Arjen rytmi mullistui, hengitystieinfektiot vähenivät – asepalvelus mukautettiin koronaan melko onnistuneesti

Teksti Saana Sjöblom-Hasselblatt

 

Koronavirus on vaikuttanut varusmiespalveluksen käytäntöihin huomattavasti, mutta asevelvolliset ovat silti voineet suorittaa palveluksen normaalin pituisena.

Uusi palvelusrytmi ei laskenut varusmiesten tyytyväisyyttä

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Koronatoimet otettiin Puolustusvoimissa vakavasti heti tautitilanteen levitessä Suomeen viime vuoden maaliskuussa. Heti pandemian alkumetreillä korostettiin hyvän käsi- ja yskimishygienian merkitystä ja tehostettiin siivousta. Lisäksi varusmiehet jaettiin joukko-osastoissa kolmeen toisistaan erillään toimiviin osastoihin, jotka ovat palveluksessa ja lomailevat 2+2+2 rytmillä eri aikoihin. Syksyllä varusmiehille annettiin myös ohjeistus kasvomaskin käytöstä.

Neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi vapaalla on varusmiehille jo tuttu rutiini. Palveluksen 1/21-saapumiserässä aloitti noin 12 000 uutta alokasta, jotka noudattavat kaikki samoja poikkeusjärjestelyjä. Kaikkien uusien alokkaiden ensimmäinen viikko oli palvelusta, mutta sen jälkeen kiinniolo- ja vapaajaksot vaihtelevat joukko-osastokohtaisesti. 

Koronatorjuntatoimien vuoksi varuskunnissa oli hengitystieinfektioita viime keväänä jopa vähemmän kuin sitä edellisenä vuonna. Puolustusvoimien on todettu onnistuneen kaikkiaan hyvin koronaviruksen torjumisessa, vaikka sairastumisia onkin todettu. Varusmiesten keskellä ei ole kuitenkaan levinnyt pahaa epidemiaa. Kesällä kotiutuneiden varusmiesten tyytyväisyys palvelusaikaansa oli loppupalautekyselyssä jopa kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla.

Puolustusvoimissa noudatetaan jatkuvasti terveysviranomaisten antamia valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita. Vierailuja varuskunta-alueille on jouduttu rajoittamaan, mutta esimerkiksi vala- ja vakuutustilaisuuksia on voinut seurata striimien välityksellä.

Kutsunnat käytiin suunnitellussa aikataulussa

Koronapandemian ilmeneminen viime keväänä pakotti Puolustusvoimat miettimään välittömästi sekä varusmiespalveluksen että myös syksylle suunniteltujen kutsuntojen järjestelyjä. Asevelvollisille miehille järjestetään kutsunnat vuosittain elo–joulukuussa siten, että kaikki kohdataan henkilökohtaisesti yleisten infotilaisuuksien yhteydessä. Puolustusvoimat teki nopeasti viranomaissuosituksiin ja ohjeistuksiin liittyviä uusia järjestelyjä siten, että kutsuntatilaisuudet pystyttiin hoitamaan poikkeuksellisenakin vuonna suunnitellusti.

Viime vuoden kutsuntaikäluokan, eli vuonna 2002 syntyneiden miesten, vahvuus on noin 30 188. Heidät kaikki onnistuttiin kohtaamaan henkilökohtaisesti haasteista huolimatta. Kutsuntapaikoilla kiinnitettiin erityistä huomiota hygieniaan ja turvaväleihin muun muassa väljentämällä istumapaikkoja. Lisäksi kutsuntatilaisuuteen saapumista porrastettiin suurten yhtäaikaisten väkijoukkojen välttämiseksi.

Kutsuntatilaisuuksia pidettiin yhteensä 444 kaikkiaan 245 eri paikkakunnalla. Varusmiespalvelukseen määrättiin 74,33 prosenttia ikäluokan miehistä, minkä perusteella armeijaan määrättyjen osuus nousi ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen. Suurin osa palveluksen aloittamismääräyksen saaneista astelee varuskunnan porteista sisään ensi vuoden saapumiserissä.

Siviilipalvelukseen haki viime vuonna 1,47 prosenttia kaikista kutsuntaikäisistä. Terveydellisin perustein palveluksesta rauhan aikana (C-luokka )vapautettiin 9,21 prosenttia, ja uudelleen kutsunnoissa tarkastettaviksi terveydellisistä syistä (E-luokka) 9,32 prosenttia. Monikansalaisuuden perusteella vapautettiin 3,23 prosenttia, ja ahvenanmaalaisia 0,42 prosenttia.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta