Kolumni: Palvelus on muutoksessa

Teksti: Atte Grönroos

Varmasti yhden lähihistoriamme rankimman vuoden vaihtuessa uuteen, ovat nyt tammikuussa palveluksen aloittaneet alokkaat aivan erilaisen kokemuksen edessä kuin minä kolme vuotta sitten saapuessani Santahaminan porteille. Globaali pandemia on tuonut mukanaan suuria muutoksia palvelusarkeen niin loma-palvelusrytmin kuin kasarmielämänkin suhteen.

Pandemian vastaisen taistelun alun mukanaan tuomat vaikeudet olivat varusmiehille todella kuluttavia. Pitkät kiinniolojaksot, virka-avut ja esimerkiksi ruokahuollon mukautumisen haasteet pitkien maastojaksojen aikana jättäisivät varmasti jäljen kenen tahansa palvelusmotivaatioon. Viime vuoden aikana palveluksensa suorittaneilta onkin vaadittu paljon joustoa sekä sopeutumista, mutta silti velvollisuudet on onnistuttu hoitamaan kiitettävästi. Siitä hyvästä nostankin hattuani. Kiitos täytyy osoittaa myös Puolustusvoimille, joka tarjosi resursseja varusmiestoimikunnille palvelustaan suorittavien hyvinvoinnin tueksi, sekä kuunteli meidän liittomme sekä varusmiesten itsensä huolia ja toiveita, kun sopeuduttiin yhdessä uuteen normaaliin.

On mielenkiintoista kuulla kokemuksia uudesta palvelusrytmistä. Monet ovat kertoneet siitä vain hyvää, mutta myös vastustavia puheenvuoroja on kuultu. Täytyy myös kuulla miltä malli näyttää Puolustusvoimien näkökulmasta kannattavuudeltaan – olisiko tässä mahdollisesti tulevaisuuden uusi normaali?

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Aseellisen palveluksen ohella myös siviilipalveluksen koulutukset ovat kärsineet paljon pandemian vaikutuksista, kun aloituspaikkoja on peruttu ja etenkin tehtävien mielekkyys on laskenut entisestään. Siviilipalveluksen tehtävien mielekkyys onkin myös yleisestikin sellainen teema, jonka kehittämiseen tulisi alkavana vuonna suunnata enemmän panostusta. On aika uudistaa tehtäviä palvelemaan yhteiskuntaa paremmin etenkin kriisitilanteissa, ja täten esimerkiksi varautua mahdollisiin tuleviin uusiin globaaleihin uhkiin koulutetulla henkilöstöllä.

Toivottavasti näemme vuonna 2021 nykyisien pakon sanelemien muutosten lisäksi muiden, meidänkin Varusmiesliitossa ajamiemme kehitysajatusten laajempaa käyttöönottoa – tai edes kokeilua. Vielä on poikkeuksellista aikaa edessä, mutta viime vuosi jo sen osoitti, että hyvin tästä selvitään. Meille on nyt avautunut loistava mahdollisuus jatkaa muutosten viitoittamalla tiellä ja tarkastella palveluksen kehittämisen kokonaistilannetta laajemminkin. Harpotaan ensi vuonna pitkillä rohkeilla askelilla eteenpäin ja otetaan haasteiden mukanaan tuomista mahdollisuuksista kaikki irti!

Kirjoittaja on Varusmiesliiton uusi puheenjohtaja.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta