Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Jännittääkö valintakoe? Näillä valmennuskursseilla suurin osa pääsee korkeakouluun

Opiskelijavalintauudistus teki valintakokeisiin valmistautumisesta haastavaa. Ekonomivalmennus ja Ammattikorkeavalmennus mahdollistavat kouluun pääsemisen ilman ylioppilaskirjoitusten huippuarvosanoja.

Korkeakouluihin pääsee opiskelemaan joko hyvällä todistuksella tai valintakokeessa menestymisen ansiosta. Kauppakorkeakoulun ovien avautumiseksi ylioppilastodistuksen arvosanojen on oltava huomattavasti keskitasoa parempia. Ammattikorkeakoulut puolestaan päättävät hakukohteittain sen, kuinka paljon opiskelijoita otetaan sisään toisen asteen koulutuksen todistuksen perusteella ja montako pääsee valintakokeen kautta.

– Suosituimmilla aloilla kilpailu ammattikorkeakoulujen opiskelupaikoista on todella kovaa, kertoo 20 vuotta korkeakouluhakijoita valmentanut Jukka Köngäs.

Ammattikorkeavalmennus ja Ekonomivalmennus tarjoavat useita valmennuspaketteja, joiden siivittämänä suuntaat valintakokeeseen turvallisin mielin. Nyt voit ladata myös maksuttomat hakijan oppaat kauppakorkean tai ammattikorkeakoulun valintakokeeseen.

Ekonomivalmennuksen Oppimiskone® tarjoaa harjoituskokeita, joiden avulla valintakokeen haastaviin monivalintakysymyksiin voi valmistautua.

Tilastot osoittavat valmennuksen toimivan

Tilastojen valossa valmennus selvästi toimii: keväällä 2021 yli 75 prosenttia valintakokeella kauppakorkeakouluun päässeistä oli käynyt Ekonomivalmennuksen. Ammattikorkeakoulusta opiskelupaikan saaneista 553 oli osallistunut Ammattikorkeavalmennuksen valmennuskurssille.

Valmennus tuottaa siis tulosta, mutta se ei suinkaan ole ainoa syy kurssien suosioon. Ekonomivalmennuksen ja Ammattikorkeavalmennuksen erittäin kokeneet opettajat ja edistynyt verkko-oppimisympäristö ovat myös keränneet kiitosta kurssilaisilta.

”Monet hakijoista menevät kokeeseen vähän takki auki ja yllättyvät siitä, kuinka haastava koe on.”

Verkko-oppimisympäristöstä löytyy muun muassa kurssilaisten keskuudessa erittäin pidetty, ainutlaatuinen Oppimiskone®. Oppimiskoneessa® voi harjoitella valintakokeelle tyypillisiä tehtäviä. Kone tarkistaa vastaukset, pisteyttää ne valintakoepisteytyksen mukaisesti sekä esittää ratkaisut tehtäviin.

– Yhdessä Ammattikorkeavalmennuksen palautteessa luki, että tehtävien harjoittelun jälkeen valintakokeessa ei mikään enää yllättänyt, Köngäs kertoo.

AMK-valintakoe pistää päätöksentekotaidot koetukselle

Useimmat ammattikorkeakoulut siirtyivät käyttämään digitaalista AMK-valintakoetta syksyllä 2019. Siinä kaikilla aloilla testataan päätöksentekotaitoa, opetuskieltä ja englantia. Lisäksi kokeessa on muitakin alakohtaisia vaatimuksia. Epävarmuus kokeen sisällöstä voi aiheuttaa stressiä, eivätkä aiempien vuosien kokeet ole julkisesti nähtävillä. Valmistautuminen kokeeseen itsenäisesti ilman valmennuskurssia on haastavaa.

Ammattikorkeavalmennuksen kurssien opettajat ovat perehtyneet AMK-valintakokeeseen, minkä ansiosta materiaalipaketit ja opetuksen sisältö on suunniteltu tukemaan kokeeseen valmistautumista parhaalla mahdollisella tavalla. Ammattikorkeavalmennuksessa jokaiselle hakukohteelle on rakennettu oma kurssikokonaisuutensa, joka palvelee juuri kyseisen alan valintakokeen osioissa menestymistä.

– Monet hakijoista menevät kokeeseen vähän takki auki ja yllättyvät siitä, kuinka haastava koe on. Kokeeseen kannattaa valmistautua etukäteen, Köngäs sanoo.

Köngäksen kokemuksen mukaan kokeen päätöksentekotaitoja testaava osio aiheuttaa eniten pään raaputtelua hakijoiden keskuudessa. Osiota kuvaillaan ammattikorkeakouluun.fi-sivustolla hyvin ympäripyöreästi, vaikka hakija voi saada tästä osiosta enemmän pisteitä kuin muista kaikille yleisistä osioista.

Ammattikorkeavalmennus vastaa tähän haasteeseen opettamalla kurssilaisia tunnistamaan kokeessa kohdattavat päätöksentekotilanteet askel askeleelta. Kurssimateriaaleihin sisältyy noin 200 erilaista päätöksentekotilannetta, joihin vastaamista harjoitellaan kurssilla opittuja työkaluja käyttäen. Kurssin jälkeen tilanteiden lähestyminen on helpompaa ja vastaaminen nopeampaa myös valintakokeessa.

Edistynyt oppimisympäristö mahdollistaa oman osaamisen seuraamisen, tehtävien kertaamisen sekä kysymysten kysymisen kokeneilta valmentajilta.

Kauppakorkean kokeessa pärjää taloustietämystä soveltamalla

Kauppakorkeakoulun pääsykoe edellyttää merkittävästi enemmän osaamista kuin lukion kurssit, vaikka koe on viime vuosina perustunut lukion taloustiedon, tilastomatematiikan ja taloushistorian kursseihin. Tietoa pitää osata soveltaa, ja monivalintatehtävät vaativat kokonaisuuksien syvällistä hallintaa.

Ekonomivalmennus on kehitetty kauppakorkean valintakoevaatimusten mukaisesti. Oppimista tukevat verkkoympäristöön luodut oppiainekohtaiset oppimispolut, jotka johdattavat loogisesti läpi kokeessa tarvittavan osaamisen.

– Ekonomivalmennuksen käyneet saavat huomattavaa etua esimerkiksi vaativista taloustiedon soveltamistehtävistä suoriutumiseen.

Ekonomivalmennuksen keräämän kurssipalautteen perusteella monet hakijat kokevat erityisesti valintakokeen monivalintatehtävät haastavina. Tässä auttaakseen Ekonomivalmennus tarjoaa Oppimiskoneessa® yli 50 erilaista harjoituskoetta, joiden tehtävät ja pisteytykset ovat samanlaiset kuin kauppakorkeakoulun valintakokeessa.

Laatuvalmennus ei maksa maltaita

Sekä Ammattikorkeavalmennus että Ekonomivalmennus tarjoavat itseopiskelupaketin ja opetusta sisältävän paketin hyvään hintaan. Molempien valmennuskurssien sivuilla on tarjolla kuitenkin myös ilmaisia esimerkkimateriaaleja. Lisäksi Ekonomivalmennus tarjoaa ilmaisen pääsykoesovelluksen.

– Monilla on mielikuva, että valmennuskurssit maksavat useita satoja tai tuhansia euroja. Näin asia ei kuitenkaan ole, Köngäs sanoo.

Esimerkiksi Ammattikorkeavalmennuksen yli tuhat tehtävää sisältävän materiaalipaketin saat 99 euron eli suunnilleen kolmen lukiokirjan hintaan.

Ammattikorkeavalmennuksen ja Ekonomivalmennuksen huippuunsa hiottujen sähköisten oppimisympäristöjen ansiosta valmennettava voi seurata omaa edistymistään vaivattomasti, kerrata tehtäviä rajattomasti ja tarvittaessa kysyä apua valmentajilta. Kysymysmahdollisuus sisältyy myös materiaalipaketin hintaan, joten teoriamateriaalien kanssa ei suinkaan tarvitse tuskailla yksin.

Valitse menestyjien polku! Katso tarkemmat hinnastot ja muut lisätiedot osoitteista ekonomivalmennus.com ja ammattikorkeavalmennus.fi.


Ammattikorkeavalmennus ja Ekonomivalmennus

–       Valittavana erilaisia kurssikokonaisuuksia markkinoiden edistyneimmässä verkko-oppisympäristöstä ja online-kursseista lähiopetukseen

–       Ammattikorkeavalmennuksen materiaalipaketti alkaen 99 euron hintaan

–       Huikea sisäänpääsyprosentti: yli 75 prosenttia valintakokeella kauppakorkeakouluun päässeistä oli käynyt Ekonomivalmennuksen, ja Ammattikorkeavalmennuksen kurssilta oli eniten ammattikorkeakouluun sisään päässeitä kevään 2021 valintakokeessa (553)

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita