Asevelvollisuutta suorittavan turvaverkko entistä tiiviimpi

ILMOITUS

Kun asevelvollisuutta suorittava joutuu tapaturmaan, on asian nopea hoitaminen tärkeää. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut uusi laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta mahdollistaa aiempaa sujuvamman ja joustavamman tuki- ja korvausprosessin.

Palvelusaikana sattuneen tapaturman hoitamisesta vastaa Puolustusvoimat. Jos palvelu kuitenkin päättyy tai keskeytyy ja tapaturmasta aiheutuu vaivaa sekä kuluja, on aika kääntyä Valtiokonttorin puoleen.

Valtiokonttori hoitaa korvausten käsittelyn vaivattomasti ja ymmärrettävästi. Myös uusi laki selkeyttää asioiden hoitamista. Vuoden alusta alkaen muun muassa korvauksia maksetaan lievemmin perustein sekä tapaturmien että palvelussairauksien osalta.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

“Aikaisemmin kyse piti olla olennaisesta haitasta tai vammasta. Uudessa laissa ei kuitenkaan vaadita enää olennaisuutta ja siksi meillä on nyt entistä paremmat mahdollisuudet korvata ja tukea pieniäkin vammoja”, kertoo Valtiokonttorin ylilääkäri Janne Leinonen.

Leinonen tarkentaa, että aikaisemmin korvausperusteeksi ei riittänyt pelkkä oire, esimerkiksi kipu. Korvausta saadakseen piti olla diagnoosi. Hänen mukaansa uuden lain tarkoituksena onkin, että korvauspäätöstä tehdessä voidaan ottaa huomioon kaikki terveydelliset seuraamukset, joilla on todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys palvelukseen.

Korvausprosessin ja lain uudistamisella tähdätään myös siihen, että palveluksen keskeydyttyä asevelvollinen saa nopeasti tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen. Se helpottaa myös työhön tai opiskeluun palaamista. Tarpeen tullen henkilö myös koulutetaan uuteen ammattiin.


“Eräs asevelvollinen joutui luopumaan aikaisemmasta työstään varusmiespalveluksen aikana tulleen polvivamman takia. Meidän avullamme hän pystyi kuitenkin uudelleen kouluttautumaan ja saamaan sekä uuden ammatin että vakituisen työpaikan”, Valtiokonttorilta kerrotaan.

Jotta korvaushakemus ja jopa mahdollinen uudelleen kouluttamisen tarve saadaan ripeästi vireille, on palveluspaikan edustajan ilmoitettava tapaturmasta Valtiokonttorille välittömästi ja jo ennen palveluksen päättymistä, mikäli vamma tai sairaus todennäköisesti aiheuttaa sairaanhoidon tai kuntoutuksen tarvetta tai työkyvyttömyyttä palveluksen päätyttyä.

Uuden lain myötä myös vahingoittuneen on kannettava oma vastuunsa: tapaturmasta on ilmoitettava viivytyksettä esimiehelle.

Samaan aikaan lakiuudistuksen kanssa myös Valtiokonttori on uudistanut asiakaspalveluaan ja tapaturmasta ilmoittamista.

“Vahingon ilmoittaminen on muuttunut helpommaksi. Aikaisemman paperi-ilmoituksen lisäksi ilmoituksen voi nyt tehdä myös nettisivujemme kautta. Vuoden 2017 aikana tulee käyttöön myös mobiili-ilmoitus”, Leinonen kertoo.

Myös yhteydenpitoa ja neuvojen kysymistä on helpotettu esimerkiksi chat-palvelun avaamisen kautta.

“Haluamme, että apua on entistä helpommin saatavilla”, sanoo Leinonen.

Uusi laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta koskee vahinkotapahtumia, jotka sattuvat 1.1.2017 alkaen.

Teksti Hanna Tuulonen

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta