Perustulo peritään varusmieheltä takaisin

Varusmiehet jätettiin kokonaan perustulokokeilun ulkopuolelle. Pääesikunnan sosiaalipäällikön mukaan perustuloa olisi syytä harkita sotilasavustusta saaville. Jos kokeilua laajennetaan, saattaa varusmiehiäkin päästä mukaan.

Tammikuussa alkaneeseen perustulokokeiluun osallistuvat saavat valtiolta kahden vuoden ajan verottomana 560 euroa kuukaudessa ilman ehtoja tai tarveharkintaa. Perustulon maksaminen kuitenkin keskeytetään, jos kokeiluun osallistuva lähtee varusmies- tai siviilipalvelukseen.

Riippuen palvelusajasta varusmieheksi lähtevä menettää noin 3080–6440 euroa perustuloa.

Pääesikunnan sosiaalipäällikkö Hannu Maijasen mukaan perustulokokeiluun osallistuminen ei yksistään ole riittävä syy saapumiserän myöhentämiseen.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

”Varusmiehen kokonaiselämäntilanne huomioon ottaen osana taloudellisten asioiden kuntoon laittamista se voisi olla peruste saapumiserän siirrolle.”

Varusmiehen päiväraha on palvelusajan pituudesta riippuen noin 153–357 euroa kuussa. Lisäksi hakemuksesta voi saada sotilasavustusta. Saamiseen vaikuttavat käytettävissä olevat varusmiehen ja avustukseen oikeutetun omaisen käytettävissä olevat tulot.

Perustulokokeiluun osallistuvan tulee lain mukaan ilmoittaa Kelalle varusmiespalvelukseen lähdöstään. Puolustusvoimat ei saa tietoa perustuloa saavasta, jollei varusmies sitä itse kerro esimerkiksi sosiaalikuraattorin vastaanotolla. Kelalle tehtävää ilmoitusta ei kannata jättää tekemättä, koska liikaa maksettu perustulo voidaan periä takaisin.

Perustulokokeiluun osallistuminen ei yksin riitä syyksi saapumiserän muutokselle.

”Jos varusmies haluaa palata takaisin perustulokokeiluun palveluksen jälkeen, hänen tulee ilmoittaa myös siitä, jotta perustulo saadaan uudelleen maksuun”, sanoo kokeilun toteutuksesta vastaavan Kelan muutosjohtaja Marjukka Turunen.

Kokeilun 2 000 osallistujaa valittiin 25–58-vuotiaiden työttömien joukosta satunnaisotannalla viime marraskuussa. Yli 25-vuotiaat varusmiehet ovat pieni osa varusmiesten kokonaismäärästä. Esimerkiksi vuonna 2016 kotiutuneista kaksi prosenttia eli noin 400 oli yli 25-vuotiaita.

Kokeilun pääasiallinen tavoite on nähdä, miten mukana olevat henkilöt työllistyvät perustuloa saadessaan. Samalla pyritään vähentämään sosiaalisturvaan liittyvän paperinpyörittelyn määrää.

Perustuloa koskevan esiselvityksen tehnyt työryhmä on ehdottanut, että kokeilua laajennetaan vuonna 2018. Perustulon ulottaminen sotilasavustusta saaviin varusmiehiin olisi pääesikunnan sosiaalipäällikkö Hannu Maijasen mukaan perusteltua. Turusen mukaan on vielä ratkaisematta, voivatko varusmiehet olla jatkossa mukana. Työryhmän mielestä mukaan tulisi ottaa työttömien lisäksi muita pienituloisia ja ehkä myös alle 25-vuotiaita.

”Perustulolla voisi kattaa elämisestä aiheutuvia kuluja, joita sotilasavustuksessa ei oteta huomioon”, Maijanen perustelee.

Esimerkiksi yksin asuvalle varusmiehelle maksetaan sotilasavustuksena opintolainan korot ja asumismenot. Asumismenoihin ei kuitenkaan lasketa kotivakuutusta tai viikonloppuvapailla tulevia elinkustannuksia.

”Kaikkia varusmiehiä koskevana etuutena perustulo ei välttämättä ole perusteltua, ellei laajennus koskisi kaikkia kansalaisia”, Maijanen sanoo.

Teksti Teemu Leppänen

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta