Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Tiedekoulutus pohjustaa väylän yliopistoon

Välivuosi Vapaassa akatemiassa on järkevä ja innostava ratkaisu.

Teksti Leena Mattila
Kuvat Mikko Kerttula

Kun Sani Piiroinen, 19, ei ylioppilasvuonnaan onnistunut saamaan haluamaansa opiskelupaikkaa, hän päätti katsoa eteenpäin, vaikka moni tuttu ”jäi korottelemaan arvosanoja”.

– En silti halunnut mennä välivuodeksi töihin, koska se ei olisi mitenkään edistänyt mahdollisuuksiani onnistua seuraavassa yhteishaussa, Sani kertoo.

Samoja ajatuksia risteili toisaalla myös Riina Pentikäisen, 21, mielessä. Hänellä oli kesällä 2020 edessä toinen välivuosi.

Kumpikin selaili Vapaan akatemian Tiedekoulutuksen esitettä. Siinä tarjottiin vaihtoehtoa, joka tuntui järkevältä ratkaisulta.

– Halusin päästä elämässä eteenpäin. Lukuvuoden mittainen opintokokonaisuus oli jotakin uutta ja kivaa, josta saattoi innostua – toisin kuin paluusta lukion koulukirjojen pariin, kertoo Riina.

Riinaa ja Sania yhdisti kiinnostus terveystieteisiin ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kummankin tähtäimessä oli näihin aloihin liittyviä ammatteja: liikunnanopettaja, fysioterapeutti, sairaanhoitaja… Tiedekoulutuksen sisään rakennettu mahdollisuus suorittaa terveystieteiden perusopinnot Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon houkutti hakemaan.

Terveystieteiden perusopintoja opiskeleva Riina Pentikäinen kokee, että ryhmän tuki on auttanut pääsemään kiinni opiskeluun välivuoden jälkeen.

Ryhmä oppii yhdessä keskustellen

Vapaassa akatemiassa avoimen yliopiston opinnot on integroitu osaksi päätoimista opiskelua, joten terveystieteitä on ohjelmassa useana päivänä viikossa. Opintojaksojen sisältöihin ryhmää luotsaa TtM Nadia Nieminen.

Riina on ryhmässä opiskeluun ja ryhmänohjaukseen tyytyväinen.

– Ajattelin, että olisi vaikeampaa päästä opiskeluun kiinni, kun takana oli jo yksi lukionjälkeinen vuosi. Ryhmä on kuitenkin ollut merkittävä tuki ja turvallinen oppimisympäristö. Yksin olisi ollut vaikeampaa.

”Itseluottamus on kasvanut, ja oppimistehtävien laatimiseen osaa jo suhtautua rennommin.”

Hän kertoo tulleensa ryhmässä rohkeammaksi.

– Ei tarvitse jännittää, vastaanko väärin tai kysynkö tyhmän kysymyksen.

– Ryhmässä on vähän eri-ikäisiä ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia opiskelijoita, mikä tuo keskusteluihin monia näkemyksiä ja näkökulmia, lisää Sani.

– Se on ollut kiinnostavaa ja opettavaista.

”Itseluottamus on kasvanut”

Ryhmän opettaja-ohjaajana Nadia Nieminen on myös akateemisen opiskelun käytänteisiin perehdyttäjä, jonka tuki ja turva korostuu oppimistehtäviin ja tentteihin valmistauduttaessa.

– Ensimmäisten oppimistehtävien äärellä oli epävarma siitä, mitä yliopiston opettaja odottaa ja millaista vastausta tehtävään halutaan, Sani muistelee.

– Nyt itseluottamus on kasvanut, ja oppimistehtävien laatimiseen osaa suhtautua jo rennommin.

Riina tunnistaa saman kehityksen.

– Osaan jo paremmin arvioida omia suorituksiani, esimerkiksi sitä miten hyvin onnistuin tentissä.

Terveystieteiden 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot saavat Riinalta ja Sanilta kiitosta monipuolisuudestaan. He näkevät kokonaisuuden osien nivoutuvan tiiviisti toisiinsa ja tarjoavan monipuolisia näkökulmia terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiin.

Tiedekoulutuksessa voi terveystieteiden lisäksi opiskella myös kasvatustieteitä, psykologiaa ja ravitsemustiedettä. Niinpä lukuvuoden aikana on mahdollista poimia ohjelmaan yksittäisiä opintojaksoja toiselta tieteenalalta. Riinan ja Sanin mielestä esim. kehityspsykologian kurssi sekä ravitsemustieteen opinnot ovat syventäneet ymmärrystä ihmisen kehityksestä, toiminnasta ja hyvinvoinnista.

Vapaan akatemian toimitilat sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien varrella Lahden keskustassa. Kuvassa Nadia Nieminen (vas.), Sani Piiroinen ja Riina Pentikäinen.

Vuodessa valinnat kypsyvät

Haastatteluhetkellä kevään yhteishaku korkeakouluihin on juuri päättynyt. Riina kertoo saaneensa päätökselleen sinetin työssäoppimisen jaksolla. Ensisijaiseksi hakukohteeksi valikoitui luokanopettajan koulutus.

–Terveystieteiden opiskelun myötä hahmotan nyt paremmin lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen vaiheita ja tiedän esimerkiksi koululaisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista enemmän.

Sanin valinta osui sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen.

– Ymmärsin, että yksilön terveyttä enemmän olen kiinnostunut terveydenhuollon isoista kysymyksistä, rakenteista ja niiden kehittämisestä.

Kumpikin toteaa hiukan huvittuneena hakukohteiden muuttuneen vuoden takaisista ja pohtii, oliko aiempi valinta sitten väärä. Ehkä oli, ehkä ei.

– Iso päätös vaatii kuitenkin kypsyttelyä ja ihmisenä kypsymistä, toteaa Sani. Nyt tehtyjen valintojen takana on enemmän tietoa ja ymmärrystä.

Kun ovi yliopistoon aukeaa, Sanin ja Riinan opintorekistereissä on jo nelisenkymmentä tutkintoon liitettävää opintopistettä, mutta opintotuen enimmäiskuukausia ei ole kulunut lainkaan. Välivuosi Vapaassa akatemiassa on ollut järkevä ja innostava ratkaisu.

Vapaa akatemia

  • Vapaa akatemia on yksityinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Sen Tiede-, Taide- ja Teatterikoulutuksissa opiskellaan päätoimisesti yhden lukuvuoden ajan.
  • Vapaa akatemia järjestää mm. Jyväskylän, Itä-Suomen ja Turun yliopiston sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston opintoja.
  • Vapaan akatemian toimitilat sijaitsevat Lahden keskustassa.
  • Maksullinen koulutus oikeuttaa opintotukeen muttei vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta.
  • Haku Tiede- ja Taidekoulutuksiin päättyy 2.8., Teatterikoulutukseen 2.6.2021. Hakuohjeet: www.vapaa-akatemia.fi

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita