Aloitatko intin tammikuussa? Hae sotilasavustusta nyt!

Sotilasavustusta on syytä hakea jo nyt, ennen palvelukseen astumista. Hakemus kannattaa tehdä ennen intin alkua, koska Kela ei myönnä avustusta takautuvasti.

Sotilasavustusta voidaan maksaa varusmies- tai siviilipalvelusta suorittavalle asevelvolliselle ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle sekä palvelusta suorittavan omaiselle. Palvelusta suorittava voi hakea asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin, ja asevelvollisen omainen voi hakea perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Sotilasavustus jaetaan perusavustukseen, asumisavustukseen ja erityisavustukseen. Kelan mukaan perusavustuksen tarkoitus on ”kattaa asevelvollisen omaisten jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot, joihin perheen nettotulot eivät riitä”. Perusavustusta maksetaan siis asevelvollisen sijaan tämän omaiselle.

Erityisavustus on harkinnanvarainen, ja sen maksamisesta päättää Kela. Erityisavustukseen voivat oikeuttaa esimerkiksi tietyt terveydenhoitomenot ja lasten hoitoon liittyvät menot.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Asumisavustusta maksetaan omillaan asuville varusmiehille. Avustus määräytyy asevelvollisten todellisten asumiskustannusten mukaan ja voi kattaa vuokran, yhtiövastikkeen, erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut, asuntolainojen korot, sähkö- ja kaasumaksut sekä omakotitalon hoitomenot. Asumisavustus ei kuitenkaan kata kotivakuutusta.

Koska lähes jokainen vuokranantaja vaatii, että vuokra-asunnossa on asianmukainen kotivakuutus, Varusmiesliitto katsoo, että sotilasavustuksen pitäisi kattaa myös kotivakuutus. Esimerkiksi toimeentulotuesta määräävään lakiin on kirjattu, että tuensaaja on oikeutettu kotivakuutusmaksun korvaamiseen. Vastaavaa kirjausta ei kuitenkaan löydy sotilasavustuslaista.

Varusmiesliiton näkemyksen mukaan erityisen huonossa asemassa ovat omillaan asuvat varusmiehet, joiden taloudellisen tilanteen parantaminen on ensisijaisen tärkeää.

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat asevelvollisen ja sotilasavustukseen oikeutetun omaisen palvelusaikana käytettävissä olevat nettotulot. Sotilasavustusta voi hakea aikaisintaan kuukautta ennen palveluksen alkua.

Suomen-, ruotsin– ja englanninkieliset ohjeet hakemuksen täyttämiseksi löydät oheisten linkkien takaa Kelan sivuilta.

Teksti Hanna Tuulonen
Kuva Varusmiesliitto

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta