Asevelvollisena Vammautuneiden Tuki ry juhli 10-vuotiasta taivaltaan

Vuonna 2006 viisi aktiivista edunvalvojaa perusti yhdistyksen, joka tänä päivänä suojaa jokaisen palvelustaan suorittavan selustaa.

Vielä kymmenen vuotta sitten palveluksessa vammautuneen tilanne oli vaikea: yhteistyö Puolustusvoimien ja eri viranomaistahojen välillä oli kankeaa, eikä tietoa tukiverkostoista tai juridisesta avusta löytynyt helpolla. Tapaturma tai vammautuminen kesken palveluksen vievät elämän nopeasti pois raiteiltaan. Ne myös saattavat muuttaa pysyvästi nuoren tulevaisuudensuunnitelmia, minkä vuoksi nopea ja asiantunteva apu ovat tilanteessa korvaamattomia.

Asevelvollisena Vammautuneiden Tuki ry syntyi lähipiirissä tapahtuneiden, varusmiespalveluksen aikaisten tapaturmien ja sairastumisten sekä niitä seuranneiden vammojen ja vaikeaksi osoittautuneen jälkihoidon johdosta.

“Nuoren vakava vammautuminen aiheuttaa koko perheelle suunnattomasti epätietoisuutta ja ongelmia käytännön asioiden hoidon suhteen. Opiskelu tai työelämä ja perheen perustaminen ovat aluillaan sekä taloudellinen tilanne on usein heikoilla kantimilla. Näiden epäkohtien lieventämiseksi yhdistys on tehnyt ja tekee uutterasti työtä”, yhdistyksen puheenjohtaja Alpo Penttinen totesi 10-vuotisjuhlien tervetuliaispuheessaan.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Avuntarjonnan lisäksi Asevelvollisena Vammautuneiden Tuki ry tuo saman pöydän ääreen asevelvollisuuden ympärillä toimivat yhteistyötahot, joita ovat esimerkiksi Puolustusvoimat, puolustusministeriö, Valtiokonttori, Varusmiesliitto, Invalidiliitto ja lukuisat päättäjät.

Yhdistys vaikuttaa myös muun muassa lainsäädäntöön. Aktiivinen työ on huomattu myös päättävillä paikoilla: juhlatervehdyksissään sekä tasavallan presidentti Sauli Niinistö että puolustusministeri Jussi Niinistö kiittelivät yhdistyksen laajaa verkostoitumista ja asiantuntevaa otetta asepalveluksessa vammautuneiden tuen parantamiseksi.

Yhdistyksen jäsenten ikähaitari on laaja: jäseniä on alle 20-vuotiaasta aina yli 90-vuotiaaseen saakka. Penttisen mukaan avun ja tuen tarve on suurin juuri nuorimmilla jäsenillä. Yhdistys ei erottele työssään autettavia jäsenyyden mukaan.

“Pyrimme auttamaan kaikkia avun tarpeessa olevia, ovatpa he jäseniä tai ei.”

Asevelvollisena Vammautuneiden Tuki ry:n 10-vuotisjuhlaan sotilasinvalidin tervehdyksen toi Yleisradion pitkäaikainen toimittaja ja yhdistyksen perustamisaikojen varapuheenjohtaja Matti Hara. Hara joutui itse lähes 60 vuotta sitten varusmiehenä Ilmavoimien lentoupseerikurssilla Kauhavalla potkuriturman uhriksi.

Tänä päivänä tarkkaa lukumäärää asevelvollisena pysyvästi vammautuneista elossa olevista ei ole, mutta arviot liikkuvat noin 3 000 henkilössä.

Tämän vuoden alussa voimaan astuneen sotilastapaturmalain uudistukset herättivät suuria odotuksia, mutta yhdistyksen puheenjohtaja Alpo Penttisen mukaan parannukset jäivät suuresta työmäärästä huolimatta kuitenkin vähäisiksi.

“Laki oli valmistelussa useita vuosia. Sitten lopulta eduskunnan käsittelyyn päästyään se ajettiin läpi runsaassa kuukaudessa.”

Työnsarkaa on siis vielä, mutta vuosikymmenessä on edistyttykin. Kiitosta saa Valtiokonttori, joka on Penttisen mukaan kehittänyt varsinkin sähköisiä palvelujaan, minkä johdosta käsittelyajat ovat lyhentyneet.

“Olemme tyytyväisyydellä panneet merkille myös Puolustusvoimien määrätietoisen työn palvelusturvallisuuden parantamiseksi.”

‘Varusmiesliitto onnittelee 10-vuotiasta yhteistyötahoaan ja toivottavaa aktiivisia tulevia vuosikymmeniä!

Teksti Riikka Karppinen

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta