Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Pelastuskoulusta valmistuu ainutlaatuisia pelastusalan ammattilaisia

Teksti: Maisa Hyttinen

Kuvat: Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Pelastaja-ensihoitajan työ on humaania pelastustoimintaa, joka varmasti palkitsee tekijänsä. Pelastaja voi olla varma, että tulee tekemään inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Työ on mielenkiintoista ja pelastajan ammatti on yksi arvostetuimmista ammateista.

Helsingin pelastuslaitos auttaa hädän hetkellä

Pelastuslaitoksen ydintavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia ja minimoida onnettomuus- ja hätätilanteiden vaikutukset ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle.

Helsingin pelastuslaitoksella on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen toimintaympäristö, johon kuuluvat muun muassa metro, raitiovaunut, meritoiminta, ensihoito, maanalaiset tilat ja korkeat rakennukset. Helsingissä sijaitsee myös monia merkittäviä valtakunnallisia toimijoita ja kaupungissa järjestetään suurtapahtumia nopealla aikataululla, mikä edellyttää vahvaa suuronnettomuusvalmiutta.

Kaikkiin näihin tarpeisiin vastaa yksitoista pelastusasemaa eri puolilla Helsinkiä. Jotta toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ja tarkoituksenmukaista, asemilla työskentelevät poikkeuksellisen monipuolisesti koulutetut pelastaja-ensihoitajat.

Pelastaja-ensihoitajat tekevät inhimillisesti arvokasta työtä

Pelastaja-ensihoitajan työ on humaania pelastustoimintaa, joka varmasti palkitsee tekijänsä. “Pelastaja voi olla varma, että tulee tekemään inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti arvokasta työtä. Työ on mielenkiintoista ja pelastajan ammatti on yksi arvostetuimmista ammateista”, kertoo Helsingin pelastuslaitoksen koulutuspäällikkö Jari Lempinen.

Helsingin pelastuslaitoksella työskentelevät palomiehet ovat saaneet ensihoitokoulutuksen ja voivat antaa loukkaantuneille ensihoitoa nopeasti. Pelastaja-ensihoitaja on usein ensimmäisenä auttajana onnettomuuspaikalla ja siksi työ vaatii erityisen monipuolista osaamista.

“Pelastajan ammatti on erittäin vaativa niin fyysisesti kuin psyykkisesti ja juuri sitä haluan omasta ammatistani. Työ on monipuolista ja mahdollisuus auttaa ihmisiä motivoi. Tässä ammatissa on mahdollisuus pelastaa ihmishenkiä, enkä ainakaan itse keksi mitään arvokkaampaa”, summaavat ensimmäisen vuoden pelastajaopiskelijat Daniel Koski ja Sampo Kaunola.

Pelastajan normaali työvuoro kestää 24 tuntia. Työvuorosta tehdään 12 tuntia työtä pelastusyksikössä palo- ja pelastustehtävissä ja 12 tuntia ensihoitoyksikössä ensihoitotehtävissä. Työvuoron jälkeen on 3 vuorokautta vapaata.

“Pelastaja-ensihoitajan työ edellyttää erinomaista fyysistä kuntoa, henkistä vahvuutta, sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä. Työ on monesti fyysisesti raskasta ja henkisesti rasittavaa. Se on osin päivystysluonteista valmiudessa oloa, jossa fyysisen suorituskyvyn ja henkisen valppauden tulee olla kaiken aikaa korkealla”, Lempinen kuvailee hyvän pelastajan ominaisuuksia. Opiskelijat nostavat esiin myös ihmisläheisyyden, yhteistyökyvyn ja hyvän stressinsietokyvyn.

Pelastajaksi pääkaupunkiin – opiskelu Helsingin pelastuskoulussa

Pelastaja-ensihoitajan opinnot valmistavat turvallisuuden asiantuntijaksi onnettomuuksien ehkäisyn, monipuolisten pelastustehtävien sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtäviin. Pelastajakoulutus on kaksivuotinen ammatillinen koulutus, josta valmistutaan pelastajan ammattiin. Helsingin pelastuskoulun opetussuunnitelma noudattaa valtion Pelastusopiston opetussuunnitelmaa täydennettynä pääkaupunkin erityispiirteiden opinnoilla. Opintonsa hyvin suorittaneet saavat työpaikan Helsingin pelastuslaitokselta.

Pelastuskoulun koulutuspäällikkö Lempinen kertoo, että noin 30 prosenttia koulutuksesta on teoriaa, loput 70 prosenttia on oppimista käytännöllisissä tehtävissä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan palo- ja pelastustoiminnan perustaidot sekä perusopintoja, joihin kuuluu muun muassa liikuntakasvatusta, ammattietiikkaa, psykologiaa, pelastustoimen hallintoa ja historiaa sekä onnettomuuksien ehkäisyä.

Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen opiskelijat suorittavat työharjoittelun Helsingin pelastuslaitoksella. Kahden kuukauden palkallisen harjoittelun aikana tulevat pelastaja-ensihoitajat tutustuvat pelastuslaitokseen, pelastajan työhön ja saavat Helsingissä tarvittavaa erityisosaamista.

Toinen lukuvuosi sisältää ensihoidon lisäksi myös palo- ja pelastustoiminnan syventäviä sekä varautumisen ja onnettomuuksien ehkäisyn opintoja. Myös toisen lukuvuoden jälkeen suoritetaan työharjoittelujakso, jossa opiskelijat toimivat ohjatusti pelastaja-ensihoitajan tehtävissä.

Opiskelijat Daniel ja Sampo arvostavat opintojen käytännönläheisyyttä: “Opinnot ovat erittäin monipuoliset. Usein päivän aiheesta käydään ensin teoriaosuus ja loppupäivä harjoitellaan kyseistä aihetta käytännössä. Paljon on myös pelkän käytännön päiviä. Päivän päätteeksi huolletaan aina käytetty kalusto.“ Erityisen vaikutuksen ovat tehneet savusukellusharjoitukset, harjoitusten vaativuus sekä hyvä yhteishenki opiskelijoiden kesken.

Pääsykokeet mittaavat työssä tarvittavia ominaisuuksia

Pelastuskoulun opiskelijat valitaan kolmeosaisen pääsykokeen kautta. Pääsykokeiden ensimmäisessä osassa testataan kaikkien hakijoiden fyysisen toimintakyvyn riittävyys sekä fobiatestit. Niissä ei saa ilmetä korkean, pimeän tai ahtaan paikan kammoa. Fyysisen toimintakyvyn testaus koostuu lihaskunto-, uinti- ja juoksutesteistä.

Fyysisten soveltuvuustestien sekä koulumenestyksen, työkokemuksen ja erikoisosaamisen perusteella noin 65 eniten pisteitä saanutta hakijaa jatkaa haastatteluun ja sen perusteella noin 35 psyykkisiin soveltuvuustesteihin. Niissä arvioidaan hakijan soveltuvuus pelastajan tehtäviin. Testit sisältävät yksilö- ja ryhmätehtäviä sekä haastatteluja. Kolmas vaihe on terveystarkastukset sekä turvallisuusselvitys.

“Fyysiset kokeet vastasivat odotuksia, koska niihin pystyi valmistautumaan järkevällä ja kovalla treenaamisella. Psykologisiin testeihin ei voinut sen kummemmin valmistautua. Koetilanteessa on aina oma jännityksensä, mutta vaihe vaiheelta jännitys laski”, Daniel ja Sampo kertovat.

Lisätiedot ja hakeminen koulutukseen:

Pelastajakurssin numero 47 hakuaika on 1.12.2022 – 3.2.2023.

Hakeminen tapahtuu osoitteessa www.hel.fi/pela/fi/esittely/pelastuskoulu/haku-pelastajakoulutukseen, josta löytyvät hakuohjeet ja sähköinen hakemuslomake.

Lisätietoja Pelastuskoulusta ja pelastajan opinnoista löytyy osoitteesta www.hel.fi/pela/fi/esittely/pelastuskoulu.

Helsingin pelastuslaitos löytyy Instagramista, Twitteristä, YouTubesta, Facebookista ja LinkedInistä nimimerkillä @stadinbrankkari.

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita