Sotilaskoulutusta hyvällä hengellä

MPK tarjoaa niin reserviin astuville kuin siviileillekin monipuolisia kursseja sotilaallisesta osaamisesta. Jos haluaa asepalveluksen jälkeen pitää sotilaallisia taitojaan yllä, kehittää itseään tai jakaa osaamistaan muille, niin MPK:n kurssit antavat eväät siihen. 

MPK eli Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää vuodessa yli 2000 kurssia eri puolilla Suomea. Monet kurssit ovat kaikille avoimia ja osaan vaaditaan aikaisempaa sotilaallista tai siviilielämässä hankittua osaamista. Pääsääntöisesti kurssit järjestetään viikonloppuisin. Koulutussuunnittelija MPK:n keskustoimistosta, Paavo Piironen kertoo, että kursseille osallistuu paljon eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. 

— Me olemme keskeinen turvallisuustaitojen kouluttaja Suomessa. Meillä on ymmärretty jo kauan tämä niin sanottu kokonaisturvallisuuden konsepti tai käsite. Eli se, että koko yhteiskunta osallistuu eri toiminnoilla ja tavoilla turvallisuuden ylläpitämiseen, toteaa Piironen. 

Kaikille jotain 

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusvoimat ohjaa MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevaa (SOTVA) koulutusta, joka on suunnattu pääsääntöisesti reserviläisille. Sotva-koulutukset eli sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus vastaa Puolustusvoimien antamaa koulutusta. Kansainväliseen koulutukseenkin on mahdollisuudet, sillä MPK tekee koulutusyhteistyötä Viron ja Pohjoismaiden kanssa.  

Kursseja järjestetään niin verkossa kuin lähiopetuksenakin. Kursseja vetävät kokeneet ja kouluttautuneet vapaaehtoiset, joita on sitoutunut MPK:n toimintaan noin 2000.  

— Reserviläinen, joka on harjaantunut siinä koulutusaiheessa, tulee vapaaehtoisesti kouluttamaan muita reserviläisiä. Kuitenkin näillä Puolustusvoimien menetelmillä eli koulutuksia ohjaa vahvasti Puolustusvoimat, selittää Piironen. 

 “Suurin osa kursseista on maksuttomia”

Koulutusta järjestetään muun muassa kyberturvallisuudesta, tarkka-ammunnasta, esikuntatyöskentelystä ja panssarintorjunnasta. Myös fyysistä toimintakykyä voi kehittää kursseilla esimerkiksi marssien merkeissä. Tämän lisäksi MPK järjestää Military Cross Training -harjoituksia, jotka sisältävät koko kehoa kehittäviä harjoituksia.  

Kurssitarjonnasta erottuu kuitenkin selkeät suosikit. 

— TRA eli taistelu rakennetulla alueella on todella suosittua. Myös taisteluensiapuun liittyvät kurssit ovat suosittuja. Meillä on todella ammattitaitoisia kouluttajia, jotka saattavat olla ensiapu- tai lääkäritehtävissä siviilissä. He tuovat siviiliosaamista täydentämään sotilaskoulutusta, Piironen kertoo. 

Piirosen mukaan ammuntakurssit ovat myös haluttuja. MPK järjestää perusammuntoja sekä soveltavia ammuntoja ympäri Suomea. Reserviläisten on myös mahdollista kouluttautua ammunnanjohtajaksi. 

MPK:n kurssit sisältävät varustuksen, ruoan, koulutusvälineet sekä vakuutuksen. Kurssit maksavat osallistujalle keskimäärin noin 35 euroa, riippuen kurssin pituudesta. Suurin osa kursseista on kuitenkin maksuttomia. 

Uusi aselaji haltuun 

Kursseilla on mahdollisuus myös tutustua uuteen aselajiin. Eli vaikka olisi suorittanut asepalveluksen kuljetuskomppaniassa, niin voi mennä tutustumaan vaikkapa panssarintorjunnan peruskurssille. Tai jos on oman asepalveluksen käynyt maavoimissa, niin ei ole estettä mennä meri- tai ilmavoimien kursseille tutustumaan. 

— Peruskursseilla ei kysellä ennakkotietoja koulutusaiheesta, mutta terveydentilaltaan pitää olla sellainen, että pystyy kurssin suorittamaan. Lähtöolettamus on se, että kaikki mitä kurssilaiselta vaaditaan, niin koulutetaan siinä alussa, Piironen täydentää. 

“Koko yhteiskunta osallistuu eri toiminnoilla ja tavoilla turvallisuuden ylläpitämiseen”

Jos kiinnostus aselajiin herää peruskurssilla tai on vastaavanlaisen koulutuksen saanut asepalveluksen, niin voi taitojaan syventää jatko- sekä erikoiskursseilla. Mikäli toiminnasta innostuu kunnolla, niin reserviläiset voivat kouluttautua aina kouluttajasta kurssinjohtajaksi sekä harjoituksenjohtajaksi. MPK:n kursseista reserviläiset voivat saada myös rinnasteisia kertausharjoituspäiviä. 

— Nämä sovitaan aina erikseen Puolustusvoimien kanssa, että mistä niin sanotusti haetaan rinnasteiset kertauspäivät. Se ei ole aina automaatio, että niistä saa. Mutta todella monesta saa kertausharjoituspäiviä. Se on tietysti motivaattori porkkana reserviläisille, hymähtää Piironen. 

Piirosen mukaan kursseilla oppimisesta voidaan tehdä hauskaakin. Vaikka ollaan vakavien asioiden äärellä, niin mennään aina se oppiminen edellä. Hän kannustaakin lähtemään kursseille avoimin mielin. 

— Jokainen kurssilainen on itse ilmoittautunut kurssille ja saattanut maksaa siitä kurssista. Kaikki on siis silleen tiedonjanoisia ja tulee hyvillä mielin kurssille. Kukaan ei ole pakotettu siihen, niin kursseilla on tosi hyvä henki. Luulen, että se on se yksi syy, miksi meillä niin moni sitoutuu tähän toimintaan ja jaksaa siellä pyöriä, Piironen tiivistää. 

TEKSTI: Soili Kalliokoski

KUVAT: Karo Holmberg 

Edellinen artikkeli
Seuraava artikkeli

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta