Varusmies-lehti on tuottanut artikkelin kaupallisessa yhteistyössä yhteistyökumppanin kanssa.

Kaupallinen yhteistyö: Vaivaako palveluksessa aiheutunut vamma vielä kotiutumisen jälkeen? – Palvelustapaturmien ilmoittaminen Valtiokonttoriin on nyt entistä helpompaa

Teksti ja kuva Saana Sjöblom-Hasselblatt

Valtiokonttorin varusmiehille tarjoama tapaturmaturva korvaa palveluksessa sattuneen tapaturman tai palvelussairauden aiheuttamat korvaukset kotiutumisen jälkeen. 

Tapaturmaturva vastaa tarpeellisesta sairaanhoidosta sekä mahdollisesta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuten fysioterapiasta, aiheutuvien kulujen korvaamisesta palveluksen päätyttyä. Siihen kuuluu tarvittaessa myös mahdollinen ammatillinen kuntoutus. 

Palvelussairauden tai vamman seurauksena tehtävä sotilastapaturmien korvauskäsittely tulee nopeutumaan ja helpottumaan kesäkuussa 2020. Digitaaliset palvelut, joissa otetaan vastaan tai välitetään henkilötietoja, edellyttävät nykyään nimittäin käyttäjän vahvaa henkilökohtaista tunnistautumista. Tämän vuoksi varusmiehen on jatkossa täytettävä sotilastapaturman ilmoituslomake itse sen sijaan, että varuskunnan henkilökunta voisi täyttää sen hänen puolestaan. Apua on kuitenkin edelleen saatavilla.

– Aiemmin sotilastapaturmailmoituksia on tehty sekä paperisena että sähköisenä vähän eri tavalla täytettynä. Jatkossa käsittely on tehokkaampaa, kun tietojen kirjaaminen järjestelmään ei edellytä meiltä erillistä koneelle naputtelua tai skannaamista. Ilmoituksen täyttämiseen saa edelleen apua varuskunnasta kotiutumisen kynnyksellä esimerkiksi sosiaalikuraattorilta tai varuskuntasairaalasta, Valtiokonttorin asiakkuuspäällikkö Netta Kokko havainnollistaa.

Digitaalinen tunnistautuminen mahdollistaa Omakannan käytön, joten prosessi helpottuu myös korvauksen hakijalle. Ilmoituksen täyttäjä voi jatkossa liittää kaikki sairaskertomuksensa hakemukseen suoraan Omakannasta. Näin Valtiokonttorin ei tarvitse pyytää tietoja erikseen esimerkiksi Sotilaslääketieteen keskuksesta. 

– On tärkeää käydä hoidossa palveluksen aikana, jotta siellä aiheutunut vamma tai sairaus kirjataan hoitotietoihin. Palvelustapaturman ilmoituslomaketta ei tule kuitenkaan tehdä ennen kuin hoidon tarpeen tietää jatkuvan kotiutumisen jälkeen, Kokko huomauttaa.

Uuden tunnistautumistavan kautta tehtävän sotilastapaturman ilmoituksen täyttäminen kestää arviolta 5–20 minuuttia. Sen voi täyttää kerralla valmiiksi, mutta sen voi vaihtoehtoisesti myös tallentaa ja viimeistellä myöhemmin esimerkiksi liitteitä hakiessa. Toisenlaista menetelmää hyödynnetään vain poikkeustilanteissa.

– Käytämme Puolustusvoimien omaa sotilastapaturmaselostetta sellaisissa tapauksissa, joissa henkilö ei kykene täyttämään ilmoitusta itse saamiensa vammojen takia, tai hänellä ei ole omia pankki- tai mobiilitunnuksia.

Omien pankkitunnusten hankkiminen nousee palveluksen aikana esille muissakin tilanteissa kuten päivärahojen maksamisen yhteydessä. Valtiokonttori toivoo, että pankkitunnusten tärkeydestä kerrottaisiin nuorille jo kutsunnoissa.

– Uusi menetelmä tehostaa käsittelyä, kun tiedot saadaan suoraan Omakannasta emmekä joudu pyytämään korvaushakemukseen lisäselvityksiä, Kokko toteaa.

Sotilastapaturmien ilmoittamisen muutos

  • Uusi malli sotilastapaturman ilmoituslomakkeesta otetaan käyttöön kesäkuussa 2020.
  • Muutos perustuu lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), sekä lakiin
  • julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019).
  • Uudistus mahdollistaa Omakannan hyödyntämisen tapaturmailmoitusta täyttäessä.
  • Päätavoitteena on sujuvampi korvaustoiminta ja asiakkaan nopea kuntoutuminen.
  • Lisätietoja saa osoitteesta valtiokonttori.fi.

Artikkeli on osa Varusmiesliiton ja Valtiokonttorin yhteistyötä.

Kommentoi

Samankaltaisia artikkeleita