T-luokituksen saaneille ei tarjota kohdennettua apua

YleX kirjoittaa, että kutsuntatilaisuudessa T-luokituksen saaneelle henkilölle tarjotaan samoja apukeinoja kuin muille varusmiespalveluksesta pois jääneille tai sen keskeyttäneille.

T-luokituksen antaa kutsuntalautakunta tai aluetoimisto ja päätös siitä on salainen. YleX kertoo, että koska Puolustuvoimat voi luovuttaa tiedon T-palvelusluokasta ainoastaan poliisille aselupa-asioissa, ei T-luokituksen saanutta voida ohjata T-luokituksen nojalla suoraan psykiatrin tai psykologin luokse.

Sen sijaan, että T-luokituksen saaneille annettaisiin nimenomaan heille kohdistettua apua, tarjotaan heille samoja tukipalveluita kuin muille palveluksensa keskeyttäneille. Yksi näistä tukipalveluista on Etsivä nuorisotyö, jonne  T-luokituksen saaneet ohjataan. YleX kertoo, että Puolustusvoimilla ei ole kuitenkaan oikeutta kertoa T-luokituksesta tai sen syistä Etsivän nuorisotyön tekijöille, vaan luokituksesta ja sen taustoista kertominen jää T-luokituksen saaneen henkilön omalle vastuulle.

T-luokituksen saaneelle henkilölle Etsivän nuorisotyön antaman avun vastaanottaminen on vapaaehtoista ja henkilön itse päätettävissä. YleX kirjoittaa, että Puolustusvoimat tai Etsivä nuorisotyö ei voi pakottaa ketään hoitoon tai kuntoutukseen, vaikka henkilö olisi vaaraksi itselleen tai muille.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

T-luokituksen saa, jos kutsuntatilaisuudessa katsotaan, että henkilö voi vaarantaa omaa tai muiden palvelusturvallisuutta. Vuoden 2008 jälkeen T-luokituksen on saanut noin 100 henkilöä. T-luokitus edellyttää, että on olemassa muita kuin terveydellisiä perusteita epäillä palvelusturvallisuuden vaarantuvan.

T-luokitus otettiin käyttöön Puolustuvoimissa vuonna 2008. Päätös tehdään yleensä poliisiviranomaisten ja oikeushallinnon tietojärjestelmän tietojen pohjalta.

Teksti Hanna Tuulonen
Kuva Aku Siukosaari

 

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta