Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Ilmailualalla taivaskaan ei ole rajana

SASKY koulutuskuntayhtymään kuuluvassa Mäntän seudun koulutuskeskuksessa koulutetaan lentokonealan ammattilaisia huoltohenkilöstön tehtäviin. Uramahdollisuuksia on tarjolla esimerkiksi Puolustusvoimissa, Rajavartiolaitoksella, lentoyhtiöissä, lentokonehuoltoyrityksissä ja lentokoneteollisuudessa. Panu Markkanen löysi Mäntästä tavan yhdistää kiinnostuksensa ilmailualaan ja sotilasuraan.

Teksti Saana Sjöblom-Hasselblatt
Kuvat Ikaalisten Valokuvaamo, Viivi Hautamäki

Mäntän lentokonekoulutusosaston A-tason tutkinnossa koulutetaan lentokoneiden asennukseen, huoltoon ja korjaukseen erikoistuneita koneenasentajia eli lentokonehuoltajia. Ammatissa tarvitaan vahvaa teknistä osaamista sekä huolellisuutta, vastuullisuutta ja yhteistyötaitoja. Hyvä lentomekaanikko tuntee hyvin erilaiset ilma-alukset, haluaa kehittyä ja oppia uutta jatkuvasti, nauttii työn tekemisestä osana tiimiä ja on kiinnostunut kansainvälisestä urasta.

Vaikka ilmailualan vastuullisuus voi kuulostaa pelottavalta ajatukselta, ovat lentokoneiden koneistot koneita siinä missä muutkin. Vuonna 2016 lentokoneasentajan koulutuksen suorittanut Panu Markkanenrohkaiseekin hakemaan kouluun, vaikka ei tietäisi tekniikasta paljoa ennestään.

– En kokenut koskaan olevani erityisen tekninen ihminen, sillä en esimerkiksi ikinä tykännyt rassata mopoja tai muuta sellaista. Kiinnostuin lentotekniikasta vasta ilmailualan kautta ja niin se on, että tekniikka on tekniikkaa oli kyseessä mikä kone tahansa, Markkanen toteaa.

Hyvä lentokonemekaanikko nauttii työn tekemisestä osana tiimiä.

Kiinnostus menestyksen tukena

Ilmailusta pienestä pitäen kiinnostunut Markkanen haaveili ennen lentäjän ammatista. Kun paikka lentoreserviupseerikurssilta ei kuitenkaan tärpännyt, hankki hän ensin kokin ammattipätevyyden ja suoritti varusmiespalveluksen Maavoimissa. Sieltä kotiuduttuaan ja maakuntajoukkoihin liityttyään Markkasta alkoi kuitenkin kiinnostaa työskentely Puolustusvoimissa. Silloin eteen osui sattumalta ilmoitus, että lentokonehuoltoaliupseeriksi pääsisi, mikäli on suorittanut johtajakoulutuksen palveluksessa ja lentokoneasentajan koulutuksen siviilissä.

– Mäntän lentokoneasentajan tutkinto tuki toiveitani tähdätä töihin sekä Puolustusvoimiin että ilmailualalle. Se kasvatti myös kiinnostusta akateemisiin opintoihin, mitä en ollut harkinnut ennen vakavasti ollessani niin käytännönläheinen oppija. Mäntässä sain ensimmäistä kertaa kokeista täysiä pisteitä, mikä motivoi hakemaan vielä Maanpuolustuskorkeakouluun lentotekniselle opintosuunnalle missä hyödyin myös Mäntän A lupakirjakoulutuksen mukaisesta suorituksesta aikaisempana osaamisen hankkimisen tunnustamisena, Markkanen kertoo.

Oman kiinnostuksen kohteen löytämisen myötä opiskelu alkoi sujua paremmin, ja Markkanen sai Mäntän seudun koulutuskeskuksessa toivomaansa käytännönläheistä kokemusta alasta. Hän ilmoitti siellä hyvissä ajoin opintoja olevansa kiinnostunut hakemaan harjoitteluun Ilmavoimiin.

– Koulussa tuettiin tavoitteitani ja pääsin onnekseni suorittamaan harjoittelun Karjalan lennostossa, johon jäin suoraan töihin sopimussotilaaksi. Pidän harjoitteluja ehkäpä koulutuksen tärkeimpänä asiana, koska sitä kautta pääsee hyödyntämään ja syventämään oppimaansa teoriaa.

Mäntän seudun koulutuskeskuksessa saa käytännönläheistä kokemusta ilmailualasta.

”Alalla on oikeanlainen asenne työn vastuullisuuteen”

Vaikka Markkasella oli ennen lentokoneasennuksen opintoja taskussaan lentolupakirja sekä kokemusta ilmailualan harrastuksesta, ei kouluun hakiessa tarvitse tuntea alaa vielä yhtään.

– Koulutus on intensiivinen ja sen aikana tulee paljon asiaa opeteltavaksi, mutta osatutkinnon suorittaminen ei ole mikään mahdottomuus ilman aikaisempaa kokemusta. Itse tiesin jo jonkin verran aerodynamiikasta ja sen sellaisesta, mutta joillekin lentokoneista oli tuttua suurin piirtein siivet ja hekin pärjäsivät hyvin, Markkanen kuvailee.

Parasta Mäntän seudun koulutuskeskuksen lentokoneasennuksen opinnoissa oli Markkasesta se, että kaikki olivat alasta yhtä kiinnostuneita ja antoivat toisille opiskelurauhan keskittyä tekemiseen. Hänestä lentokonepuolella painotetaan alan vastuullisuutta hyvin jo alkumetreiltä.

– Alalla on oikeanlainen asenne työn vastuullisuuteen ja siihen, että kannustetaan ilmoittamaan ja puuttumaan epäkohtiin matalalla kynnyksellä. Onhan lentoturvallisuus kaiken a ja o, Markkanen painottaa.

Lentokonepuolella painotetaan alan vastuullisuutta hyvin jo alkumetreiltä.

Lentokonekoulutus pähkinänkuoressa

Lentokoneasennuksen perustutkinnon osatutkinnon suunniteltu kesto on noin vuoden ja kolme kuukautta. Hakijat haastatellaan ja testataan ennen opiskelijavalintaa, millä pyritään selvittämään hakijoiden soveltuvuus huoltohenkilöstön tehtäviin. Valintakriteereissä painotetaan lentokonetöihin tarvittavaa asennetta, rehellisyyttä ja ahkeruutta.

Lisäksi ilmailuviranomaisella on omat ehtonsa lentoasemilla työskenteleville. Esimerkiksi fyysiset ja psyykkiset ongelmat tai rikosrekisteri voivat olla esteitä työhön pääsylle. Yritykset selvittävät opiskelijoiden taustat ennen työssäoppimisjaksoa.

Koulutustilat ovat valmistuneet kesällä 2016 ja ne on suunniteltu ja rakennettu tukemaan lentokoneasennuksen opetusta: tiloista löytyy ajanmukaiset laitteet sekä lentotekniset työvälineet. Lentokonehallissa opetusvälineinä ovat Beechcraft King Air 100, Piper Chieftain 31, Cessna 150, Socata Ralley ja Learjet 35. Koulutustiloissa on myös Airbus A320 lento- ja järjestelmäsimulaattori. Lentokalusto mahdollistaa aidot työharjoitteet lentokonehuoltoyritysten mukaisesti, ja simulaattorin avulla voidaan harjoitella muun muassa moottorien käynnistystä sekä havainnollistaa ilma-aluksen järjestelmien toimintaa. Uudet kehitysalueet koulutuksessa kohdistuvat ainetta rikkomattomiin tarkastuksiin (NDT), 3D tulostuksen osavalmistukseen ja -suunnitteluun sekä eri komposiittirakenteiden valmistus ja -vikakorjaukseen. Mäntän seudun koulutuskeskuksessa kehitetään myös yleisilmailun huoltotoimintayhteistyötä alan toimijoiden kanssa laajentaen koulutuksen käytännön harjoittelun monipuolisuutta myös lentävään kalustoon.

Mäntän seudun koulutuskeskuksessa voi opiskella myös lentokoneasentajan B-tason perustutkinnon tai lentotekniikan ammattitutkinnon. Lisätietoja koulutuksista kiinnostuneille osoitteessa www.sasky.fi/leko.

Valintakriteereissä painotetaan lentokonetöihin tarvittavaa asennetta, rehellisyyttä ja ahkeruutta.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon osatutkinto, A-taso

Lentokoneasennuksen perustutkinto, B1-taso

  • haku nonstop
  • koulutuksen kesto: noin 2–3 vuotta
  • toteutetaaan monimuoto-opintoina (lähiopetusta noin 20 päivää)
  • mahdollisuus suorittaa joustavasti työn ohessa
  • tarkoitettu A-tason suorittaneille, ilmailuteollisuudesta kokemusta omaaville tai siellä työskenteleville

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita