Pääkirjoitus: Hiljainen hyväksyjä

Puolustusvoimia ohjaa useat lait ja lähes kaikesta toiminnasta on sisäisiä ohjeita, säännöksiä, määräyksiä, normeja tai linjauksia. Niiden avulla valtavassa organisaatiossa voidaan varmistaa, että kaikki lain asettamat tehtävät tulevat täytettyä ja valtava puolustuskoneisto pyörii.

Jos selkeä linjaus ja ratas puuttuu, yksittäisten henkilöiden tulkinnat voivat ohittaa Puolustusvoimien virallisten arvojen mukaisen näkemyksen. Heinäkuussa Puolustusvoimien näkemys Prideen osallistumisesta sotilaspuvussa oli kielteinen – kunnes Puolustusvoimien viestintäosaston johto palasi lomilta.

Alkuperäisen kannan mukaan Puolustusvoimat ei nähnyt tarkoituksenmukaisena ja suotavana, että yksittäinen sotilas esiintyisi sotilaspuvussa Pridessa. Perusteena tälle oli, että sotilaspuvussa sotilaan käytöksellä ja esiintymisellä luodaan kuvaa Puolustusvoimista.

Aivan kuten varusmiespalveluksen peruskoulutuskaudellakin opetetaan: lomilla pidetään lomapukua ja käyttäydytään moitteettomasti. Lomamatkoilla liikkuvat varusmiehet ovat rauhan aikana Puolustusvoimien näkyvin elin, jonka pohjalta suomalaisten kuva Puolustusvoimista pitkälti rakentuu. Onkin aivan ymmärrettävää, että sotilaspuvussa esiintyessään taistelija todella luo kuvaa Puolustusvoimista.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Mutta miksi Prideen osallistuminen sotilaspuvussa aiheutti Puolustusvoimissa paniikinomaisen reaktion kieltää osallistuminen? Miksi Puolustusvoimat halusi antaa itsestään kuvan organisaationa, joka ei kannata tasa-arvoa?

Miksi Puolustusvoimat halusi antaa itsestään kuvan organisaationa, joka ei kannata tasa-arvoa?

Koska selkeä linjaus puuttui, ja yksittäisen taistelijan tulkitessa normeja viralliset arvot unohtuivat.

Onneksi Puolustusvoimat lievensi lausuntoa nopeasti, ja sotilaspuvussa osallistumisesta tuli uuden linjauksen mukaan sallittavaa, ei kuitenkaan edelleenkään Puolustusvoimien tukemaa tai edes suositeltavaa. Jokainen voi itse osallistua oman harkintansa mukaan.

Puolustusvoimat sysäsi vastuun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä itseltään yksittäisille taistelijoille. Epäselväksi jäi, millaisen kuvan Puolustusvoimat haluaa antaa itsestään tasa-arvon edistäjänä.

Mihin jäi Puolustusvoimien sitoutuminen tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistämiseen kaikilla toimintansa tasoilla?

Hiljainen hyväksyntä ei riitä, sillä edistyminen tarvitsee avukseen avointa tukea.

Miika Kosloff

Toimituspäällikkö

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta