Vakuutus tapaturmien varalle ei sisällä henkivakuutusta

Varusmiehen kuolemantapauksesta ei ole säädetty omaisille maksettavaa korvausta, vaikka julkisissa materiaaleissa mainitaan varusmiehen olevan vakuutettu tapaturmien varalta. Tilanteeseen vaaditaan nopeaa muutosta.

Yksi Raaseporissa menehtyneistä varusmiehistä oli Ossian. Hänen vanhempansa irtisanoivat poikansa kotivakuutuksen, joka sisälsi myös henkivakuutuksen, juuri ennen palveluksen alkua.

Ossianin isä Jyri Jaakkola luotti siihen, että pakollista varusmiespalvelusta suorittava olisi luonnollisesti vakuutettu valtion toimesta palveluksen ajaksi. Tästä on maininta esimerkiksi varusmies.fi -sivustolla, jossa todetaan varusmiesten olevan vakuutettuja Valtiokonttorissa tapaturmien ja palvelussairauksien varalta.

Jaakkolalle on kuitenkin selvinnyt, että tämä vakuutusturva ei ylety kuolemantapauksiin.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Korvauksia kehotettiin onnettomuuden jälkeen hakemaan, mutta yllättäen selvisi, ettei tapaturmaisen kuoleman johdosta voi edes hakea vakuutuskorvausta. Hakemiseen tarvittavia lomakkeita tai ohjeita ei ylipäänsä ole.

”Kuolemaa selkeämpää tapaturmaa ei ole, mutta minkäännäköistä henkivakuutusta ei näytä olevan”, Ossianin isä Jyri Jaakkola toteaa.

Valtiokonttorin toimialajohtaja Jyri Tapper vahvistaa, ettei hakemisprosessia varusmiesten kuolemantapauksissa ole, sillä tätä ei ole määrätty korvattavaksi aiheeseen liittyvien lakien puitteissa.

Valtiokonttori on Ossianin tapauksessa vedonnut lakiin sotilastapaturmista ja palvelussairauksista. Lakia ei kuitenkaan Jaakkolan mielestä voida soveltaa, koska siinä ei ole minkäännäköistä mainintaa kuolemantapauksesta. Päinvastoin laki on rajattu koskemaan vain vammoja ja sairauksia.

Käsittelyssä on vedottu myös työtapaturma- ja ammattitautilakiin, joka ei sekään Jaakkolan mielestä sovellu varusmiesten kuolemantapauksiin. Valtiokonttori on tehnyt kielteisen korvauspäätöksen Ossianin tapauksessa ja todennut, etteivät korvaukset voi perustua muihin kuin näihin kahteen lakiin.

Ossianin tapaus on viety myös vakuutusoikeuteen, mutta käsittely on sielläkin vielä kesken.

”Vähintä mitä pitäisi heti tehdä, olisi päivittää Valtiokonttorin ja Puolustusvoimien materiaalit ja viestintä vastaamaan sitä todellisuutta, että varusmiehillä ei ole henkivakuutusta. Lisäksi tulisi kehottaa pitämään henkivakuutuksen sisältävät koti- ja muut vakuutukset voimassa ja antaa ohjeita niiden kattavuudesta palveluksen aikana”, Jaakkola painottaa.

Tätä ehdotusta Tapper myötäilee.

”Olemme epäonnistuneet, jos väärinkäsityksiä on tullut. Asiasta on käytävä keskustelu, ja  viestintämme on totta kai korjattava”, hän painottaa.

Varusmiesliitto on mukana Asevelvollisena Vammautuneiden Tuki ry:n kanssa vaatimassa tilanteeseen nopeaa selkeytystä. Varusmiehienkin omaisille tulisi olla määrätty kuolemantapauskorvaus.

Liiton puheenjohtajan Jaakko Kivistön mukaan nykyinen tilanne on kestämätön.

”Onneksi Arja Juvonen on tehnyt eduskunnassa lakialoitteen, joka toisi varusmiehet kriisihallintatehtävissä palvelevien kanssa samalle viivalle kuolemantapauskorvauksen suhteen. Varusmiesliitto tukee tavoitetta lämpimästi”, Kivistö toteaa.

Lakialoitteessa (LA 27/2017) todetaan, ettei erilaisissa tilanteissa palvelevien sotilaiden erilaiselle kohtelulle tietyissä tapaturmatilanteissa ole perusteita. Esityksen perusteella pysyvään haittaan johtaneesta tapaturmasta maksettaisiin 210 000 euron lisäkorvaus ja kuolemantapauksesta edunsaajalle 200 000 euron korvaus. Lakiesityksen allekirjoitti 114 kansanedustajaa.

 

Teksti Joonas Koivisto Kuva Hanna Tuulonen

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta