Yhteistyö: Varusmies, älä jää yksin palveluksen keskeydyttyä

Tapaturmaturva tukee varusmiesten paluuta arkeen ja työelämään yksilöllisesti suunniteltujen kuntoutustoimenpiteiden myötä.

Artikkeli on osa Varusmiesliiton ja Valtiokonttorin kaupallista yhteistyötä.

Kuva ja teksti Saana Sjöblom

Valtiokonttori korvaa varusmiehille palveluksessa sattuneen tapaturman tai palvelussairauden aiheuttamat korvaukset palveluksen päätyttyä. Varusmiesten kannattaa ottaa Valtiokonttoriin yhteyttä sotilastapaturmailmoituksella mikäli palveluksessa sattunut vahinko aiheuttaa sairaanhoidon tarvetta tai työkyvyttömyyttä vielä kotiuduttua, sillä Valtiokonttori tukee varusmiesten kuntoutumista kokonaisvaltaisesti tapaturmaturvalla. Tämä kattaa esimerkiksi korvaukset sairaanhoidosta aiheutuvista hoito- ja lääkekuluista, ansionmenetyksistä sekä erilaisista kuntoutuksen toimenpiteistä.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

– Turva tarkoittaa ensinnäkin tarpeellisesta sairaanhoidosta sekä mahdollisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuten fysioterapiasta aiheutuvien kulujen korvaamista. Tapaturmaturvaan kuuluu myös ammatillinen kuntoutus, jonka tarve selvitetään mahdollisimman aikaisin, Valtiokonttorin lakimies Tuomo Yliluoma kuvailee.

Kun hakemus Valtiokonttoriin on lähetetty, asia etenee Valtiokonttorin yhteistyökumppanille Verve Oy:lle, joka vastaa kuntoutuksesta. Palvelupäällikkö Susanna Finnen mukaan palveluksen keskeydyttyä nuorta tuetaan työhön ja opiskeluun liittyen muun muassa työkokeilun, työhönvalmennuksen sekä työpaikkakoulutuksen muodossa. Kuntoutuksella varmistetaan, että varusmies pääsee palaamaan normaaliin arkeen mahdollisimman nopeasti tapaturman tai palvelussairauden jälkeen.

– Haluamme saada kuntoutuksen nopeasti vireille syrjäytymisen ehkäisemiseksi, palveluprosessin tiivistämiseksi sekä ennen kaikkea siksi, että nuori löytäisi taas paikkansa arjessa ja työelämässä, Finne toteaa.

Verve Oy:n kevyen kuntoutuksen malli sisältää palvelu-, kuntoutus- ja yksilöohjausta sekä neuvontaa työelämän ja opintojen raiteille palaamiseksi. Monilla nuorilla ei ole paljoakaan työkokemusta palveluksen päättyessä, joten kuntoutuspolun alkuhaastattelussa selvitetään nuoren ammatilliset tavoitteet, vahvuudet, kiinnostus, motivaatio, terveydentila sekä elämäntilanne urasuunnitelmia varten.

–  Tuen tarve on yksilöllistä, joten kuntoutus rakentuu sen mukaan, millaiset palvelut hyödyttävät ketäkin. Jotkut tarvitsevat apua esimerkiksi elämänhallinnan haasteisiin, joten teemme tiiviisti yhteistyötä sosiaali- ja nuorisotoimien kanssa, Finne havainnollistaa.

Myös kuntoutuksen kesto vaihtelee, mutta keskiarvo on Finnen mukaan noin puoli vuotta. Vain pari kuukautta kestävä prosessi on verrattain lyhyt, ja yleensä sen läpi käyvällä nuorella on esimerkiksi jo haku opiskelu- tai työpaikkaan vireillä. Kuntoutuksessa voidaan esimerkiksi tehdä ansioluetteloa yhdessä tai arvioida soveltuvuutta uuteen alaan. Kaikille nimetään myös oma kuntoutussuunnittelija ja kuntoutus keskitetään kotia lähimpään toimipisteeseen.

– Tälläkin hetkellä kuntoutuksessa on esimerkiksi nuori, jonka kuntoutuminen on edistynyt hyvin ja hän päässyt täysin korvatun työkokeilun avulla kesätöihin kauppaan. Tuemme häntä haussa päästä opiskelemaan syksyllä, sillä vaikka vamman rajoite on itsessään pieni, voi meiltä saada apua myös omien suunnitelmien vahvistamiseen, Finne lisää.

Verve Oy:n kevyen kuntoutuksen ohjauksen malli käynnistettiin vuonna 2017, minkä jälkeen vuosittaiset asiakasmäärät ovat jopa kolminkertaistuneet. Finnen mukaan asiakassuhteiden kasvuun on vaikuttanut Valtiokonttorin kanssa aktiivisesti tehty yhteistyö. Yliluoma kertoo viime vuosien aikana tiivistyneen yhteistyön myötä entistä useammalla varusmiehellä olevan nykyään mahdollisuus päästä Verve Oy:n kuntoutuksen piiriin. Hänen mukaansa varusmiesten auttaminen taloudellisesti kuntoutuksen ja korvausten osalta on kaikkien etu.

– Sotilastapaturmien ja palvelussairauksien korvaamista koskevan lain lisäksi pyrimme

aktiivisesti kehittämään toimintatapoja ja palveluita, jotta palveluksessa vahingoittuneita varusmiehiä voidaan tukea sujuvammin ja kokonaisvaltaisemmin, Yliluoma tiivistää.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta