Varusmiesliiton puheenjohtaja: Yhdenvertaisuus ei ole vain kaunista sanahelinää

Varusmiespalvelus on monelle nuorelle sitä aikaa, kun päästään kokemaan mieleenpainuvia asioita samalla, kun solmitaan elämän mittaisia ystävyyssuhteita. Sitä se oli ainakin minulle.

Samanaikaisesti varusmiespalvelus voi kuitenkin olla myös yksi elämän kamalimmista kokemuksista, mikäli nuori kokee syrjintää tai joutuu esittämään jotakin, mitä ei todellisuudessa ole. Varusmiespalveluksessa ympäristö voi luoda omanlaisensa paineet palvelusta suorittaville.

Yhdenvertaisuuden ei kuulu olla vain kaunista sanahelinää vaan konkreettisia tekoja sen eteen, että jokainen voi sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta ominaisuudestaan riippumatta tuntea intin olevan parasta aikaa elämässä.

Kun nuori viettää parhaimmillaan vuoden poissa kotoa uusien ihmisten joukossa, on tärkeää, että inttiin tuleminen on aina mielekästä pitkistä päivistä ja huonoista keleistä huolimatta. Jokaisen tulee tulla kohdatuksi juuri sellaisena kuin on. Arvokkaana omana itsenään.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Konkreettisia tekoja voi olla monia. Yhdenvertaisuussuunnitelman jatkuva tarkastelu ja sen käyttöönottaminen aktiivisemmin Puolustusvoimissa on tärkeä askel. Suunnitelman pitää olla kestävä ja sitä tulee jalkauttaa tehokkaammin varusmiespalvelukseen. Näitä asioita on syytä painottaa etenkin johtajakoulutuksessa. Johtajan harjoittama syrjintä ja häirintä alaista kohtaan on auktoriteetin takia jopa vakavampaa kuin vertaisen. Tilanteisiin tulee aina suhtautua aina asian vaatimalla vakavuudella.

Tiedän tapauksia, joissa varusmiesjohtajat eivät välttämättä ole tajunneet toimivansa syrjivästi. Esimerkiksi perinteiset marssilaulut voivat siirtyä perintönä saapumiserältä toiselle kenenkään sen kummemmin ajattelematta mitä ne sisältävät. Räikeimpänä esimerkkinä olen kuullut tapauksesta, jossa varusmiesjohtaja huudatti varuskunta-alueella marssivaa joukkoa ”Kasarmin tie on pitkä ja suora, …”. Jokainen voi tahollaan miettiä, miten marssilaulu jatkui. Tähän kuulemani mukaan onneksi puututtiin välittömästi, mutta se ei poista asenteellista ongelmaa.

Mitä Varusmiesliitto tekee yhdenvertaisuuden eteen? Yksi tämän vuoden päätavoitteista on lisätä yhteistyötä paikallisten varusmiestoimikuntien kanssa. Toimikunnat varuskunnissa ovat yksittäisen varusmiehen lähin edunvalvoja. Sen vuoksi meidän on tärkeä kuulla, miten joukko-osastoissa sujuu. Lisäämällä yhteistyötä paikallisten varusmiestoimikuntien kanssa voimme esimerkiksi luoda kyselyitä ja tarttua niistä ilmeneviin ongelmiin tehokkaammin yhdessä kuin erikseen.

Meille Varusmiesliitossa jokainen varusmies on yhtä tärkeä ja arvokas. On aika herätellä aktiviisempaa keskustelua niin tasa-arvokysymyksistä kuin myös yhdenvertaisuuskysymyksistä Puolustusvoimissa. Se, että me Varusmiesliitossa puhumme asiasta, ei riitä. Myöskään paikallisten varusmiestoimikuntien asiasta puhuminen ei riitä.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon täydellinen saavuttaminen vaatii tekoja ja asenteellista muutosta. Se on kiinni meistä jokaisesta.

Teksti: Topi Korpinen
Kuva: Joonas Koivisto

Kirjoittaja on Varusmiesliiton uusi puheenjohtaja

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta