Haasteet varusmiesten edunvalvonnassa

Jokainen varusmies kohtaa palveluksensa aikana erilaisia ongelmia ja haasteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi uusiin tilanteisiin, ympäristöihin tai fyysiseen rasitukseen. Tällaisten haasteiden kokeminen onkin normaalia ja kuuluu osaksi palvelusta. Näiden normaalien kokemusten rinnalla kulkee kuitenkin palvelukseen kuulumattomia haasteita ja ongelmia, joita voivat olla esimerkiksi mielenterveysongelmat, erilainen häirintä tai syrjintä. 

Tämän tyyppisten ongelmien takia varusmiesten etuja ovat valvomassa ja kehittämässä useat tahot, niin varuskuntien sisällä kuin ulkopuolella. Edunvalvontatahojen ja varusmiesten välisen yhteistyön suurimpana haasteena on kuitenkin se, ettei suurin osa varusmiehistä tunne näitä tahoja, saati niiden toimintaa riittävän hyvin.

Alokaskauden ensimmäisinä päivinä varusmiehille pidetään lukuisia oppitunteja, joiden avulla puolustusvoimat täyttävät velvollisuutensa välttämättömien asioiden kertomisessa. Erityisen haasteellista on se, että liian paljon tietoa ahtautuu aivan liian lyhyeen aikaan. Tämän seurauksena tärkeitä asioita jää sisäistämättä, eikä varusmiehet kykene hahmottamaan kaikkia asioita omista oikeuksistaan tai tärkeimmistä edunvalvojista.

Puolustusvoimien viestintä varusmiesten edunvalvontatahojen suhteen tarvitsee selkeää parannusta. On huolestuttavaa, että monet varusmiehet eivät tiedä, mistä hakea apua ongelmatilanteissa ja turvautuvat turhaan kantahenkilökunnan puoleen. 

Tärkeän tiedon puristaminen lyhyelle aikavälille

ei ole varusmiesten etu.

(MAINOS - teksti jatkuu alla)

Olisi suositeltavaa, että Puolustusvoimat tehostaisi alokasoppituntien sisältöä. Tärkeän tiedon puristaminen lyhyelle aikavälille ei ole varusmiesten etu, erityisesti kun tästä tiedosta ei oppituntien jälkeen muistuteta tarpeeksi. Edunvalvontatahoista, kuten yksikköedustajista, VMTK:sta ja oikeusupseereista, tulisi tiedottaa selkeästi ja säännöllisesti koko varusmiespalveluksen ajan.

Lisäksi on olennaista kertoa varusmiehille myös edunvalvontatahoista puolustusvoimien ulkopuolella, kuten Varusmiesliitosta ja eduskunnan oikeusasiamiehestä. Tällainen tieto voisi varmistaa, että varusmiehet ovat tietoisia saatavilla olevista resursseista koko palveluksen ajan. Tiedottamisen parantaminen voi auttaa varusmiehiä saamaan tarvitsemaansa tukea ja tietoa, mikä voi olla kriittisen tärkeää palvelusaikana.

Varsinkin puolustusvoimien ulkopuolisten tahojen on haasteellista lisätä itse tietoisuuttaan varusmiesten keskuudessa. Tässä asiassa Puolustusvoimien merkitys korostuu, sillä Puolustusvoimat itse määrittelevät sen, mitä asioita varusmiehille tiedotetaan palveluksen aikana. Mikäli varusmiesten oikeuksien esille tuominen ei ole yksi keskeisimmistä teemoista, kysymys huolestumisesta nousee esiin.

Eero Rauhamäki

Kirjoittaja on Varusmiesliiton hallituksen jäsen, entinen Kaartin Jääkäritoimikunnan puheenjohtaja ja reservin kersantti.

Kommentoi

Samankaltaisia juttuta