Yhteistyö: Tapaturmaturva asevelvollisten tukena

Artikkeli on tuotettu Varusmieslehden ja Valtiokonttorin kaupallisena yhteistyönä

Siviilipalvelus- ja varusmiehet, tiedättekö oikeudestanne tapaturmaturvaan? Valtiokonttori tukee asevelvollisia korvaamalla palveluksen jälkeiset sairaanhoitokustannukset.

Vuonna 2017 voimaan tullut laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta mahdollistaa aiempaa sujuvamman korvausprosessin. Asevelvollisia suojelee kattava ympärivuorokautinen vakuutusturva niin loma- kuin palvelusaikana. Puolustusvoimat vastaa  varusmiesten terveydenhoidosta palveluksen aikana, ja siviilipalveluspaikka huolehtii siviilipalvelushenkilöiden turvasta. Valtiokonttori korvaa palveluksessa sattuneiden tapaturmien sairaanhoitokulut palveluksen päätyttyä. Yleisimpiä tapauksia ovat hammasvahingot.

– Palveluksessa lohjennut hammas voi esimerkiksi lohjeta uudestaan vuosia myöhemmin. Muita yleisiä palveluksen jälkeenkin hoitoa tarvitsevia vammoja ovat palveluksen aikana sattuneet urheiluvammat ja nyrjähdykset, Valtiokonttorin asiakaspäällikkö Netta Kokko havainnollistaa.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Valtiokonttorin tehtävänä on ollut jo vuosia järjestää tapaturmaturva asevelvollisille, sillä yhteiskunta haluaa auttaa palveluksessa loukanneita nuoria kuntoutumaan mahdollisimman nopeasti. Hoitoon ja kuntoutuksen pääseminen aikaisessa vaiheessa helpottaa nuoria palaamaan normaaliin arkeen hyväkuntoisina. Ripeä parantuminen edesauttaa myös työn tai opiskelun jatkamista. Tarpeen tullen henkilö koulutetaan jopa uuteen ammattiin. Nopea normaaliin elämään palaaminen tapaturman jälkeen vähentää nuorten syrjäytymisriskiä. Siksi asevelvollisille on tehty helpoksi lähestyä Valtiokonttoria ja saada apua elämässä eteenpäin siirtymiseen vastoinkäymisen jälkeen. Korvaushakemus tehdään sähköisesti, ja neuvojen kysymistä on helpotettu chat-palvelun avaamisella. Kenenkään ei haluta jäävän yksin asian kanssa, joten apua tarjotaan entistä helpommin.

Valtiokonttori tekee Puolustusvoimien kanssa aktiivista yhteistyötä tapaturmaturvasta viestimiseksi. Puolustusvoimien henkilökunta osaa ohjata varusmiehet hakemaan Valtiokonttorilta korvausta, kun kotiutuminen lähestyy ja hoidon tarve jatkuu.

– Yhteistyömme Puolustusvoimien kanssa on erinomaista. Kotiutuville varusmiehille jaetaan ohjeita korvaushakemuksen tekemisestä, ja heitä autetaan tarvittaessa täyttämään hakemus, Kokko kehuu.

Tärkeintä on, että asevelvollinen tietää, että hänellä on oikeus kyseiseen tapaturmaturvaan. Varusmiesliitto ja Valtiokonttori ovat tehneet viestintäyhteistyötä vuodesta 2015 saakka. Uusin yhteistyötuote on asevelvollisille suunnattu video siitä, miten tulee menetellä, jos henkilölle sattuu palveluksen aikana tapaturma tai henkilö sairastuu palvelussairauteen, jonka vaivat jatkuvat palveluksen jälkeenkin.

Teksti ja kuva: Saana Sjöblom

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta