Askelta yhdenvertaiseen suuntaan odotetaan

Puolustusvoimien tavoitteena on saada lisää naisia vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Puolustusministeri Jussi Niinistön sekä perussuomalaisten mielestä kutsuntoihin pitäisi kutsua sekä miehet että naiset. Samaa mieltä ovat jo pitkään olleet kokoomusnaiset puheenjohtajansa kansanedustaja Sofia Vikmanin johdolla.

”Kutsuntojen ulottaminen naisiin on tärkeää, jotta saamme ikäluokkien parhaat kyvyt puolustusvoimien käyttöön. Samalla se olisi myös askel nykyistä yhdenvertaisempaan suuntaan, kun naiset saisivat kutsunnoissa oikea-aikaista tietoa mahdollisuudesta suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus”, Vikman kertoo.

Hän uskoo, että koko ikäluokan oikea-aikainen tavoittaminen kutsunnoissa lisäisi kiinnostusta asepalvelusta kohtaan ja kasvattaisi motivoituneiden varusmiesten määrää.

Naisten asepalvelus halutaan säilyttää jatkossakin vapaaehtoisena. Tällä hetkellä koko ikäluokalle pakolliseen palvelukseen ei ole puolustusvoimien näkökulmasta tarvetta. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty myös Norjan mallia, jossa kaikki 19-vuotiaat osallistuvat kutsuntoihin. Palvelukseen valitaan noin joka kuudes. Uusi kutsuntajärjestelmä on ollut Norjassa käytössä reilun vuoden ja naisten osuus varusmiehistä on noin neljäsosa.  

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan Suomi tarvitsee kipeästi lisää naisia kansainvälisen kriisinhallinnan tehtäviin. Samaa korostaa Vikman.

”Naisten määrän kasvattaminen sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa on tärkeää, koska monissa tilanteissa vuorovaikutusta paikallisen väestön kanssa ei synny, mikäli partio koostuu vain miehistä. Naisrauhanturvaajan kohtaaminen voi olla mullistavaa esimerkin vuoksi, sillä koulutettuja itsenäisesti toimivia naisia ei usein löydy kriisialueiden yhteisöistä.”

Myös Varusmiesliitto ajaa tavoiteohjelmassaan kutsuntojen laajentamista koko ikäluokkaa koskevaksi. Kuluvana vuonna liitto käynnisti esimerkiksi uuden naisverkostotoiminnan. Ensimmäinen naisvarusmiesten illanvietto järjestettiin Jyväskylässä marraskuun alussa. Saunomisen ohessa intin käyneet naiset vaihtoivat kokemuksiaan sekä keskustelivat ajankohtaisista teemoista.

”Nykyinen systeemi ei ole tasa-arvoinen. Norjan malli olisi mielestäni hyvä. Kutsuntojen pitäisi koskea koko ikäluokkaa, koska kaikkien naisten tavoittaminen on tärkeää”, kommentoi illanviettoon osallistunut Paula Hannola.

Syyskuussa Haminaan kokoontui 170 reserviupseerinaista. Naisvarusmiehiä yhteen kokoavat tilaisuudet ovat saaneet niin myönteisen vastaanoton, että vastaavanlaisia tilaisuuksia tullaan järjestämään jatkossakin. Seuraava naisvarusmiesten illanvietto järjestetään Helsingissä lauantaina 19. marraskuuta.

”Naisvarusmiesten illanvietto Jyväskylässä oli rento ja onnistunut. Porukkaa oli mukavasti paikalla ja oli huippua päästä jakamaan inttimuistoja. Näitä ehdottomasti lisää!” toivoo Hannola muiden paikalla olijoiden tavoin.

Myös Vikman näkee naisvarusmiesten verkostoitumisen tärkeänä.

”Kannustan armeijan käyneitä naisia olemaan esillä myös palveluksen jälkeen sekä toimimaan esimerkkinä ja välittämään tietoa asepalveluksesta kiinnostuneille naisille.

Armeijan käyneiden naisten kokemuksia voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää myös päätöksenteossa”, sanoo Vikman.

Lisätietoja 19.11. järjestettävästä naisvarusmiesten illanvietosta osoitteessa http://bit.ly/2ec36Nc

Teksti Maija Valkeapää

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta