpäin pystyin taas elämään kokonaan palkkatuloilla. On hyvä tietää, että vaikka aloittaisi työt suht pian kotiuduttua, niin voi silti olla oikeus toimeentulotukeen ennen ensimmäisen palkan saamista, reservin korpraali vinkkaa.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta