Varusmiesten tyytyväisyys säilyy korkealla

Palvelusajan loppukysely auttaa kehittämään varusmiespalvelusta.

Kesäkuussa kotiutuneiden varusmiesten loppukyselystä käy ilmi, että varusmiesten maanpuolustustahto ja tyytyväisyys palvelusaikaan on korkealla tasolla. Vastausten keskiarvo asteikolla yhdestä viiteen oli tuoreimmassa kyselyssä 4,2. Tulokset ovat säilyneet Puolustusvoimien mukaan hyvinä jo useamman vuoden.

Parhaat arvosanat kyselyssä saivat tällä kertaa arviot henkilökunnasta (4,3), upseerikokelaista (4,2) sekä ryhmänjohtajista (3,9). Palveluksen alussa täytettävä alkukysely kertoo puolestaan alokkaiden suhtautuvan palvelukseen positiivisesti. Puolustusvoimien mukaan kysymys aikeista suoriutua varusmiespalveluksesta mahdollisimman hyvin on saanut keskiarvoksi jopa 4,6.

Käynnissä olevaan laajaan Koulutus 2020-uudistukseen kuuluu muun muassa valintajärjestelmän kehittäminen. Puolustusvoimat pyrkii siihen, että varusmiehet saadaan sijoitettua paremmin heille sopiviin tehtäviin huomioimalla aiempaa enemmän siviilissä hankittu osaaminen.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusvoimien teettämät alku-, keskeyttämis- ja loppukyselyt ovat merkittävässä osassa varusmieskoulutuksen kehittämisessä.

Teksti ja kuva Saana Sjöblom-Hasselblatt

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta